Seminārs “Izmaiņas NVO un to pārreģistrācija Uzņēmumu reģistrā”

12. martā norisinājās NVO nama rīkots seminārs “Izmaiņas NVO un to pārreģistrācija Uzņēmumu reģistrā”. Semināru vadīja Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās.

Marts ir mēnesis, kad biedrības parasti rīko biedru pilnsapulces, kurās tiek skatīti organizācijai svarīgi jautājumi un pieņemti būtiski lēmumi. Lai biedrības vai nodibinājuma darbība atbilstu likumam un statūtiem, jebkuras izmaiņas, kas nolemtas pilnsapulcē, ir jāfiksē un, ja nepieciešams, jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā.