Arhīvs birkai: Veselība

Ir ierasts uzskatīt, ka demence piemeklē vecus cilvēkus mūža nogalē, tomēr šodienas reālā situācija liecina, ka demence piemeklē arī cilvēkus pusmūžā un pat spēka gados. Bez tam, lai arī demencei ir kopīgas iezīmes un cēloņi, tai ir arī individuālas izpausmes. Ir svarīgi prast atšķirt vienkāršu novecošanu no demences pirmajiem simptomiem. Precizēta diagnoze palīdz savlaicīgi uzsākt ārstniecību un pagarināt normālu psihes darbības ilgtspēju. Jāatzīmē, ka 15 % gadījumu izrādās, ka tā bijusi atgriezeniska demence. Tomēr pārējos gadījumos līdzcilvēkiem būs nepieciešams slimajam sniegt aizvien lielāku atbalstu un aprūpi. Zināšanas par aprūpes pamatprincipiem ir svarīgas, lai aprūpi prastu organizēt sekmīgāk. Tajā svarīgas ir slimā higiēnas un sadzīves vajadzības, telpas iekārtojums, apgaismojums, priekšmetu un mēbeļu izkārtojums, norādes, pat krāsām ir nozīme, lai tās slimajam neradītu stresu un apjukumu. Piemēram, melnā krāsa rada asociācijas ar caurumu, bet spīdīgas lietas – ar ledu, savukārt dzeltens teksta fons un līnijas ir vislabāk uztveramas. Ir noderīgi zināt, kāds ir demences profilakses arsenāls un kādas ir atbalsta iespējas, lai rūpējoties par tuvinieku, nepazaudētu savu dzīvi.

“Pašu slimības gaitu nevar kontrolēt, ar to ir jāsamierinās, jo slimnieka personības izmaiņas rada slimība, tās nav atkarīgas no cilvēka paša”, atzīmē profesors Māris Taube. “Visgrūtāk ir redzēt, kā ar vislielāko mīlestību un iejūtību rūpējoties par tuvinieku, aprūpētāji paši iet postā. Šajā situācijā nekautrējoties ir jāpieņem atbalsts no citiem – tuviniekiem, draugiem, atbalsta organizācijām un institūcijām, kuru piedāvātie pakalpojumi kļūst aizvien kvalitatīvāki. Vienatnē būs par grūtu tikt galā ar slimības izmainīto tuvinieka uzvedību un visiem nepieciešamajiem aprūpes darbiem, bet dzīve turpinās… Savā lekcijā pievērsīšos arī ļoti svarīgajiem demences psihosociālās ārstēšanas principiem un uz pierādījumiem balstītām nefarmakoloģiskām intervencēm slimnieka stāvokļa uzlabošanai.”

Šis ir 9. un beidzamais seminārs par sabiedrības psihiskās veselības svarīgām tēmām no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļu un tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināru aptvertās tēmas – par psihiatriskās stigmas un aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret klientiem ar psihiskās veselības traucējumiem. Semināru lekcijas daļa ir ierakstīta un ieraksti ir atrodami RPNC mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

Seminārs ir bez maksas.

📌 Lai saņemtu semināra pieejas saiti, lūdzam semināram reģistrēties līdz 25. oktobrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz rakstiuz@rpnc.lv.

📌 Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” arī oktobrī turpina īstenot projektu “Atklājiet savu spēku”, kura ietvaros hronisko slimību pacienti Rīgā ir aicināti pieteikties dalībai atbalsta grupās.

Oktobra nodarbības vadīs sertificēta deju un kustību terapeite, klīniskā, veselības un konsultatīvā psiholoģe, supervizore Indra Majore-Dūšele. Nodarbības tiks veltītas sarunai un praktiskiem vingrinājumiem par saspringuma regulāciju – sava ķermeņa jušanu un prasmīgu atbildi ķermeņa signāliem. Tiks izmantotas gan meditācijas, gan kustību terapijas prakses.

📌 Tikšanās notiks:

• 10. oktobrī plkst. 18.00;
• 18. oktobrī plkst. 18.00.

Rīgas centrā, Elizabetes ielā 57, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO telpās.

