Apkopoti un publicēti sabiedrības paustie viedokļi pasākumos par Rail Baltica projektu un lokālplānojumu Rīgā

Rail Baltica karte

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) ir apkopojis nacionālā interešu objekta (turpmāk – NIO) Rail Baltica projekta un publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma izstrādē 2020. gada sabiedrības līdzdalības pasākumos izskanējušos viedokļus, priekšlikumus, komentārus, jautājumus un sniegtās atbildes. Apkopojumā ietverti arī viedokļi, kas saņemti pirms un divu nedēļu laikā pēc pasākumiem e-pastos.

Apkopojums publicēts Departamenta tīmekļa vietnē: https://www.rdpad.lv/rtp/rail-baltica-trases-teritorijas-lokalplanojums/viedoklu-apkopojums/

Ņemot vērā, ka teritorijas plānošanas process noris paralēli projektēšanas procesam, sabiedrības iesaiste abos procesos notiek vienlaicīgi.

Līdzdalības pasākumos saņemtie viedokļi attiecas gan uz lokālplānojumu, gan nacionālo interešu objektaietekmēto teritoriju. Turpmākā plānošanas un projektēšanas procesā tiks veikts viedokļu izvērtējums un nodrošināta veiktā izvērtējuma pieejamība.

Rezumējot interešu tēmas, sabiedrībai ir svarīgi, lai, integrējot Rail Baltica projektu pilsētvidē, tiktu respektētas apkaimju esošās kvalitātes, kā kultūrvēsturiskais mantojums, publiskā ārtelpa, dabas un apstādījumu teritorijas, īpaši akcentējot vides saudzēšanu un saglabāšanu. Aktuāli, lai dzelzceļa šķērsojumi gan velo un gājējiem, gan autotransportam tiktu veidoti ērti, droši, mūsdienīgi un apkaimju savienojoši, plānošanas procesā aicinot pievērst īpašu uzmanību satiksmes organizācijai gan būvniecības laikā, gan pēc tās. Sabiedrību interesē arī Rail Baltica projekta un lokālplānojuma virzība un citi jautājumi.

Līdzšinējā sabiedrības līdzdalība katrā trases posmā atbilstoši plānošanas stadijai ir tikusi organizēta pēc Rīgas pašvaldības, Satiksmes ministrijas un projekta ieviesēju iniciatīvas. Tā notikusi dažādos veidos: konsultācijas darba grupās, publiskās diskusijas, teritoriju apsekošana, individuālās tikšanās.

Vairāk informācijas par notikušajiem un plānotajiem pasākumiem, kā arī slaidrādes, diskusiju video ieraksti un citi materiāli pieejami: https://www.rdpad.lv/rtp/rail-baltica-trases-teritorijas-lokalplanojums/laika-skala/

Ņemot vērā Rail Baltica projekta nozīmi Rīgas attīstībā un tā ievērojamo ietekmi uz pilsētas teritorijām un iedzīvotāju ikdienu, paradumiem un mobilitātes iespējām, Rīgas pašvaldība un nevalstiskās organizācijas parakstījušas sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt informētību, nodrošināt iesaisti, sniegt informāciju, uzklausīt viedokļus, apspriest risinājumus. Atsevišķi ir noslēgts Rail Baltica sadarbības memorands starp SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, Satiksmes ministriju, Baltijas valstu kopuzņēmumu RB RAIL AS un nevalstiskajām organizācijām.
Sadarbības memorandi ir atvērti parakstīšanai citām nevalstiskajām organizācijām, kas atbalsta memorandu mērķus un vērtības.