Seminārs “Pašvaldību likums – iespējas lielākai sabiedrības iesaistei pašvaldības darbā”

31. maijā notika NVO nama rīkots informatīvs seminārs “Pašvaldību likums – iespējas lielākai sabiedrības iesaistei pašvaldības darbā”. Semināru vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.

Seminārā tika sniegta informācija par Pašvaldību likumā paredzētajām iespējām sabiedrībai – gan atsevišķiem indivīdiem, gan nevalstiskajām organizācijām – saņemt informāciju par pašvaldības darbu, piedalīties lēmumu un saistošo noteikumu pieņemšanā, kā arī rosināt un īstenot savas iniciatīvas teritorijas attīstības, kultūras un citu vietējām kopienām aktuālu jautājumu risināšanā.