Aicinām jauniešus uz diskusiju par Rīgas pilsētvidi, apkaimēm un lēmumu pieņemšanu

Jaunieši

Lai iesaistītu jauniešus Rīgas attīstības plānošanā nākamajai septiņgadei, kā arī iepazīstinātu ar publiskajai apspriešanai nodoto Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakciju, otrdien, 14. septembrī, plkst. 17.00 aicinām jauniešus uz klātienes tikšanos, kas notiks Dzīves kvalitātes dizaina institūtā “Viskaļi”.

Dalībniekiem būs iespēja sniegt redzējumu un ierosinājumus kādā no tematiskajiem virzieniem – pilsētvide (aktivitāšu iespējas dažādos gadalaikos, brīvā laika pavadīšanas iespējas u.c.), apkaimes (piederības sajūta, drošība, pārvietošanās caur apkaimēm u.c.) vai lēmumu pieņemšana (līdzdarbošanās dažādu lēmumu ietekmēšanā), ko iekļaut attīstības programmas pilnveidotajā redakcijā.

Jaunieši ir pilsētas nākotnes veidotāji un vieni no aktīvākajiem pilsētvides lietotājiem, tāpēc ir būtiski saprast kā un vai jaunieši sevi ierauga pilsētas attīstības plānošanas dokumentos,” pauž pasākuma koordinatore, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes pārstāve Katrīna Miška-Idū.

Tikšanās mērķis ir ne tikai skaidrot un informēt, bet arī radīt ierosinājumus jaunu rīcību veidošanai, lai efektīvāk sasniegtu Attīstības programmas izvirzītos mērķus.

Lai plānotu pasākuma norisi, aicinām aizpildīt pieteikumu šeit: https://ej.uz/PilsetasAttistiba.
Pasākums notiks, ievērojot epidemioloģiskais noteikumus (ieeja ar derīgu Covid-19 sertifikātu vai testu), tāpēc vēršam uzmanību, ka vietu skaits var tikt ierobežots.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam.

Publiskās apspriešanas laikā attīstības programmas un vides pārskata projekta dokumenti pieejami www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A. Papildu informācija par publiskās apspriešanas norisi, t.sk. iespēju rakstiski izteikt priekšlikumus, pieejama šeit.

Septembrī plānotas arī citas tematiskās tikšanās un diskusijas, piemēram, sanāksme-darbnīca “Vides pieejamība”, publiskā diskusija “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”, sanāksme “Klimats un vide”, publiskā diskusija “Mobilitāte”, tāpat arī tikšanās ar apkaimju iedzīvotāju organizācijām.
Sekojiet līdzi informācijai www.rdpad.lv un sociālajos tīklos.