Katra tikšanās notiks divās daļās, kur pirmajā daļā – lekcija, otrajā daļā – sarunas pie tējas tases. Dalība atbalsta grupās ir bez maksas.

📌 Pieteikšanās oktobra atbalsta grupām līdz 2023. gada 10. oktobrim plkst. 14.00. Aicinām neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi, jo vietu skaits ierobežots. Pieteikties lūdzam pa e-pastu: inara.melbarde@sustento.lv vai sūtīt īsziņu uz tālruni 20485235, vai Facebook SUSTENTO.

Projekts “Atklājiet savu spēku” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Šā gada 26. septembrī no plkst. 15.00–17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs piedāvā iespēju tiešsaistē noklausīties saslimšanai ar šizofrēniju veltītu semināru par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju. Tiešsaistes seminārs tiek organizēts, lai aktuālās tēmas apskats, analīze un rīcības ieteikumi būtu pieejami iespējami plašam klausītāju lokam.

Pavasarī, organizējot šizofrēnijai veltītos seminārus klātienē, pārliecinājāmies par lielo interesi un lūgumu pēc plašāka informatīvā atbalsta. Šajā tiešsaistes seminārā būs apvienotas abas klātienes lekciju daļas. Šīs lekcijas ieraksts vēlāk būs pieejams RPNC Youtube kanālā, kā arī mūsu mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā “Pacientiem un tuviniekiem”.

Seminārs par šizofrēniju veidots, lai vairāk atbalstītu pacientu piederīgos un tuvākos cilvēkus, jo psihiska saslimšana būtiski maina arī līdzcilvēku dzīvi. Tiešsaistes semināru vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, psihiatre Liene Sīle.

“Iepriekšējie šizofrēnijas saslimšanai veltītie klātienes semināri ir bijusi lieliska iespēja labāk saprast pacientu piederīgo vajadzības un sniegt informatīvu, arī emocionālu atbalstu un praktiskus ieteikumus. Semināru novērtējuma anketās esam saņēmuši daudz labu vārdu. Turpinot tēmu par šizofrēniju, šajā tiešsaistes lekcijā apkoposim praktiskajos semināros izrunāto, uzsvērsim vēl papildus nepieciešamo sekmīgai sadarbībai starp pacientu, viņa ģimeni un psihiatru. Mēģināsim arī ieskicēt iespējas pacientu ar šizofrēniju ikdienas dzīves organizēšanā, kā arī palīdzību un rīcību krīzes situācijās. Stāstīsim arī par to, kā sadzīvojot ar tuvinieka slimību, organizēt savu dzīvi, kā atpūsties un pašam neizdegt.”

Liene Sīle

Šis ir septītais seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiek no marta līdz novembrim un aptver dažādas tēmas. Pēdējie divi semināri būs veltīti demences tēmai, kas kļūst aizvien aktuālāka.

📌 Tiešsaistes semināra “Veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju” saiti publicēsim RPNC sociālajos tīklos, tomēr, lai semināra saiti kopā ar atgādinājumu saņemtu individuāli, lūdzam semināram reģistrēties līdz 25. septembrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epasta adresi, sūtot – rakstiuz@rpnc.lv.

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” aicina piedalīties atbalsta grupās hronisko slimību pacientus. Projektā plānotas vairākas tikšanās, tostarp 8 atbalsta grupas. Pirmās divas notiks jau pavisam drīz – septembrī un būs veltītas veselības psiholoģijai.

“Veselības psiholoģija – kā saprast pašiem savu un savu tuvinieku domas, izjūtas un rīcību veselības un slimības kontekstā”.

Septembra atbalsta grupās uzzināsiet:

 • Kāpēc svarīga šī tēma?
 • Kā mēs uztveram veselību un slimību? Kā mēs par to domājam un ko izjūtam?
 • Kā salikt pa “plauktiņiem” savus uzskatus un pārliecības par veselību, slimību un ārstēšanos?
 • Kas ir veselības uzvedība – rīcība veselības un slimības kontekstā? Kā veidojas mūsu rīcības algoritms?
 • Vai mūsu personības īpašības ietekmē domas, izjūtas un rīcību veselībā un slimībā? Kur meklēt un atrast pašiem savu iekšējo spēku?
 • Apgūsiet dažas vienkāršas metodes vieglākai ikdienas dzīvei ar slimību.
 • Uzzināsiet, kā labāk saprast un sekmīgāk sadarboties ar ārstu.

