Izsludina projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 1. uzsaukumu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” pirmo kārtu 2020. gadā. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ar 2020. gadu ir palielinājies konkursā vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms – 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2020. gada 1. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.03.2020. līdz 30.06.2020.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 6. februārim 16.00 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu sanita.lace@riga.lv ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: iksd@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. 

Papildinformācija un dokumentācija pieejama https://integracija.riga.lv/lv/integracija/finansesanas-konkursi?target=125 vai pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: sanita.lace@riga.lv.

Diskusija par līdzdalīgo budžetēšanu un apkaimju iniciatīvām

Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments aicina aktīvos iedzīvotājus un NVO pārstāvjus piedalīties diskusijās “Līdzdalība ir māksla”, kas norisināsies 2019. gada 4. decembrī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja konferenču  zālē no plkst. 15.00.

2019. gadā Rīgas pilsēta uzsāka līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojektu, ar mērķī veicināt iedzīvotāju lielāku iesaisti savu apkaimju attīstībā. Līdzdalīgās budžetēšanas ideja ir Rīgas Apkaimju alianses iniciatīva, kuru pēc Rīgas pilsētas izpilddirektora Jura Radzeviča atbalsta realizē Rīgas dome. Pilotprojekta pirmais konkurss ir norisinājies un 6 projekti ir izvirzīti īstenošanai Brasas, Āgenskalna, Ķengaraga, Dārziņu, Buļļu un Jaunciema apkaimēs. Kāda ir iegūtā pieredze, attīstības iespējas un pilotprojekta nākotne.

Savukārt jau kopš 2015. gada dažādām Rīgas juridiskām personām ir iespēja pieteikties apkaimju iniciatīvām iedzīvotāju līdzdalības  un piederības veicināšanai. Konkurss sniedz atbalstu projektiem ar mērķi iesaistīt vietējos iedzīvotājus savas apkaimes  uzlabošanā un attīstībā. Kādas ir īstenotās aktivitātes un vai ir iespēja uzlabot un attīstīt konkursa norisi un ietvaru.

Šie un dažādi citi jautājumi tiks apskatīti pasākuma “Līdzdalība ir māksla” ietvaros. Aicinām aktīvos Rīgas iedzīvotājus un NVO pārstāvjus piedalīties diskusijās un izmantot iespēju iesaistīties līdzdalības formu attīstīšanā un pilnveidošanā.

Aicinām pieteikt dalību pasākumā, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/x4Q4g3n5rNRZyWcCA

Pasākuma laikā Rīgas nevalstiskās organizācijas var pievienoties Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam. Ja organizācija vēl nav parakstījusi memorandu un vēlas to parakstīt, tad līdz 2.decembrim plkst. 17.00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā (K.Valdemāra ielā 5, Rīga) jāiesniedz šādu dokumentu oriģināli: iesniegums par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu, pilnvara, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā.

Papildu informāciju par memorandu un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā https://integracija.riga.lv/

Konkurss apkaimju iniciatīvas un piederības veicināšanai.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

2019. gada 3. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.11.2019. līdz 29.02.2020.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot konkursa nolikumu un pielikumus, kurus atradīsiet šeit.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 23. septembrim plkst. 15.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu
sanita.lace@riga.lv ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: iksd@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Papildinformācija pieejama https://integracija.riga.lv/lv/integracija/finansesanas-konkursi?target=102 vai pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: sanita.lace@riga.lv.

19. augustā sāksies balsošana par Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa pieteikumiem

Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa komisija izvērtējusi visus konkursam iesniegtos pieteikumus, un no 19. augusta tie būs pieejami iedzīvotājiem balsošanai.

Balsošanas vietne ar pilnu projektu aprakstu iedzīvotājiem būs pieejama mājaslapā: www.balso.riga.lv. Balsojums tiks veikts viena kalendārā mēneša ietvaros līdz šā gada 19. septembrim (ieskaitot).

Atbilstoši konkursa nolikumam, pēc iedzīvotāju balsojuma beigām konkursa vērtēšanas komisija lems par nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu tiem projektiem, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu.

Par konkursa vērtēšanas komisijas sēdes laiku tiks paziņots atsevišķi, kad iedzīvotāju balsojums būs noslēdzies.

Iedzīvotājiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, būs iespēja nobalsot ar vienu „par” balsi par kādu no iesniegtajiem projektiem. Elektroniski par savu izvēlēto projektu varēs balsot mājaslapā: www.balsot.riga.lv, autorizējoties caur vietni: www.latvija.lv. Savukārt, lai nobalsotu klātienē, būs jādodas uz kādu no pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālajām atrašanās vietām – Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 vai Dzirciema ielā 28. Lai nobalsotu klātienē, līdzi būs jāņem pase vai ID karte.

Konkurss izsludināts, lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas identitāti, atpazīstamību un sekmētu to revitalizāciju, kā arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veicinātu apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā. Ar izsludinātā konkursa starpniecību Rīgas pašvaldība piešķirs finansējumu projektiem, kuru realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

Izsludinātā konkursa nolikums paredz, ka viena apkaimju attīstības projekta realizācijai var piešķirt finansējumu līdz simts tūkstošiem eiro. Kopumā pašvaldība šiem mērķiem 2019. gada budžetā ir paredzējusi finansējumu pusmiljona eiro apmērā. Konkursam projektus varēja pieteikt gan nevalstiskās organizācijas, gan biedrības, gan arī nodibinājumi, kas pārstāv Rīgas apkaimju intereses.

Pavisam kopā konkursam tika iesniegti 34 pieteikumi, no kuriem 14 tika akceptēti balsošanai, bet 20 noraidīti. Visu akceptēto projektu realizācijas kopsumma ir aptuveni 771 tūkstotis eiro.

Izsludina „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” projektu īstenošanai 2019.gadā otro uzsaukumu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  otro uzsaukumu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā 2019.gadā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,  brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.


2019. gada 2. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.07.2019. līdz 31.10.2019.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot konkursa nolikumu un pielikumus.

Ar projekta dokumentāciju (nolikums, pieteikums, u.c.) un detalizētu informāciju par pieteikšanās kārtību variet iepazīties šeit: https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=izsludina-projektu-konkursa-apkaimju-iniciativas-lidzdalibas-un-piederibas-veicinasanai-otro-uzsaukumu-2697

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 5. jūnijam plkst. 15.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu sanita.lace@riga.lv ar norādi “Pieteikums konkursam”.

21. maijā plkst. 16.00. K. Valdemāra ielā 5, 214. telpā (Kongresa nama ēkā), tiks rīkots informatīvais seminārs par konkursa mērķi, atbalstāmajām aktivitātēm un pieteikumu sagatavošanu.

Aicinām pieteikties semināram, aizpildot anketu šeit https://docs.google.com/forms/d/1rjxBma6Og2mddTfrX2dXW5ZWAtVK00hS7NkQEtos2Kc/prefill

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: sanita.lace@riga.lv.

British Council pārstāvniecība Latvijā aicina piedalīties mācībās un kļūt par līderi savā kopienā

British Council pārstāvniecība Latvijā organizē piecu dienu mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, ko vadīs starptautisks eksperts no Lielbritānijas.

Mācības sniegs dalībniekiem zināšanas, prasmes un motivāciju nākotnē realizēt vietējā mēroga aktivitātes un projektus, kas veicinās pozitīvas pārmaiņas kopienās.

Ikviens, kurš grib ko mainīt savā kopienā, organizācijā vai dzīves vietā, kuram ir motivācija to darīt, bet pietrūkst iedrošinājuma, zināšanu vai prasmju, var pieteikties mācībām, aizpildot anketu līdz 2019. gada 3. maijam.

Mācības notiks Rīgā no 14. līdz 18. maijam projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros. Darba valoda – angļu.

Uzturēšanās (naktsmītnes) un ēdināšana tiks nodrošināta, dalībniekiem būs jāsedz transporta izmaksas uz/no apmācību vietas.

Saziņai:
Kristine Leontjeva

Projekta “Darbīgās kopienas” vadītāja

M +371 29346386 | kristine.leontjeva@britishcouncil.lv

Baltijas valstu galvaspilsētu apkaimju aktīvisti satiekas Viļņā

Baltijas valstu galvaspilsētu apkaimju aktīvisti satiekas Viļņā

Baltijas valstu galvaspilsētu apkaimju aktīvisti satiekas Viļņā

Norisinājies jau otrais The Baltic Meetup forums

Šī gada 20. un 21. martā Rīgas Apkaimju alianses valdes locekļi un apkaimju biedrību pārstāvji, kā arī biedrības Free Riga pārstāvis piedalījās Co-urbanism 2019 un vienlaikus “The Baltic Meetup” otrajā forumā. Tikšanos šogad organizēja Lietuvas puse – Laimikis.lt, kas nodarbojas ar pilsētvides spēļu un pētījumu organizāciju, pulcinot kopā Tallinas, Viļņas un arī Rīgas kopienu pārstāvjus.

