Raksti

Aicinām piedalīties Rīgas atklātajā bērnu un jauniešu datorgrafikas konkursā – izstādē „Nākotnes transports”.

📌 Konkursa nolikums – ŠEIT

Lai rosinātu bērnu un jauniešu radošo fantāziju, sekmētu radošās domāšanas attīstību un radītu iespēju pilnveidot savas prasmes radošajās industrijās, kā arī radītu interesi par datorgrafiku, Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko Rīgas atklāto bērnu un jauniešu datorgrafikas konkursu – izstādi „Nākotnes transports”.

Transporta līdzekļi mūsdienās ir dažādi – peldoši, braucoši, lidojoši…Tie tiek izmantoti, lai pārvietotos, vestu kravas, ceļotu…Cilvēkiem pirms dažiem desmitiem gadu pat prātā nevarēja ienākt, ka mūsdienās transporta nozare būs tik attīstīta, pieejama un ikdienišķa, kāda tā ir šobrīd! Bet ja Tev tiktu dota iespēja pasapņot – kas transporta nozarē būs mainījies vēl pēc dažiem desmitiem vai simtiem gadu? Kāds būtu Tavs nākotnes transporta līdzekļu piedāvājums? Konkursa būtība – Dalībnieki, oriģinālā veidā, fantazējot par nākotnes tehnoloģiju sniegtajām iespējām, attēlo to, kāds nākotnē varētu izskatīties transports.

Konkursā aicinām piedalīties 7 – 25 gadus vecus Rīgas skolu, interešu izglītības iestāžu, speciālo izglītības iestāžu un mākslas skolu bērnus un jauniešus.

Konkurss notiek no 2023.gada 23.oktobra līdz 2023.gada 30.novembrim. Konkursa darbu izstāde tiks organizēta RJTC telpās, 3. stāva gaitenī no 2023.gada 31.oktobra. Konkursa darbi būs apskatāmi arī RJTC Facebook lapā.

📌 Pieteikuma anketas jānosūta līdz 2023.gada 26.oktobrim uz e-pastu: [email protected].

📌 Izdrukāti konkursa darbi jāiesniedz no 2023.gada 23. oktobra līdz 26.oktobrim Rīgas jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88.

Lai plašs radošās fantāzijas lidojums!

Portālā LSM.lv ir skatāmas Latvijas jauniešu veidotā raidījuma “Dzīva dzīve” astoņas sērijas, kas tapa režisoru Zanes Gargažinas un Staņislava Tokalova vadībā un 1. oktobrī – Starptautiskajā senioru dienā tiks demonstrētas Latvijas Televīzijas LTV1 kanālā. Jaunieši kļuva par radošās profesionālās komandas dalībniekiem, palīdzot sagatavot un veidot televīzijas raidījumu, kas motivē un iedvesmo skatītājus.

Raidījumā “Dzīva dzīve” satiekas jauni un vecā gadagājuma cilvēki, lai runātu par sapņiem, dzīves notikumiem un tādiem svarīgiem aspektiem kā draudzība un mīlestība. Raidījums apvieno paaudzes un pievērš uzmanību dažādām dzīves tēmām. Tas ir ceļojums uz viņu emocionālo pieredzi un iekšējo pasauli, kurā viņi dalās savos unikālajos stāstos, rādot “pēdas”, ko personības atstāj dzīvē un sabiedrībā.

Raidījumā “Dzīva dzīve” abas paaudzes pauž savas patiesās jūtas un domas, jo jaunieši meklē savu ceļu dzīvē, bet vecāka gadagājuma cilvēki var just, ka zaudē saikni ar sabiedrisko dzīvi. Sarunas veido tiltu starp paaudzēm un aicina Jūs pievienoties kopīgajam attīstības, sapratnes un iedvesmas ceļojumam.

No šī gada marta jauniešiem no 14 gadu vecuma no Rīgas un citām Latvijas pilsētām bija iespēja bez maksas piedalīties sabiedrības integrācijas projektā “Radošu pasākumu cikls Rīgas senioriem ar filmas uzņemšanu”, kuru īsteno NVO “Pūks un draugi” un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Sadarbojoties ar pansionātu RSAC “Mežciems”, jauniešiem bija iespēja apmeklēt seniorus, tie runāja un pierakstīja stāstus, no kuriem tika izveidots raidījums “Dzīva dzīve”.

