Mežciema sociālās aprūpes centrs

10. maijā, Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” pēc remonta atklātas jaunas telpas, kur, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un universālā dizaina elementus, atradīsies ģimeniska tipa īpašās uzraudzības nodaļa personām ar demenci.

Jaunajā nodaļā izveidoti kritienu sensori, personāla izsaukuma pogas, smart TV, tāpat, tiek domāts par klientu drošību un kognitīvo spēju saglabāšanu.  Jaunizveidotajā nodaļā izmantoti labās prakses piemēri no aprūpes institūcijām Eiropā un ASV, kā arī daudz tiek domāts par šīs nodaļas saturisko pusi un aprūpes darbinieku kvalifikācijas celšanu.

Remonta laikā mainīta laika gaitā nolietojusies elektroinstalācija, apkures sistēma un kanalizācijas caurules, izvietotas jaunas mēbeles, iekārtas un mīkstais inventārs, izveidots interjera dizains. Kopā nodaļas izveidošanai tika izlietoti aptuveni 370 000 eiro.

“Mūsu mērķis ir uzlabot aprūpes sistēmu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs, tās padarot par mūsdienīgiem centriem, kuros seniori patiešām cienīgi un aprūpēti var pavadīt savas vecumdienas. Pārmaiņas, kuras piedzīvos Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” rekonstruētā korpusa iemītnieki, ir ievērības cienīgs solis tuvāk Rīgai, kurā ikviena sociālā grupa saņem iespējami labāko pakalpojumu. Šīs ir lielākās investīcijas, kas veiktas sociālās aprūpes centru infrastruktūrā pēdējo gadu laikā,” uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

Atbilstoši centra vīzijai “Mājīgākais un modernākais aprūpes centrs Rīgā ar apmierinātiem klientiem un gandarītiem darbiniekiem”, pēdējos gados daudz tiek domāts un darīts, lai uzlabotu mikroklimatu un darbinieku darba apstākļus. Ar IT tehnoloģijām pilnveidota sazināšanās ar klientu piederīgajiem, darbiniekiem un savstarpējā komunikācija. Pēc remontdarbu veikšanas, klientiem tiek uzlaboti arī  dzīves apstākļi, uzstādot jaunas mēbeles un iepērkot tehniskos palīglīdzekļus (t.sk. funkcionālās gultas, pacēlājus, dušas krēslus u.c. aprīkojumu). Tāpat, ņemot vērā klientu individuālos funkcionālos izvērtējumus un pašaprūpes spējas, tiek uzstādīti sensoru vadāmi ūdenskrāni, gaisa kvalitātes mērītāji, gaisa apmaiņas sistēmas, apgaismojuma vadība.

Lai nodrošinātu Rīgas pašvaldības senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti pienācīgus dzīves apstākļus un pakalpojumu kvalitāti arī aprūpes  institūcijās, tiks turpināts iesāktais, arī turpmāk veicot remontdarbus ar kompleksu pieeju.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros pansionātos 2021.gadā tika īstenots Valsts aizdevuma programmas projekts “Pretkritienu sistēmas tehnoloģijas ieviešana sociālajos aprūpes centros un klientu mājās – viedā pacientu uzraudzības sistēma”. Projekta laikā tika uzstādīti 160 viedās klientu uzraudzības sistēmas sensori, lai nodrošinātu multiplu indikatoru uzraudzību un savlaicīgu aprūpes darbinieku reaģēšanu, kā arī samazinātu aprūpes darbinieku nevajadzīgu saskari ar klientiem, īpaši Covid-19 straujās izplatības gadījumos. Projekta kopējās izmaksas bija 348 000 eiro. Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” savu darbību sāka 1975. gadā. Tas atrodas Rīgas klusajā un zaļajā zonā – Mežciemā, Malienas ielā 3A.  Centrs nodrošina klientu diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi, kā arī dzīvojamo platību, kas iekārtota atbilstoši klientu vajadzībām un funkcionālajam stāvoklim. Klienti tiek nodrošināti ar gadalaikam piemērotu apģērbu un apaviem. Klientiem tiek nodrošināta ēdināšana četras reizes dienā, nepieciešamības gadījumā – diētiskā ēdināšana. Centra klienti dzīvo 77 vienvietīgās un 58 divvietīgās istabās.

Lai informētu par līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa ietvaros īstenotā projekta “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” virzības gaitu un atbildētu uz bažām par projekta ietekmi uz mežu, 21. februārī tiešsaistes platformā “Zoom” notika Apkaimju iedzīvotāju centra, Mājokļu un vides departamenta un SIA “Rīgas meži” pārstāvju un iesaistīto pušu tikšanās, kas tika straumēta Apkaimju iedzīvotāju centra Teikas punkta Facebook grupā.

