Atvērta pieteikšanās SPEAK RIGA valodu apmaiņas grupās jauniebraucējiem

SPEAK RIGA aicina pieteikties Latviešu valodas bezmaksas apmācībām Latvijā pēdējo 5 gadu laikā ieceļojušos jauniebraucējus no jebkuras pasaules valsts. Apmācības notiks grupās Latvian Basic I, kas tiks uzsākta 2024. gada 13. maijā, un Latvian Basic II, kas tiks uzsākta 2024. gada 15.maijā.

Organizācija darbojas migrantu un bēgļu sociālās iekļaušanas jomā, pulcējot jauniebraucējus un vietējos Rīgas iedzīvotājus kopienas vadītās valodu grupās un kultūras apmaiņas pasākumos. Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros atbalstītajā projektā “SPEAK RIGA valodu apmaiņas grupās jauniebraucējiem” kopumā tiks atvērtas piecas bezmaksas valodu apmācību grupas – Basic I (2x), Basic II, Basic III un Conversational, katrā apmācību ciklā iekļaujot 12 brīvprātīgā mentora vadītas valodas sesijas pēc SPEAK izstrādātās mācību metodoloģijas.

Valodu grupas norisināsies klātienē, Āgenskalna tirgū vai Jauniešu studijā “BaMbuss” ar mērķi veicināt jauniebraucēju sociālo iekļaušanos sabiedrībā, nojaucot valodas nezināšanas barjeras un kultūratšķirību radītos šķēršļus, lai vairotu sabiedrības sociālo kapitālu un veicinātu indivīdu pilsonisko iesaisti.

Katras valodu grupas ietvaros tās dalībnieki kopīgi dizainēs arī kultūras apmaiņas pasākumu paši sev ar mērķi izzināt Rīgu, tās apkaimes, vai Latvijas kultūru.

✅ Pieteikt savu dalību apmācību grupās var – ŠEIT

«Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros»


Open application for SPEAK RIGA language exchange groups for newcomers

SPEAK RIGA invites newcomers from any country in the world who have arrived in Latvia in the last 5 years for free Latvian language exchange sessions. The sessions will take place in groups Latvian Basic I, which will be launched on May 13, 2024, and Latvian Basic II, which will be launched on May 15, 2024.

The organization works in the field of social inclusion of migrants and refugees, bringing together newcomers and local residents of Riga in community-led language groups and cultural exchange events. In the project “SPEAK RIGA language exchange groups for newcomers” supported by the Riga City Society Integration Program, a total of five free language exchange groups will be opened – Basic I (2x), Basic II, Basic III and Conversational, including 12 sessions led by a volunteer Buddy in each group according to the materials developed by SPEAK.

The language groups will take place in person, at the Āgenskalns market or at the Youth Studio “BaMbuss” with the aim of promoting the social integration of newcomers into society by breaking down barriers to language ignorance and obstacles created by cultural differences, in order to increase the social capital of society and promote the civic involvement of individuals.

Within the framework of each language group, its participants will also jointly design a cultural exchange event for themselves with the aim of exploring Riga, its surroundings, or Latvian culture.

✅ You can apply for participation in language groups – HERE 

«The project is co-financed within the framework of the Riga City Society Integration Program».