1. februārī notiks vebinārs par Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu

Rīga skats no augšas

Pirmdien, 1. februārī, plkst. 16.00–18.00 notiks vebinārs, kurā ikvienam interesentam būs iespēja uzzināt par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādātās redakcijas pilnveidošanas procesu.

Vebinārā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) speciālisti informēs par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādātās redakcijas tapšanu, kā arī par plānotajām aktivitātēm un turpmāko virzību. Interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidošanas procesu.

Vebinārs būs skatāms Departamenta sociālā tīkla Facebook kontā. Bet tiem, kuriem nebūs iespēja piedalīties noteiktajā laikā, varēs noskatīties ierakstu Departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv

Jau ziņots, ka 2020. gada 16. decembrī Rīgas dome nolēma pilnveidot izstrādes stadijā esošā Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, jo veiktas izmaiņas tiesību aktos un nepieciešams pārskatīt transporta attīstības shēmu ar publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” lokālplānojuma risinājumiem.

Jaunā teritorijas plānojuma pilnveidošanas procesā Departamenta speciālisti:

  • izvērtēs Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, ņemot vērā izmaiņas tiesību aktos;
  • pārskatīs transporta infrastruktūras attīstības shēmu;
  • rīkos sarunas ar apkaimju organizācijām par pēdējā publiskajā apspriešanā 2019. gadā saņemtajiem priekšlikumiem;
  • rīkos teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu, kurā informēs par veiktajiem uzlabojumiem.

Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidi veiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. To iecerēts apstiprināt 2021. gadā.

Patlaban spēkā ir Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam, un tas būs piemērojams līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jaunais plānojums. Jāuzsver, ka jaunais Rīgas teritorijas plānojums neparedz izmaiņas teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai.

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes process tika sākts 2012. gadā. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam. Sagatavoti un ar Rīgas domes lēmumu apstiprināti 11 tematiskie plānojumi. Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c.

Informācija par teritorijas plānojuma izstrādes procesu lasāma šeit.