Programmas mērķis ir palīdzēt katram skatītājam apzināties savu unikalitāti un ieraudzīt, ka viņi ir vērtīgi jebkurā vecumā, uzsverot katra indivīda nozīmi un daloties ar iedvesmojošiem stāstiem, kas liks aizdomāties.

Nepalaidiet garām šo unikālo iespēju redzēt, kā vārdi un emocijas mūs vieno neatkarīgi no vecuma. Sekojiet līdzi katrai epizodei, lai uzzinātu vairāk par raidījuma viesiem un to, cik svarīga loma mūsu dzīvē ir katram vārdam un emocijai.

📌 Raidījuma sērijas skatāmas ŠEIT

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties aptaujā “Jauniešu aptauja Rīgas pilsētā 2023”, kuras mērķis ir uzlabot izpratni par Rīgas jauniešu interesēm, vajadzībām un iespējām. Aptauja paredzēta ne vien tiem jauniešiem, kas dzīvo Rīgā, bet arī tiem, kas Rīgā regulāri uzturas – mācās, strādā vai pavada šeit savu brīvo laiku.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2024. – 2028. gadam izstrādei un jauniešiem paredzēto pakalpojumu attīstībai. Minētā plāna izstrādes mērķis ir veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos un labbūtību, tostarp nodrošinot daudzveidīgas iespējas brīvā laika pavadīšanai, kompetenču attīstībai un līdzdalībai.

📌 Aptauju iespējams aizpildīt tiešsaistē līdz 27. septembrimŠEIT

Vēl līdz 22. septembrim bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem var iepazīt Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmas, apmeklējot Atvērto durvju dienu pasākumus.

Rīgas pašvaldība aicina apmeklēt interešu izglītības iestādes Atvērto durvju dienās, kur bērniem un jauniešiem būs iespēja gan iepazīt interešu izglītības daudzveidību dažādās meistarklasēs, paraugdemonstrējumos un priekšnesumos, gan arī pieteikties dažādos pulciņos.

📌 Bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas dažādās jomās:

 • kultūrizglītībā (mūzika, deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris, folklora, radošās industrijas);
 • vides interešu izglītībā (dabaszinības, arheoloģija, ģeoloģija, astronomija, puķkopība, ķīmija, vides pētnieki/eksperimenti u.c.);
 • STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un tehniskajā jaunradē (datorzinības, programmēšana, LEGO konstruēšana un tehniskā modelēšana, robotika, elektronika, 3D konstruēšana, avio un raķešu kosmiskais modelisms, automodelisms, kuģu un jahtu modelisms u.c.);
 • sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, tehniskie sporta veidi);
 • citu izglītojošo programmu jomās (valodas, Estētikas skolas pirmsskolas vecuma bērniem, novadpētniecība u.c.).

🔹 Līdz 22. septembrim – Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8a norisināsies atvērto durvju nedēļa “Atved draugu uz RJTC”.

🔹 Trešdien, 20. septembrīno plkst. 14.30 līdz 17.00 Atvērto durvju dienas pasākums notiks:

 • Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”;- Jēkabpils ielā 19a un tā struktūrvienībās Strūgu ielā 2;
 • Aglonas ielā 39;
 • Vizlas ielā 1,
 • Maskavas ielā 279/7;
 • Maskavas ielā 283b.

Rīgas pašvaldība mudina izmantot iespēju un pieteikties kādai no vairāk nekā 500 interešu izglītības programmām, kamēr vēl ir brīvas vietas!

Daudzveidīgajos pulciņos ir iespēja iesaistīties gan 101 Rīgas vispārējās izglītības iestādē, gan astoņās Rīgas interešu izglītības iestādēs un desmit sporta skolās, kā arī deviņās mākslas un mūzikas skolās.

🔎 Ar visiem pašvaldības rīkotajiem rudens izglītības un kultūras notikumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē rudens.riga.lv un Rīgas pašvaldības Facebook kontos “Rīgā mācās” un “Rīgā notiek”. Tāpat ar plašo interešu izglītības iestāžu piedāvāto programmu klāstu var iepazīties arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnes www.iksd.riga.lv katalogā.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina jauniešu iniciatīvu konkursa papildu kārtu, kurā aicināti piedalīties Rīgas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem un Rīgas skolu skolēnu pašpārvaldes.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

🔹 neformālās mācīšanās aktivitātēm;
🔹 āra dzīves aktivitātēm;
🔹 jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
🔹 fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
🔹 radošai pašizpausmei (piem., radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

Viena jauniešu iniciatīvas projekta aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 300,00. Projektu īstenošanas termiņš: 15.10.2023. – 20.11.2023.