Tikšanās vadīs Rīgas Stradiņa universitātes lektore, psiholoģijas un sociālo zinātņu maģistre Gunta Freimane, kas līdzās tam darbojas organizācijā Latvijas Diabēta asociācija.

🔹 Tikšanās notiks – 18. septembrī plkst. 18.00.

🔹 Rīgas centrā, Elizabetes ielā 57, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO” telpās.

Katra tikšanās notiks divās daļās, kur pirmajā daļā – lekcija, otrajā daļā sarunas pie tējas tases.

Dalība ir BEZ MAKSAS.

Aicinām pieteikties ikvienu, kas vēlētos piedalīties šajās atbalsta grupās, bet atcerieties, ka vietu skaits ir ierobežots.

📌 Pieteikšanās atbalsta grupām līdz 2023. gada 10. septembrim. Lūgums rakstīt uz e-pastu: inara.melbarde@sustento.lv Tālrunis: 67590437 vai spied ŠEIT

Projekts “Atklājiet savu spēku” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

No 2023. gada 1. marta līdz 31. augustam, pateicoties Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centram un Rīgas pašvaldības finansējumam, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) realizēja projektu “Vienādas iespējas visiem – Programmas “Viegliem soļiem” ieviešana Latvijā – atbalsts pedagogiem (II. kārta)”. Projekts sniedza iespēju primāri Rīgas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem iegūt bezmaksas informatīvu un izglītojošu rīku darbam ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi vai aizdomas par tiem, papildinot vecākiem izstrādāto programmu “Viegliem soļiem” ar materiāliem, kas noderēs tieši izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros sertificētā uzvedības analītiķe Ilona Smirnova ir izveidojusi atbalsta materiālu “Rekomendācijas pedagogiem darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem”, kurā izklāstītās metodes var palīdzēt gan pedagogam labāk sagatavoties darbam ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, gan arī bērnam veiksmīgāk iejusties izglītības iestādē. Līdzās vērtīgai informācijai, kas labāk ļauj saprast bērnu ar autiskā spektra traucējumiem uzvedību, pedagogi atradīs praktiskus ieteikumus un metodes, kas palīdzēs bērniem iekļauties izglītības procesā. Materiālu meklē – ŠEIT

📌Ilonas Smirnovas vadībā norisinājās arī trīs tiešsaistes lekcijas pedagogiem:

8. jūnijā – “Kā saprast bērna ar autiskā spektra traucējumiem uzvedību?”, kur speciāliste dalījās ar ieteikumiem, kā pedagogi var atbalstīt bērnu ar autiskā spektra traucējumiem izglītības iestādē – skatīt ŠEIT ;

19. jūnijā – “Bērnu ar AST problēmsituāciju analīze izglītības iestādēs”, kur tika izskatīti reāli gadījumi, kad izglītības iestādē jārod risinājums bērnu ar AST uzvedības specifikai – skatīt ŠEIT ;

14. jūlijā – ”Kā veicināt skolēna ar autiskā spektra traucējumiem pozitīvu uzvedību klasē”, kur tika stāstīts par tādām metodēm kā apbalvojumu sistēmu, uzvedību līgumu un pašnovērošanas veidlapām – skatīt ŠEIT .

Tāpat Bērnu slimnīcas fonda raidījumā “Vienādas iespējas visiem” Jana Lindberga tikās ar Ilonu Smirnovu un Ināru Oļenu, Viduskurzemes pamatskolas attīstības centra direktori un lietišķās uzvedības analītiķi, kuras dalījās pieredzē par savu darbu ar bērniem ar autiskā spektra sindromu un uzvedības traucējumiem. Speciālistes arī pastāstīja, kā adaptētā programma “Viegliem soļiem” ar pievienoto devīto soli pedagogiem var palīdzēt mācību procesā un bērna integrēšanā klasē – skatīt ŠEIT.