“The Baltic Meetup – Baltijas valstu apkaimju aktīvistu tikšanās un pieredzes apmaiņas ideja radās Rīgā, kur 2018. gadā notika pirmais šāds forums. Mums ir patiess prieks, ka foruma idejai ir turpinājums, un tas notiks arī 2020. gadā jau Igaunijā, Tallinā”, saka Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja.

Pasākuma pirmajā dienā, 20. martā tā dalībnieki piedalījās Starptautiskās Laimes dienas svinībās Kauņā, kurā iepazinās ar kopienu plānošanas rīkiem un svētku dienai pieskaņotajiem publiskajiem pasākumiem. Kauņa Laimes dienas svētkus rīkoja jau otro gadu pēc kārtas, sadarbībā ar NVO izveidojot pilsētā 130 notikumu vietas – sākot no nelielas foto izstādes poliklīnikas telpās, līdz iekškvartāla mākslas pagalmam. Kauņa 2022. gadā kļūs par Eiropas Kultūras galvaspilsētu, tāpēc Laimes dienas svinības ir viens no ģenerālmēģinājumiem iesaistīt pilsētas iedzīvotājus kultūras dzīves procesos. Šim mērķim notiek aktīva sadarbība starp Kultūras galvaspilsētas galveno biroju un apkaimju aktīvistiem, kuriem tiek deleģēta vēstnešu loma (Fluxus Labas!).

Pasākuma otrajā dienā, 21. martā vienā no Viļņas apkaimēm izveidotā kafejnīcā Viļņā notika praktiskais forums, kurā dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dalījās ar savu kopienu pieredzi, kas saistīta ar kopienu attīstību saistītām iniciatīvām.

Piemēram, Brasas apkaimes pārstāve Inese Auziņa dalījās ar savu pieredzi par kopienas veidotu brīvdabas izrādi “Brasa. Pumpurs. Spēks.”, kur A. Pumpura eposs “Lāčplēsis” izspēlēts dažādās Brasas apkaimes vietās, pievēršot tām sabiedrības uzmanību. Jāzeps Bikše no Free Riga stāstīja par pilsētā neizmantotu un pamestu ēku pagaidu apdzīvošanas kustību, kas ir aktuāls jautājums ikvienā lielpilsētā. Savukārt Kaspars Spunde no Čiekurkalna attīstības biedrības – par savas apkaimes kopienas realizētajām iniciatīvām un paša izaugsmi no ierindas apkaimes iedzīvotāja līdz biedrības izveidotājam un vadītājam.

Tallinas aktīvisti stāstīja par lielmēroga dzīvojamās apkaimes Lasnamee, kas pēc sava apbūves tipa salīdzināms ar Purvciemu, iedzīvotāju aktivizēšanu, izmantojot kopienas dārza ideju, un projektu, kurā sociālo mājokļu attīstītājs sadarbojas ar pilsētvides aktīvistiem, algojot tos apkaimes mikroklimata uzlabošanas jautājumu izpētei un darbam.

Pasākuma saimnieki – viena no Viļņas apkaimes kopienām – “Miesto laboratorija” dalījās ar savu pieredzi kopienas kafejnīcas izveidē un eksperimentālā iekštelpu dārza uzturēšanā. Arī Kauņas aktīvistu prezentācijā tika apskatīts kopienas dārza jautājums. Te dārzs veidots uz kādreizējā militārā poligona zemes, kuram tagad rasts jauns un kopienu vienojošs pielietojums.

The Baltic meetup

The Baltic meetup

The Baltic meetup

The Baltic meetup

Labas pārvaldības ideju darbnīca pie viena galda pulcē NVO un publiskā sektora pārstāvjus

Labas pārvaldības ideju darbnīca

Labas pārvaldības ideju darbnīca pie viena galda pulcē NVO un publiskā sektora pārstāvjus

Top ceļa kartes labākai pilsētas pārvaldībai

Rīgas Apkaimju alianse trešdien, 6. februārī VARAM telpās pulcināja kopumā teju 40 nevalstisko organizāciju – Rīgas apkaimju biedrību, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus, lai kopīgi diskutētu par abām pusēm svarīgu jautājumu – kas ir laba pilsētas pārvaldība? Ideju darbnīcas mērķis bija kopradīt praktiskus un pielietojumus instrumentus sabiedrības iesaistei pašvaldību plānošanas procesos.