Apkaimju iedzīvotāju centra pārstāvis Arturs Pošers sapulces laikā pastāstīja par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa norisi, projektu apstiprināšanas un iedzīvotāju balsošanas gaitu, kā arī atbildēja uz sarunas dalībnieku jautājumiem par konkursu.

Apkaimju iedzīvotāju centra Teikas punkta apkaimju koordinatore Daiga Mežale sarunas dalībniekiem pastāstīja par izmaiņām Teikas attīstības biedrības 2020. gadā līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursā iesniegtajā projektā, kas paredz izmantot jau esošās zaļās pastaigu takas Biķernieku meža teritorijā, tās aprīkojot ar sporta un atpūtas inventāru. Izmaiņas tika veiktas, ņemot vērā Teikas iedzīvotāju biedrības iebildumus, kā arī rūpīgi pārskatot projekta īstenošanai paredzētās vietas izvēli. Sākotnēji aktīvās atpūtas taku bija iecerēts veidot meža daļā tuvāk Teikas apkaimei un plašākā meža teritorijā. Šobrīd projekta īstenošanas vieta pārcelta tuvāk Biķernieku kompleksās sporta bāzes teritorijai, un labiekārtojuma elementus paredzēts izvietot kompaktāk.

Tāpat atsevišķi elementi, kas sākotnēji tika paredzēti projektā, netiks izveidoti, tostarp velotriāla treniņu laukums, piknika vietas un orientēšanās kontrolpunkti. Projekta apjoms samazināts gan tāpēc, lai iekļautos projekta īstenošanai pieejamajā finansējumā, gan ņemot vērā Teikas iedzīvotāju biedrības iebildumus. Arī bažas par projektā iecerētā amfiteātra apjomu tika kliedētas – paredzētais amfiteātris būs neliels atpūtas laukums ar diametru 5 metri.

Mājokļu un vides departamenta pārstāve Inita Bārtule iepazīstināja ar projekta pirmsākumiem un tā nodošanu īstenošanai SIA “Rīgas meži”, kas apsaimnieko Biķernieku meža teritoriju. SIA “Rīgas meži” pārstāvji Uldis Gaiss un Laura Veinberga atbildēja uz iedzīvotāju bažām par projekta rezultātā izveidotās atpūtas vietas apsaimniekošanas jautājumiem un atkritumiem, tualetēm, kā arī ietekmi uz biotopiem.

Daži no būtiskākajiem iebildumiem projekta īstenošanai Biķernieku mežā bija saistīti ar bažām, ka labiekārtojums sabojās mežu, piesaistīs lielākas iedzīvotāju plūsmas, kas palielinās antropogēno slodzi un bojās meža zemsedzi. Projekta īstenotāji, SIA “Rīgas meži” uzsvēra, ka, tā kā projekta gaitā nav paredzēts veikt apgaismojuma izbūvi vai celiņu seguma ieklāšanu un aktīvās atpūtas elementi tiks izvietoti gar jau esošu iedzīvotāju iecienītu un izmantotu pastaigu taku, papildus slodze vai bojājumi mežam netiks nodarīti.

Projekts “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” tiks realizēts, un jau tuvākajā laikā tiks izsludināts projektēšanas iepirkums.

Biķernieku mežs

Lai informētu par līdzdalīgās budžetēšanas programmā īstenotā projekta “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” virzības gaitu un atbildētu uz bažām par projekta ietekmi uz mežu, Apkaimju iedzīvotāju centrs aicina uz sarunu Teikas punkta pārziņā esošo apkaimju iedzīvotājus.

Saruna notiks 21. februārī plkst. 16.00 tiešsaistes platformā “Zoom”, kā arī tiks straumēta Apkaimju iedzīvotāju centra Teikas punkta Facebook grupā, un tajā piedalīsies Apkaimju iedzīvotāju centra, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un SIA “Rīgas meži” pārstāvji.

Dalībniekus, kas vēlēsies uzdot savus jautājumus, aicinām reģistrēties līdz 21.februāra plkst.12.00, lai saņemtu piekļuvi sapulcei platformā “Zoom”: https://bit.ly/3HUT8Om

Sl\epošana Rīgā

Iepazīsti distanču slēpošanas trases Rīgā, kas apkopotas jaunizveidotajā veselīgas atpūtas vietu ceļvedī “Esi kustībā Rīgā”: Uzvaras parkā, Lucavsalā, Purvciemā, Mežaparkā, Biķernieku mežā. Saglabājoties atbilstošiem laika apstākļiem, rīdziniekiem ir iespēja slidot mākslīgā ledus slidotavā pie Rīgas 84. vidusskolas (Lielvārdes ielā 141).

Lūgums nestaigāt pa slēpošanas trasēs izveidotajām sliedēm un arī savus četrkājainos draugus nelaist skriet vietās, kas ir paredzētas tikai slēpošanai! Ceļvedis ar kartēm, foto, maršrutiem un papildus informāciju pieejams šeit: bit.ly/3HlRip9