Turpinām atbalstīt ģimenes, kurās aug bērni ar autiskā spektra traucējumiem vai ir aizdomas par tiem, bez maksas sniedzot pieeju programmai “Viegliem soļiem” – lai arī vecāki mājas apstākļos varētu darboties ar bērnu, izmantojot pierādījumos balstītas metodes! Reģistrējies – ŠEIT

 • Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Šā gada 7. septembrī, no plkst. 15.00 – 17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks seminārs “Vecumdienu pārsteigumi jeb kā sadzīvot ar demences skarto” – 1. daļa. Šis bezmaksas seminārs notiks TIKAI klātienē un uz to īpaši aicinām demences pacientu tuviniekus.

Semināra par demenci 2. daļa notiks 5. oktobrī, bet par to vēl iepriekš atgādināsim. Savukārt plašākam klausītāju lokam novembrī būs iespējams noklausīties lekciju par sadzīvošanu ar demenci Zoom platformā un lekcijas ieraksts vēlāk būs pieejams mūsu mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

📌 Seminārs par demenci veidots, lai atbalstītu pacientu tuviniekus, jo psihiska saslimšana būtiski ietekmē ne tikai cilvēku, kas slimo, bet maina arī līdzcilvēku dzīvi. Semināru vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra “Veldre” vadītājs, psihiatrijas profesors Māris Taube, kurš uzskata, ka demence mūsdienās vairs nav vārds, kurš jāuztver ar nolemtības sajūtu.

“Pacientiem un viņu tuviniekiem nav jāklausa tie, kuri saka, ka “neko jau nevar palīdzēt, ka nav jēgas mēģināt”. Var izdarīt ļoti daudz! Tikai ir jātic, jāiesaista visi pacientam tuvie un mīļie cilvēki, jāizmanto visas pieejamās iespējas un jātic sev! Iedvesmojot pacientus un viņu tuviniekus ASV bijušais prezidents un slavenākais demences pacients Ronalds Reigans savulaik teicis: “Vai jūs zinājāt, ka ar demenci slimo tikai slavenie un bagātie?…”, jo turība vai stauss nav šķērslis, lai slimība sasniegtu jebkuru cilvēku. Jāpiebilst arī, ka demence vairs nav tikai vecu cilvēku slimība.”

saka profesors Māris Taube

Lekcijas laikā klausītāji uzzinās, kas ir demence, kā atpazīt simptomus, kas to raksturo, un kā slimība izpaužas. Tiks arī skaidrots, kādas mūsdienās ir demences profilakses un ārstēšanas iespējas un arī ieteiks, kā līdzcilvēki var nodrošināt aprūpi un kāda rehabilitācija ir pieejama.

Šis ir sestais seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiek no marta līdz novembrim un aptver dažādas tēmas – par psihiatriskās stigmas un aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret klientiem ar psihiskās veselības traucējumiem.

Seminārs 7. septembrī notiks KLĀTIENĒ, un tas netiks ierakstīts (lai demences slimnieku tuvinieki varētu justies brīvi šajā vidē un uzdot visus tiem interesējošos jautājumus) tādēļ lūdzam semināram reģistrēties līdz 6. septembrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epasta adresi uz info@rpnc.lv.

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar “”GRIBU BŪT” Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība” aicina pieteikties BEZMAKSAS lekciju ciklam “Iekšējo resursu stiprināšana emocionālās labsajūtas veicināšanai”, kuru vadīs psiholoģe Sandra Kronberga.

Visas lekcijas notiek tiešsaistē – ZOOM platformā. Pirmā lekcija jau notika 9.augustā, nākamā jau 16. un 23.augustā, plkst. 18:00-19:30.

 • 16.augusta lekcijai pieteikšanās saite – Šeit
 • 23.augusta lekcija (pieteikšanās saite tiks aktivizēta).

9.augusta lekcijā psiholoģes Sandras Kronbergas vadībā noskaidroja sava “ES” koncepciju, cilvēka personības modeļus, pašcieņas mehānismus un to ietekmi uz mūsu veselību. Praktisku uzdevumu un diskusijas veidā dalībnieki analizēja, kā veidojas veselīgs pašvērtējums un kā tad sev palīdzēt ikdienā, lai savus iekšējos resursus stiprinātu un izmantotu jēgpilni, sastopoties ar dažādiem ikdienas izaicinājumiem.

