Aizvadītas trešās RĪGA STEAM ekosistēmas brokastis ar pašvaldības sadarbības partneriem

Foto: RD Flickr.com konta

Rīgas pašvaldības pārstāvji kopā ar sadarbības partneriem RĪGA STEAM ekosistēmas brokastīs atskatījās uz paveikto STEAM izglītības attīstībai 2024. gada 1. pusgadā un diskutēja par jauniem sadarbības projektiem turpmāk.

 

“Rīga ir un būs atvērta inovācijām, kas rodas radošajās nozarēs akadēmiskajā vidē – tehniskajās zinātnēs, inženierzinātnēs, digitālajā vidē un citās, bet stabili pamati tam rodas jau pamatizglītības un vidusskolas līmenī, tādēļ pastāvīgs dialogs un sadarbība starp pašvaldību un izglītības sektoru STEAM ekosistēmas ietvarā ir būtiska. Tie ir pamatu pamati, lai veidotu pilsētu jaudīgu, labklājīgu, modernu,”

norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.

Rīgas pašvaldība STEAM ekosistēmas virsmērķis ir iedvesmot un attīstīt skolēnos prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas darba tirgus prasībām nākotnē strauji augošās nozarēs, tostarp inženierzinātnēs, radošajās, digitālajās nozarēs, un dabaszinātnēs, sekmējot skolēnu kā indivīda, Rīgas un valsts izaugsmi kopumā.

Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji ieskicēja 2024. gada pirmajā pusē paveikto STEAM jomā un iepazīstināja sadarbības partnerus ar nākamajiem plāniem.

Pirmsskolas saņēmušas robotikas komplektus un jau aktīvi ar tiem darbojas. Veiksmīgi sākts sinerģijas pilotprojekts skolās un interešu izglītības iestādēs ar mērķi radīt skolēniem interesi un iespējas padziļināti apgūt STEAM jomas mācību priekšmetus, praktiski darbojoties dažādās STEAM darbnīcās, nostiprinot skolā gūtās zināšanas dinamiskā, aizraujošā un neierastā vidē, kādā no interešu izglītības sadarbības centriem. Ar marta mēnesi pilotprojektā iesaistījās četri Rīgas pašvaldības centri un septiņas skolas. Norisinājušās arī programmēšanas mācības meitenēm “PyGirls 2024”, kurās programmēšanu apguva 105 meitenes. Apzinoties sabiedrības un īpaši jaunās paaudzes savlaicīgu iesaisti klimata izaicinājumu apzināšanā un mērķu sasniegšanā, aizvadīta “Klimata diena skolotājiem”, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar pilsētas klimata mērķiem, projekta ideju “Klimata dienas” nākamajam mācību gadam, piedalījās dažādās izzinošās aktivitātēs un uzklausīja uzņēmumu pieredzi klimata iniciatīvās.

Tāpat 2024. gadā Rīgas pašvaldība plāno organizēt pasākumu skolēniem “Rīga Puzzle day”, kas 2023. gadā tika plaši apmeklēts. Plānotas klimata pārmaiņu dienas Rīgas skolēniem, kuru noslēgumā notiks klimata festivāls. Norisināsies arī Jauno STEM pedagogu skola, kuras mērķis ir sniegt jaunajiem STEM jomas skolotājiem sistemātisku, regulāru un daudzveidīgu atbalstu mācību gada garumā, kā arī virkne citu iniciatīvu, kuras stiprinās STEAM izglītības attīstību Rīgā.

Diskusijas dalībnieki vienprātīgi atzina, ka sadarbība starp organizācijām, sektora uzņēmumiem, akadēmisko sektoru un pašvaldību ir kritiski svarīga STEAM izglītības attīstībai Rīgā. Lai arī izaicinājumi ir lieli un rezultāti nebūs tūlītēji, dalībnieki uzsvēra, ka caur mērķētu un stratēģisku sadarbību, kāda jau norit gada garumā kopš darbojas Rīga STEAM ekosistēma, būs iespējams sasniegt ievērojamus uzlabojumus.

Tikšanās mērķis bija veicināt savstarpējo sadarbību starp organizācijām, pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem un akadēmisko sektoru, kuru darbības mērķos ietilpst STEAM iniciatīvu īstenošana un atbalsts, lai veicinātu iesaistīto pušu dalīšanos ar pieredzi, zināšanu apmaiņu un atbalstu STEAM izglītībai Rīgas pašvaldībā.

STEAM ekosistēma ir dažādu organizāciju kopums, kas ar kopīgām sadarbības aktivitātēm veicina zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas un mākslas priekšmetu apguvi Rīgas izglītības iestādēs.

Foto – ŠEIT