Apkaimju biedrībām būs pieejams lielāks atbalsts

Rīgas dome 14. decembrī lēma no 2023. gada paplašināt apkaimju biedrībām pieejamā finansiālā atbalsta klāstu. Turpmāk biedrības ar vismaz 35 biedriem, kuras jau iepriekš saņēmušas pašvaldības atbalstu, reizi gadā varēs pieteikties atbalstam 3000 eiro apmērā.

Galvaspilsētas apkaimju attīstības biedrībām kopš 2021. gada reizi gadā iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro. Rīgas dome lēma no 2023. gada apkaimju biedrībām, kurās ir vismaz 35 reģistrēti biedri un kuras jau iepriekš sekmīgi un mērķtiecīgi izmantojušas pašvaldības sniegto atbalstu, piedāvāt finansējumu 3000 eiro apmērā.

Atbalsts paredzēts biedrību attīstībai, kapacitātes stiprināšanai un sadarbības veicināšanai sabiedrības iesaistes jautājumos. Īpaši nozīmīga ir sadarbības stiprināšana starp pašvaldību un biedrībām, kas sekmē uz sabiedrības interesēm orientētu pārvaldību un kopēju izpratni pilsētai nozīmīgos jautājumos.

Tiesības pretendēt uz pašvaldības atbalstu 1000 eiro apmērā ir Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • biedrības juridiskai adresei jābūt reģistrētai Rīgā;
  • biedrībai jābūt oficiāli reģistrētai vismaz vienu gadu;
  • pirmo reizi piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz desmit biedriem, savukārt katrā nākamajā reizē, piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
  • katrā nākamajā reizē piesakoties atbalsta saņemšanai, Biedrībā ir reģistrēti vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
  • biedrībai nav neizpildītu līgumsaistību pret pašvaldību, kā arī biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un nav sākta biedrības likvidācija.

Lai pieteiktos atbalstam 3000 eiro apmērā, papildus iepriekš minētajiem nosacījumiem biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz 35 biedriem. Tāpat biedrībai jābūt iepriekš saņēmušai un atbilstoši izlietojušai atbalstu 1000 eiro apmērā.

Šogad pieteikumus iesniedza un atbalstu saņēma 25 apkaimju biedrības, savukārt 2021. gadā pieteikumus iesniedza 19 biedrības. Šogad 18 biedrības iesniedza pieteikumu finansējuma saņemšanai otro reizi, bet 7 biedrības – pirmo reizi.