16.augusta lekcijā noskaidrosim:

 • kā apzināt, attīstīt un stiprināt savus iekšējos resursus; kā noteikt savai emocionālajai labsajūtai veselīgas robežas un savus iekšējos resursus saglabāt; kādēļ tik svarīga ir nepieciešamība atbrīvoties no emocionālām atkarībām un toksiskām attiecībām/toksiskas domāšanas; kā atpazīt brīdi, kad tiek pārkāptas manas robežas? Uzzināsim, kas ir emocionālā līdzatkarība un kā tā ietekmē manu dzīvi?

Lekcijas noslēgumā būs praktiska darbošanās savu resursu apzināšanai.

Vairāk informācijas par lekciju norisi, rakstot uz e-pastu: biedriba.gribubut@gmail.com

Lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar dažāda veida hroniskām slimībām, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO ar Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas atbalstu ir sākusi realizēt jaunu projektu. Projekta ietvaros paredzēts izveidot atbalsta grupas, kas ļaus cilvēkus ar dažāda veida hroniskām saslimšanām iepazīties ar sev līdzīgiem, kā arī saņemt dažādu speciālistu konsultācijas par sevi interesējošām tēmām.

Ir plānots, ka no šī gada septembra cilvēkiem 2 reizes mēnesī būs iespēja tikties mūsu organizācijas telpās Rīgas centrā, lai savstarpēji un ar speciālistiem pārrunātu dažādus sev aktuālus jautājumus.

Projektā paredzēts iesaistīt cilvēkus ar dažāda veida hroniskām saslimšanām, kuriem nesen noteikta diagnoze, un nav sapratnes, kā ar to labāk sadzīvot.

Kā rāda dažādi pētījumi, tieši šiem cilvēkiem ikdienā ir jāsaskaras ar dažādām problēmsituācijām. Hroniskās slimības var ierobežot pacienta fiziskās spējas, padarot grūtākas vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, staigāšanu, piecelšanos un saliekšanos. Bieži šie fiziskie ierobežojumi nav redzami apkārtējiem, tādēļ tos pieņemt un apzināt ir īpaši sarežģīti. Hroniskas slimības, kā arī to ārstēšana var radīt sāpes un diskomfortu pacientiem, kas var ietekmēt pacientu labsajūtu un dzīves kvalitāti. Tikai iespēja sazināties ar līdzīgiem ļauj pieņemt šo situāciju un, iespējams, atrast arī risinājumus, kas nav tradicionāli.

Hroniskas slimības var izraisīt uztraukumu, depresiju un citus psiholoģiskus stāvokļus, kas var ietekmēt pacientu emocijas un domāšanu. Šajā gadījumā īpaši svarīgs ir apkārtējo iedrošinājums u n atbalsts. Tomēr to pieņemt un uzklausīt iespējams tikai tad, ja iepriekš šie jautājumi atbalsta grupā ir pārrunāti ar kādu no speciālistiem, piemēram, psihologu.

Ar šo projektu mēs ceram uzlabot cilvēku ar hroniskām saslimšanām emocionālo un informācijas atbalstu, lai veicinātu viņu labbūtību un celtu pašvērtējumu, veidojot iekļaujošu vietējo kopienu.

Lūdzam atsaukties pacientus, kam nesen noteikta hroniskas slimības diagnoze, lai piedalītos mūsu atbalsta grupās, saņemtu speciālistu konsultācijas un atrastu sev līdzīgos.

Dalība atbalsta grupās ir bez maksas.
Pieteikšanās atbalsta grupām līdz 2023. gada 10. septembrim.

Lūgums rakstīt uz e-pastu: inara.melbarde@sustento.lv vai pieteikties šeit.
Tālrunis: 67590437.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Rīgā marts pasludināts par Sociālā darba mēnesi, kura laikā galvaspilsētā notiks dažādi pasākumi iepazīstināšanai ar sociālās nozares aktualitātēm un sociālā darba nozīmi.

