Aicinām piedalīties publiskajā diskusijā “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”

Rīgā daudzstāvu ēkas

Turpinot Rīgas jaunās attīstības programmas 2021.–2027. gadam publisko apspriešanu, Rīgas uzņēmēji, to intereses pārstāvošos organizāciju un par uzņēmējdarbības attīstību atbildīgo valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji un eksperti 22. septembrī no plkst. 10.00 aicināti uz publisko diskusiju par Rīgas uzņēmējdarbības vidi un pilsētas starptautisko konkurētspēju.

Pasākums norisināsies videokonferences režīmā MSTeams platformā, taču vienlaikus  būs skatāms arī tīmekļvietnēs www.riga.lv, www.rdpad.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā.

Lai pieteiktos diskusijai tiešsaistē, aicinām reģistrēties šeit: ej.uz/AP2027Uznemejdarbiba.

Diskusijas ietvaros dalībnieki aicināti nākt klajā ar idejām par tuvākajos gados īstenojamajām rīcībām, kas nodrošinātu:

  • zināšanu un inovāciju ekosistēmas attīstību,
  • uzņēmējdarbībai atbalstošu vidi, kas stimulē vietējā kapitāla ieguldījumus,
  • jaunās attīstības programmas 1. redakcijas noteikto vidējās algas pieauguma un investīciju piesaistes mērķu sasniegšanu,
  • pilsētas starptautisko atpazīstamību un darbaspēka piesaisti.

Atgādinām, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim notiek publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam.

Papildu informācija par izstrādātās jaunās attīstības programmas redakciju, t.sk. priekšlikumu iesniegšanu, pieejama šeit. Aktuālajai informācijai par publiskajā apspriešanā nodotajiem dokumentiem un sanāksmēm aicinām sekot līdzi www.rdpad.lv, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sociālo tīklu profilos.