Atbalsta līdzfinansējuma piešķiršanu Aldara parka pārbūves 3.kārtai

Aldara_parks

Pirmdien, 24. maijā, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti sēdē atbalstīja projekta “Sarkandaugavas apkaimes kultūras un dabas mantojuma revitalizācija un jaunu pakalpojumu ieviešana (Aldara parka pārbūves 3. kārta)” īstenošanu atbalsta saņemšanas gadījumā.

Projekts iekļauts Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Investīciju plānā un atbilst Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem. Projekts ir augstas gatavības, kas atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam par valsts aizdevuma un granta piešķiršanu nosacījumiem.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Sarkandaugavas apkaimē esošo zaļo infrastruktūru un vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu – „Mākslīgās pilsdrupas ar parku”, tādējādi īstenojot teritorijas ilgtspējīgu attīstību un sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas iedzīvotājiem un viesiem atbilstoši pašvaldības attīstības programmā plānotajiem mērķiem un prioritātēm.

Projekts paredz šādu galveno infrastruktūras objektu izbūvi – mākslīgo pilsdrupu pārbūve ar skatu platformu, strūklakas izbūve, esošā bunkura pārbūve amfiteātra izveidei pasākumu organizēšanai, aktīvās atpūtas zonas izveide, t.sk. infrastruktūra Rīgas 28.vidusskolas mācību vajadzībām, apgaismojuma izbūve un celiņu izbūve.

Jau ziņots, ka Aldara parka pārbūves projekta 1. kārtā ir izbūvēts jauns veloparks, kas apkaimes iedzīvotājiem dažādos aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tāpat izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas pievadi pie Gaujienas ielas un elektrības ievadi, kas savukārt atrisinās ilgus gadus aktuālo jautājumu par parka apgaismojumu dienas tumšajā laikā. Veloparka teritorija tiks aprīkota ar labiekārtojuma elementiem, jauniem apstādījumiem, padarot to ainaviski pievilcīgu, ērti un droši izmantojamu Sarkandaugavas un citu apkaimju iedzīvotājiem. 

Savukārt projekta 2. kārtā tiek būvēta dārznieka māja un parka saimniecības zona, izbūvējot labierīcības parka apmeklētājiem, ģērbtuves parka apkalpojošajam personālam, tehnikas novietnes telpas un noliktavas. Galvenā ieeja dārznieka mājā paredzēta no Gaujienas ielas puses. Teritorijas labiekārtošanas darbu ietvaros paredzēta arī videonovērošanas ierīkošana.

Attiecīgi 3. kārtas būvniecības darbu veikšana ir būtiska, lai nodrošinātu objekta pilnu pabeigtību, uzlabojot dažādu pakalpojumu mijiedarbību – izglītības, sporta un kultūras (t.sk. kultūrvēsturiskā mantojuma) pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, tādējādi izveidojot jaunu pakalpojumu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Investīciju projekta 3. kārtas kopējās plānotās izmaksas ir 2 351 160,11 eiro (būvniecības izmaksas ar PVN), no kurām 1 998 486,09 eiro ir valsts budžeta finansējums un 352 674,02 eiro pašvaldības budžeta līdzfinansējuma apmērs. Aldara parka pārbūves projekta 3.kārtu plānots uzsākt šī gada vasarā un noslēgt 2022.gada nogalē.