Sociālā darba profesionāļu ikdienas pienākumi ir saistīti ar cilvēku savstarpējām attiecībām, sabiedrības vajadzību izzināšanu, atbalsta un palīdzības sistēmu attīstīšanu un cieņas veicināšanu. Sociālajiem darbiniekiem ir būtiska loma saliedētas sabiedrības veidošanā, jo īpaši šajā mainīgajā laikā.

“Jāatzīst, ka sabiedrībai kopumā ir vāja izpratne par to, kas ir sociālais darbs. Aizvien sakaramies ar gadījumiem, kad augsta līmeņa politiķi savā retorikā nezina atšķirību starp sociālo darbinieku un aprūpētāju. Tādēļ vēl jo svarīgāk ir runāt par sociālā darba nozīmi un kādu izaugsmi tas pienes valsts ekonomikai. Katrs krīzes vai sociālā riska situācijā esošs cilvēks, kuram zinošs un profesionāls sociālais darbinieks, labi darot savu darbu, palīdz atgriezties pie normālas sociālas un ekonomiskas funkcionēšanas, ir pienesums valstij,” uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.   

Vispasaules sociālā darba diena

Vispasaules sociālā darba diena ir svētki, kuru mērķis ir izcelt sociālā darba sasniegumus, palielināt sociālo pakalpojumu atpazīstamību sabiedrības nākotnei un aizstāvēt sociālo taisnīgumu un cilvēktiesības. Katru gadu Pasaules sociālā darba diena tiek atzīmēta marta trešajā otrdienā, un tie ir svētki, kas kļuvuši par sociālā darba kalendāra augstāko punktu, un sociālie darbinieki visā pasaulē atzīmē un popularizē profesijas ieguldījumu indivīdos, ģimenēs, kopienās un plašākā sabiedrībā. Pirmo reizi Vispasaules sociālā darba diena tika atzīmēta 2007. gadā. Vispasaules sociālā darba diena ar devīzi – “Cienot dažādību, strādājam kopā!”  šogad  notiks 21. martā.

Atvērto durvju dienas un darba birža

Rīgas domes Labklājības departaments aicina topošos sociālā darba speciālistus uz Atvērtajām durvju dienām, kas notiks 7. martā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Baznīcas ielā 19/23.

Pasākuma laikā  apmeklētāji varēs pārliecināties, ka Rīgas pašvaldība ir konkurētspējīgs un inovatīvs darba devējs sociālajā jomā. Studentus informēs par pilsētas lielo sociālo pakalpojumu klāstu un sociālā darba prakses iespējām (gan mikro līmenī, gan makro līmenī), kā arī iespēju veikt vispārīgo sociālā darba praksi vai specializēties darbā ar noteiktu mērķa grupu vai problemātiku.

Studenti varēs uzzināt par darba iespējām Rīgas sociālajā sistēmā un iestādēs – kādi ir pašvaldības piedāvātie bonusi, vakances, noteiktā mēnešalga un vidējā atlīdzība, notiks arī darba birža.

Politiķu un sociālās jomas uzņēmēju “brīvās sarunas”

Ieguldījumi sociālajā jomā bieži vien vēsturiski tiek norakstīti “zaudējumos” un sabiedrībā joprojām trūkst izpratnes, ka ieguldījumi sociālos projektos ir investīcija šodienā un nākotnē.

Kā jūtas sociālās jomas uzņēmēji? Vai sociālie pakalpojumi ir perspektīvs uzņēmējdarbības veids?  Par to 31 .martā pirmo reizi tiks rīkotas politiķu un sociālās jomas uzņēmēju “brīvās sarunas”.

Diskusija “Ēnu cilvēki”

31. martā notiks jau trešā konference-profesionāļu/politiķu diskusija “Ēnu cilvēki”. Šoreiz “neredzamo” lomā – sociālā darba speciālisti. Kādas ir sociālā darba perspektīvas un izaicinājumi, kā savu attīstību izvēlētajā profesijā redz jaunie speciālisti, vai politiskajā dienaskārtībā ir ieguldījumi cilvēkkapitālā – par šo tiks diskutēts ar pētniekiem, augstskolu mācībspēkiem, nozares profesionāļiem, praktiķiem un politiķiem.