Iniciatīvu projekti jāiesniedz līdz 25.09.2023., nosūtot uz e-pasta adresi macibas.[email protected]. Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski – datorsalikumā (MS Word dokuments), latviešu valodā, e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums iniciatīvu konkursa papildus kārtai”. Projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāiesniedz pieteikums papīra formā, ar pašrocīgu parakstu, līdz pieteikumā norādītajam projekta uzsākšanas datumam.

🔎 Iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikuma formām – ŠEIT

Visi iesniegtie projekti to autoriem būs jāprezentē konkursa komisijai 29.09.2023., informācija par prezentāciju norisi tiks nosūtīta iniciatīvu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

🔎 Papildu informācija un konsultācijas pie Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: [email protected]).

Jauniešu iniciatīvu konkursu 2023. gadā organizē nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

Pagājušajā trešdienā, 6. septembrī, Eiropas Savienības mājā noritēja informatīvais seminārs “Līdzdalības budžets – rīks kā nepazaudēt savus jauniešus”, kurā piedalījās jaunatnes politikas veidotāji, lēmumu pieņēmēji un citi jaunatnes jomā iesaistītie no Rīgas un Latvijas.

Semināra laikā interesentiem gan klātienē, gan pieslēdzoties attālināti, bija iespēja noklausīties prezentācijas no dažādiem jomas ekspertiem:

📌 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs iepazīstināja ar Erasmus+ projektā “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)” līdz šim paveikto, tai skaitā līdzdalības budžeta pieredzi citās valstīs un tieši jaunatnes jomai pielāgoto līdzdalības budžeta metodoloģiju;

📌 Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta pētnieks Pāvels Jurs pirmo reizi plašākai sabiedrībai prezentēja veiktās aptaujas “Jauniešu pilsoniskā pašidentitāte” rezultātus par skolēnu pilsonisko attieksmi. Kā liecina dati, strauji kritušies tādi pilsoniskās piederības rādītāji kā lojalitāte, cieņa, patriotisms, lepnums par savu skolu, pilsētu un valsti u.c., taču augusi jauniešu piederības sajūta Eiropai;

📌 “Eiropas kustība Latvijā” ģenerālsekretāres Lienes Valdmanes prezentācijā varēja iepazīties ar informāciju par jauniešu pilsonisko iesaisti, līdzdalības izpausmēm skolā un pašvaldībā, un to nozīmību.

📌 Jauniešu pārstāvji no Rīgas Valsts 1. ģimnācijas un Rīgas Tehniskās koledžas iepazīstināja skatītājus ar iniciatīvu idejām, kuras pavisam nesen tika izstrādātas projekta ietvaros rīkoto meistardarbnīcu laikā. Vairāk – ŠEIT

Projektu “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)” Latvijā īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Ar citiem projekta rezultātiem un īstenošanas gaitu iespējams iepazīties – ŠEIT.

 • “YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data”

Četras jauniešu komandas Rīgas domes meistardarbnīcu ciklā “Iniciatīvu un priekšlikumu izstrāde līdzdalības budžetu ietvaros” izstrādājušas iniciatīvu idejas sev aktuālu izaicinājumu risināšanai. Idejas tiks īstenotas katrai iniciatīvai piešķirot līdz 2500 eiro no Rīgas pašvaldības budžeta.

No 22. līdz 24. augustam norisinājās meistardabnīcu cikls jauniešiem “Iniciatīvu un priekšlikumu izstrāde līdzdalības budžetu ietvaros”, kuru rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments – kā vienu no Erasmus projekta “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)*” aktivitātēm”.

Darbnīcas vadīja neformālās izglītības trenere Līga Siliņa, un tajā jauniešiem bija iespēja saņemt ieteikumus no pieaicinātajiem dažādu jomu ekspertiem – Liene Valdmane (Eiropas kustība Latvijā), Inese Tauriņa (Sabiedrība par atklātību “Delna”), Dāniels Liecis (biedrība “Klubs Māja – jaunatne vienotai Eiropai”), Nils Žuravļovs (Rīgas skolēnu dome).

Komandas un to izstrādātās idejas:

● Latvijas Neredzīgo biedrības Jauniešu apvienība: iegūtais finansējums tiks izmantots pētījuma un fokusgrupas īstenošanai, lai iegūtu datus un potenciālo lietotāju paradumus drošas pārvietošanās aplikācijas izstrādei. Proti, aplikācija, kas informē par drošu vai, gluži pretēji, bīstamu maršurtu neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem jeb, kā saka paši jaunieši, “Waze neredzīgajiem”.