Darbs bija organizēts trīs grupās, no kurām katra centās rast praktiski pielietojamu recepti kādiem no labas pārvaldības aspektiem: 1) iekļaujoša plānošana, 2) sabalansēta plānu ieviešana, 3) iedzīvotāju iniciatīvas.

“Trīs stundu intensīva darba rezultātā visas trīs darba grupas radīja lieliskas idejas – ceļa kartes labai pārvaldībai, un, kas ir interesanti, neatkarīgi viena no otras nonāca pie vairākiem līdzīgiem secinājumiem”, teic Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja.

Pirmkārt, iedzīvotāju un to apvienību uzklausīšana ir ļoti noderīga pašvaldībām, jo atvieglo lēmumu pieņemšanu par praktisko jautājumu risināšanu – norāda uz aktuālākajām lokālajām problēmām, kā arī piedāvā svaigas idejas šo problēmu risināšanā. Prakse rāda, ka ieinteresētas un iedzīvotājus atbalstošas pašvaldības funkcionē efektīvāk un bauda lielāku iedzīvotāju atbalstu, jo apkaimju organizācijas ir vietējās autoritātes, viedokļu līderi un apkaimju jautājumu eksperti.

Otrkārt, lēmumu pieņemšanas decentralizācija uzlabotu apkaimju vietējo jautājumu risināšanu, tajā pašā laikā būtiska ir arī pašvaldības darbinieku profesionalitāte, lai samērīgi izvērtētu un virzītu lielus projektus, jo tās redz un zina kopainu.

Par veiksmīgu praksi komunikācijas uzlabošanai ar iedzīvotājiem pašvaldībās uzskatāma īpaši sadarbībai ar iedzīvotājiem nozīmēta, ļoti kompetenta darbinieka iecelšana katrai pašvaldības apkaimei, kurš, pārzinot pašvaldības darbību, sekmē apkaimes iedzīvotāju būtisko jautājumu risināšanu.

Rīgas Apkaimju alianse apkopos visas idejas un radītās labas pārvaldības ceļa kartes, publicēs savos interneta resursos, kā arī nosūtīs tās Rīgas pašvaldības iestādēm izvērtēšanai un ieviešanai dzīvē. Organizatori saka lielu paldies “Labas pārvaldības ideju darbnīcas” finansiālajam atbalstītājam “British Council”, kā arī VARAM par piedāvātajām telpām darbnīcas norisei.

. Labas pārvaldības ideju darbnīca Labas pārvaldības ideju darbnīca Labas pārvaldības ideju darbnīca

Apkaimju iniciatīvu informatīvais seminārs

Apkaimju aktīvisti piedalīties informatīvajā seminārā par konkursu apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai

Lai informētu interesentus par projektu konkursa apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai nolikuma aktualitātēm un sniegtu ieteikumus pieteikumu sagatavošanā, tiek rīkots informatīvais seminārs konkursa pieteicējiem.

Seminārs norisināsies  2019. gada 4. februārī Rīgas Kongresa nama 401. telpā, plkst.16.30.

Interesentus aicinām iepriekš reģistrēties semināram šeit.

Seminārā laikā tiks izrunātas tēmas par konkursa mērķī un atbalstāmajām aktivitātēm, finansējuma apjomu, atbalstāmajām izmaksām, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību un biežāk pieļautajām kļūdām.

Atgādinām, ka 2019. gada 25. janvārī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RDIKSD) izsludināja konkursu par apkaimju iniciatīvām līdzdalības un piederības veicināšanai. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 11. februāris plkst. 16.00.

Detalizētāka informācija par projektu konkursu atrodama RDIKSD timekļa vietnē 

Izsludināts sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” pirmais uzsaukums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  pirmo uzsaukumu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā 2019.gadā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,  brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

2019. gada 1. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 11.03.2019. līdz 30.06.2019.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot jauno konkursa nolikumu un pielikumus.

 Ar projekta dokumentāciju (nolikums, pieteikums, u.c.) un detalizētu informāciju par pieteikšanās kārtību variet iepazīties šeit: http://integracija.riga.lv/lv/integracija/finansesanas-konkursi?target=70

Tuvākajā laikā RDIKSD publicēs informāciju par informatīvo semināru pieteikumu sagatavošanai.

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: sanita.lace@riga.lv