Par sociālajiem pakalpojumiem Rīgā

Galvaspilsētā piedāvātais sociālo pakalpojumu klāsts ir daudzveidīgs un diferencēts atbilstoši konkrēto mērķgrupu vajadzībām: bērniem, pieaugušajiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bezpajumtniekiem, senioriem, bez darba palikušajiem un citiem. Sociālo pakalpojumu sniegšanā aktīvi piedalās sociālie partneri – nevalstiskās organizācijas un privātie pakalpojumu sniedzēji, tādējādi nodrošinot, lai sociālo palīdzību saņemtu ikviens rīdzinieks, kam tas ir nepieciešams.

Rīgas domes Labklājības departamentā un sešās tā pakļautības iestādēs: Rīgas Sociālajā dienestā (RSD), Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā, Rīgas patversmē, trīs sociālās aprūpes centros strādā 1300 darbinieku, tai skaitā 416 sociālā darba speciālisti.

Kopumā sociālo darbinieku skaits Rīgā ir daudz lielāks, tie ir cilvēki, kuri strādā dienas aprūpes un krīzes centros, pansionātos, patversmēs, un palīdz cilvēkiem izprast un orientēties sarežģītajās situācijās, konsultē par iespējamajiem palīdzības veidiem, lai uzlabotu dzīves kvalitāti.

RSD nodarbojas ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem. Pie sociālajiem darbiniekiem pēc palīdzības un atbalsta var vērsties ikviena pašvaldības teritorijā dzīvojoša ģimene vai persona neatkarīgi no tās statusa. Sociālo darbinieku konsultācijas ir pieejamas bez maksas. Jāuzsver, ka katrs klients un katrs gadījums ir individuāls un sociālais darbinieks izvērtē, ko tieši piedāvāt. Darbinieki strādā, ievērojot konfidencialitāti un ņemot vērā likumus un normatīvos aktus.

Pašlaik rīdziniekiem ir nodrošināti 17 sociālie pabalsti un vairāk nekā 62 sociālo pakalpojumu veidi. RSD darbinieki strādā 11 teritoriālajos centros un šobrīd darbs ar klientiem notiek klātienē, bet iepriekš pierakstoties pie darbinieka.

Rīgas Sociālajā dienestā strādā vairāku jomu sociālā darba speciālisti, lai klients vienuviet varētu saņemt pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu – sākot no sociālās palīdzības noformēšanas, kas ir izziņas par atbilstību noteiktam statusam vai ienākumu līmenim un pabalsti, beidzot ar sociālā darba pakalpojumu, kas palīdz risināt dažādas sociālās problēmas gadījumos, kad klientam nav pietiekami resursi, lai pats tās spētu risināt.

Jāatzīmē, ka arvien ir novērojams sociālā darba speciālistu trūkums. Lai to risinātu, noslēgts līgums ar Rīgas Stradiņa universitāti līgums, ka jaunie speciālisti var iziet praksi Rīgas pašvaldības iestādēs, un pēc tam kļūt par pašvaldības darbiniekiem.

Ar plašāku informāciju par Rīgas pašvaldībā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, iestāžu atrašanās adresēm un sniegto pakalpojumu veidiem var iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv. Plašāku informāciju iespējams iegūt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai 25770080.

Piektdien, 16. decembrī, galvaspilsētā atklāta Latvijā lielākā Ziemassvētku gaismas taka. Tās teritorijā no Operas parka līdz Bastejkalnam un Kronvalda parkam izvietoti teju 700 gaismas dekori un dizaina objekti, kas katru dienu līdz pat 16. janvārim iemirdzēsies kopā ar pilsētas ielu apgaismojuma ieslēgšanos.

“Šogad ikvienu rīdzinieku un pilsētas viesi svētku laikā esam aicinājuši ļauties Ziemassvētkiem kā bērnībā. Gada sirsnīgāko svētku noskaņu galvaspilsētā šogad rada ne vien mirdzoši svētku rotājumi un pilsētvidē apskatāmās mākslinieces Annas Vaivares radītās ilustrācijas, bet arī svētku pasākumi pilsētas centrā un apkaimēs. To visu no šodienas papildina arī Latvijas mērogā vērienīgākā Ziemassvētku gaismas taka, kur ikvienu priecēs no latviešu pasaku un citu daiļdarbu lappusēm “izkāpuši” mirdzoši un izteiksmīgi tēli,” norāda Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Ziemassvētku gaismas takas galvenais objekts – 11 metrus augsts Mēness

Rīgas partneris takas izveidē ir uzņēmums SIA “First Service”, kas plašāk pazīstams ar Ziemassvētku vides dizaina zīmolu “December Design”.

“Šī ir Latvijā lielākā gaismas taka, kur vienkopus atrodas tik daudz gaismas elementu un objektu. Takas teritorijā esošo koku zaros izvietoti vairāk nekā 600 LED gaismas dekori un virtenes, kas izstrādātas pēc īpaša pasūtījuma. Pateicoties speciāli izstrādātiem pulētajiem stikliņiem, katra no vairāk nekā 45 000 diodēm patērē mazāk enerģijas nekā klasiskā LED lampiņu virtene,” stāsta SIA “First Service” pārstāvis Kristaps Štobis.

Ziemassvētku gaismas takas kopējā teritorija ir 24 hektāri. Tā sadalīta trīs posmos – Operas parkā atrodas Zvaigžņu mirdzuma taka, Bastejkalna parkā apmeklētājus priecē Ziemeļmeitas kalna taka, savukārt Kronvalda parkā pasakās iemīļoti tēli saskatāmi Vecīša cimdiņa takā.

Operas parkā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības laukumam kokus grezno simtiem zvaigžņu. Pretī Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkai novietota trīs metrus augsta interaktīvā zvaigzne. Operas skvēra tilta otrā pusē atrodas Ziemassvētku gaismas takas galvenais objekts – 11 metrus augsts Mēness, kas skatītājus priecē ne tikvien ar savu grandiozo izmēru un mirdzošajām lampiņu virtenēm, bet arī pasakām un Ziemassvētku melodijām. Tam izveidota arī īpaša divus metrus augsta skatu platforma, uz kuras uzkāpt un notvert Ziemassvētku brīnumu sajūtu.

Bastejkalna parkā no Brīvības laukuma līdz Krišjāņa Valdemāra ielai atrodas Ziemeļmeitas kalna taka. Šajā parkā skatītājs ir aicināts atrast spožā stikla kalna atslēgu un zelta zirga mirdzošajā pavadījumā doties meklēt kalna virsotni. Kā izgaismoti objekti šeit ir līdz pat trim metriem augsti ledus kristāli un zirgs. Bastejkalna tiltiņš pie “Rīgas Ūdens” ēkas rotāts ar zvaigznēm, kas mirdz arī pilsētas kanālā.

Takas posmā Kronvalda parkā gluži kā latviešu tautas pasakā “Vecīša cimdiņš” apskatāmi 9 lielizmēra rakstaini gaismas dūraiņi un simtiem zvaigžņu. 3 cimdiņi izvietoti tuneļa formā. Pie Kronvalda parka tiltiņa pakalna galotnē apmeklētājus priecē Ziemassvētku kamanas.  

Gaismas noformējums uz tiltiem, pilsētas parkos, skvēros un rotaļu laukumos

Kopš novembra beigām jauns gaismas noformējums izvietots arī uz Vanšu tilta un Kalnciema pārvada – silti izgaismotas Rīgas atslēdziņas. Savukārt, turpinot iepriekšējā gadā aizsākto tradīciju, gaismas noformējums rotā arī 26 pilsētas parkus, skvērus un rotaļu laukumus. Svētku noskaņu šeit veido ne vien LED energoefektīvās spuldzīšu virtenes, bet arī citi gaismas dizaina objekti.

Ar Rīgas pašvaldības Ziemassvētku noformējumu un organizētajiem pasākumiem plašāk var iepazīties tīmekļvietnē svetki.riga.lv, kā arī sekot līdzi to jaunumiem sociālā tīkla Facebook lapā “Rīgā notiek”.

Drukātas svētku programmas ir pieejamas Rīgas pašvaldības bibliotēkās, kultūras centros, Apkaimju iedzīvotāju centru klientu apkalpošanas punktos, kā arī Rīgas Tūrisma informācijas centrā.