● Rīgas Purvciema vidusskola: “Zaļās zonas” izveide skolas teritorijā – vieta ārpus skolas ēkas, svaigā gaisā, ar nojumi vai lapeni un aprīkojumu sportam, atpūtai, kā arī mācībām ārpus telpām. Vieta, kur skolēniem pavadīt starpbrīžus, brīvo laiku un paslēpties no ikdienas trokšņa.

● Rīgas Tehniskā koledža: aktīvas un līdzdalīgas pašpārvaldes attīstīšana, un piederības sajūtu veicinošas vides izveidošana. Tās kapacitātes stiprināšana un telpas iekārtošana. Iegūtais finansējums tiks izmantots apmācību rīkošanai, pieredzes apmaiņas braucieniem pie citām pašpārvaldēm, kā arī telpas remontam un iekārtošanai.

● Rīgas Valsts 1.ģimnāzija: Aktivitātes iekļauj skolas līdzdalības indeksa mērīšanu, pašpārvalžu un skolas vadības sadarbības memoranda un vadlīniju izstrādi, ko būs iespējams aprobēt arī citās skolās, kā arī skolēnu līdzdalības forumu.

📌 Izstrādātās iniciatīvas tiks realizētas jau līdz šī gada nogalei.

 • “YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data”

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par to, kā līdzdalības budžetu īstenošana var stiprināt jauniešu piederības sajūtu savai skolai, pilsētai un valstij, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina uz informatīvo semināru “Līdzdalības budžets – rīks kā nepazaudēt savus jauniešus”, kas notiks trešdien, 6. septembrī no plkst. 15.00 līdz 16.30 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Piedalīties aicināti politikas veidotāji, lēmuma pieņēmēji un citi jaunatnes jomā iesaistītie no Rīgas un Latvijas.

🔹 Pieteikšanās semināram – ŠEIT

 • Vietu skaits klātienē ierobežots. Semināru būs iespējams vērot arī tiešsaistē Zoom platformā. Saite tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem divas dienas pirms pasākuma.

🔎 Seminārs ir daļa no aktivitātēm, kuras tiek īstenotas starptautiska Erasmus+ projekta “YUPAD”* ietvaros par jauniešu iesaisti līdzdalības budžetu īstenošanā, un to vadīs “Eiropas kustība Latvijā” ģenerālsekretāre Liene Valdmane. Pasākuma laikā interesentiem būs iespēja iepazīties ar līdzdalības budžeta konceptu un pamatprincipiem, projektā jau sasniegtajiem rezultātiem, kā arī jauniešu līdzdalības izpausmēm un nozīmību.

🔎 Līdztekus tam, pirmo reizi plašākai sabiedrībai tiks prezentēti iepriekš minētās P. Jura aptaujas “Jauniešu pilsoniskā pašidentitāte” rezultāti par skolēnu pilsonisko attieksmi. Dati ievākti, aptaujājot vairāk kā divus tūkstošus Liepājas 9.-12.klašu skolēnu 2017., 2019. un 2023. gadā. Svarīgi ir apzināties, kas notiek ar pilsētu un valsti, kuras jaunieši nejūtas tai piederīgi. Kā liecina Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta pētnieka Pāvela Jura veiktās aptaujas dati, strauji kritušies tādi pilsoniskās piederības rādītāji kā lojalitāte, cieņa, patriotisms, lepnums par savu valsti u.c.

Lai popularizētu jauniešu iesaisti līdzdalības budžetu īstenošanā, augusta noslēgumā norisinājās meistardarbnīcas, kuru laikā četras jauniešu komandas (trīs skolu pašpārvaldes un viena NVO) izstrādāja iniciatīvas sev aktuālo izaicinājumu pārvarēšanai. Visu iesaistīto komandu projekti ir guvuši atbalstu, un to īstenošana tiks finansēta no Rīgas pašvaldības budžeta līdz 2500 EUR apmērā. Semināra laikā iesaistītie jaunieši īsumā dalīsies ar savām idejām un pieredzi meistardarbnīcās.

