Tiešsaistes seminārs “Biedrību un nodibinājumu pamatdokumenti, izmaiņas dokumentos, to fiksēšana un reģistrācija”

Apkaimes

2. martā seminārā “Biedrību un nodibinājumu pamatdokumenti, izmaiņas dokumentos, to fiksēšana un reģistrācija” NVO pārstāvji iepazinās ar aktualitātēm, lai sagatavotu dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā izmaiņu reģistrēšanai, apzināja sapulču sasaukšanas kārtību, kas ir patiesā labuma guvēji biedrībā un citus svarīgus jautājumus. Semināru vadīja Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās.