Ar iedzīvotājiem pārrunāta aktīvās atpūtas takas izveide Biķernieku mežā

,

Lai informētu par līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa ietvaros īstenotā projekta “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” virzības gaitu un atbildētu uz bažām par projekta ietekmi uz mežu, 21. februārī tiešsaistes platformā “Zoom” notika Apkaimju iedzīvotāju centra, Mājokļu un vides departamenta un SIA “Rīgas meži” pārstāvju un iesaistīto pušu tikšanās, kas tika straumēta Apkaimju iedzīvotāju centra Teikas punkta Facebook grupā.

Apkaimju iedzīvotāju centra pārstāvis Arturs Pošers sapulces laikā pastāstīja par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa norisi, projektu apstiprināšanas un iedzīvotāju balsošanas gaitu, kā arī atbildēja uz sarunas dalībnieku jautājumiem par konkursu.

Apkaimju iedzīvotāju centra Teikas punkta apkaimju koordinatore Daiga Mežale sarunas dalībniekiem pastāstīja par izmaiņām Teikas attīstības biedrības 2020. gadā līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursā iesniegtajā projektā, kas paredz izmantot jau esošās zaļās pastaigu takas Biķernieku meža teritorijā, tās aprīkojot ar sporta un atpūtas inventāru. Izmaiņas tika veiktas, ņemot vērā Teikas iedzīvotāju biedrības iebildumus, kā arī rūpīgi pārskatot projekta īstenošanai paredzētās vietas izvēli. Sākotnēji aktīvās atpūtas taku bija iecerēts veidot meža daļā tuvāk Teikas apkaimei un plašākā meža teritorijā. Šobrīd projekta īstenošanas vieta pārcelta tuvāk Biķernieku kompleksās sporta bāzes teritorijai, un labiekārtojuma elementus paredzēts izvietot kompaktāk.

Tāpat atsevišķi elementi, kas sākotnēji tika paredzēti projektā, netiks izveidoti, tostarp velotriāla treniņu laukums, piknika vietas un orientēšanās kontrolpunkti. Projekta apjoms samazināts gan tāpēc, lai iekļautos projekta īstenošanai pieejamajā finansējumā, gan ņemot vērā Teikas iedzīvotāju biedrības iebildumus. Arī bažas par projektā iecerētā amfiteātra apjomu tika kliedētas – paredzētais amfiteātris būs neliels atpūtas laukums ar diametru 5 metri.

Mājokļu un vides departamenta pārstāve Inita Bārtule iepazīstināja ar projekta pirmsākumiem un tā nodošanu īstenošanai SIA “Rīgas meži”, kas apsaimnieko Biķernieku meža teritoriju. SIA “Rīgas meži” pārstāvji Uldis Gaiss un Laura Veinberga atbildēja uz iedzīvotāju bažām par projekta rezultātā izveidotās atpūtas vietas apsaimniekošanas jautājumiem un atkritumiem, tualetēm, kā arī ietekmi uz biotopiem.

Daži no būtiskākajiem iebildumiem projekta īstenošanai Biķernieku mežā bija saistīti ar bažām, ka labiekārtojums sabojās mežu, piesaistīs lielākas iedzīvotāju plūsmas, kas palielinās antropogēno slodzi un bojās meža zemsedzi. Projekta īstenotāji, SIA “Rīgas meži” uzsvēra, ka, tā kā projekta gaitā nav paredzēts veikt apgaismojuma izbūvi vai celiņu seguma ieklāšanu un aktīvās atpūtas elementi tiks izvietoti gar jau esošu iedzīvotāju iecienītu un izmantotu pastaigu taku, papildus slodze vai bojājumi mežam netiks nodarīti.

Projekts “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” tiks realizēts, un jau tuvākajā laikā tiks izsludināts projektēšanas iepirkums.