Seminārs “Komunikācijas kampaņu ABC”

19. aprīlī  notika NVO nama rīkots seminārs “Komunikācijas kampaņu ABC”, kuram pievienojās vairāk nekā 30 NVO pārstāvji. Semināru vadīja lektore Kristīne Tjarve, iepazīstinot dalībniekus ar komunikācijas kampaņu pamatprincipiem, kampaņu plānošanas ābeci, sniedzot arī padomus, kādēļ būtiska ilgtermiņa komunikācijas aktivitāšu plānošana.