Projektu “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)” Latvijā īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

* – “YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data”

Jaunajā mācību gadā, sveicot skolēnus 1. septembrī, Latvijas Leļļu teātris izsludina skolu programmu T-STUNDA, kam turpmāk būs nozīmīga vieta LLT repertuārā un aktivitātēs. T-STUNDA paredzēta, lai teātra mākslas izzināšanu bērniem un jauniešiem padarītu par aizraujošu un daudzveidīgu piedzīvojumu. Šī projekta ietvaros paredzēts visaptverošs darbs gan pie jaunu iestudējumu radīšanas skolēniem, gan pašu jauniešu iesaistes teātra radīšanas un producēšanas procesos, gan iespēja tikties ar šī mākslas veida profesiju pārstāvjiem.

Projekts tiks attīstīts vairākos etapos, no kuriem noslēdzošajā plānota teātra studijas izveide tiem, kuri skatuves mākslu gribēs izmēģināt arī praktiski. Pirmajā posmā kā paliekoša repertuāra sadaļa tiks izveidota dienas izrāžu programma, kas no oktobra būs pieejama skolu grupu apmeklējumam. Katra mēneša dienas izrādes, ko iespējams apmeklēt ar projekta “Latvijas skolas soma” finansējumu, tiks publicētas teātra mājaslapā, un tām iespējams pieteikties jau no 1. septembra. Pēc dienas izrādēm skolēniem būs iespēja tikties ar kādu radošās komandas pārstāvi un uzdot jautājumus par izrādes veidošanas procesu.

Projekta otrajā posmā, kas tiks realizēts pēc atgriešanās vēsturiskajā ēkā K. Barona ielā, uzsvars tiks likts uz individuālu jauniešu iesaistīšanos teātra radošajā dzīvē. Teātra dzimšanas dienas mēnesī – oktobrī – tiks atvērta reģistrācija T-KLUBAM, kura dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties speciāli organizētos pasākumos ar teātra aktieriem, izrāžu māksliniekiem, krāt punktus viktorīnās, apmeklēt izrāžu ģenerālmēģinājumus, diskutēt par redzēto un veidot pašiem savu saturu, kas tiks publicēts visiem T-STUNDAS interesentiem.

🔎 Kamēr projekta tīmekļvietne ir izstrādes stadijā, visu informāciju par T-STUNDAS notikumiem un dienas izrāžu repertuāru iespējams atrast LLT mājaslapā.

Jau šobrīd iespējams pieteikt klašu apmeklējumus dienas izrādēm oktobrī – “Smalkās kaites” (14+), “Vaļa dziesma” (12+), “Tuntuļu Jurītis” (7+), “Divi mazi mežonēni” (7+) un “Skeleta Juhana gaitas” (7+). Novembrī T-STUNDAS piedāvājumu papildinās Valtera Sīļa iestudējums “Sibīrijas haiku” (10+) un režisora Edgara Kaufelda detektīvs-ekskursija “Sivēnam pa pēdām”, savukārt decembrī Rūdolfa Gediņa režijā taps iestudējums “Riekstkodis” Klāva Meļļa oriģināldramaturģijā pēc E. T. A. Hofmaņa stāsta motīviem.

Svētki mūsmājās “Te ir viss ko vēlies, nāc un izvēlies!” – 1. un 2. septembrī Sarkandaugavā un Vecmīlgrāvī.

Aicinām apgūt kaut ko jaunu, interesantu, pilnveidot iesākto. BJC “Laimīte” piedāvā plašu interešu izglītības programmu klāstu: mūziku, deju, vizuālo mākslu, sportu, veselīgu dzīvesveidu, valodas, skatuves runas, teātra mākslu, estētikas skoliņu mazajiem. Doto iespēju novērtējiet un izmantojiet!

Informāciju par brīvā laika aizpildīšanu gūsi:

🟢 1. septembrī plkst. 11.00 – 15.00 – Sarkandaugavas ielā 24 un Baltāsbaznīcas ielā 14, tikšanās ar interešu izglītības pulciņu skolotājiem, piedalīšanās radošās aktivitātēs. Kā senā parunā: “Ja nepamēģināsi, tad neuzzināsi”. Visas dienas garumā no plkst. 10.00 – 18.00 pieteikšanās interešu izglītības pulciņos, aizpildot iesniegumu.
🟢 2. septembrī no plkst. 12.00 – 16.00 – atvērto durvju diena “Nāc un piedalies!” Reģionālajā sporta centra “Sarkandaugava”, Limbažu ielā 8. Piedāvājam sportiskas aktivitātes, iepazīšanos un satikšanos ar sporta skolotājiem. Uzņemšana sporta pulciņos.

Piepildīsim laiku ar sirsnību, mīlestību, prieku, darīšanu, domāšanu, kustību.