RĪGA, Latvija – [1.11.2023] – OPEN REPUBPLIC ar prieku paziņo par veiksmīgu trīs dienu pasākuma “Rīgas kultūras mantojuma jauniešu simpozijs” noslēgumu, kas pulcēja dažāda vecuma un izcelsmes jauniešus, kuri vienoti kopīgā interesē par Rīgu un tās stāstu. Simpozijs, kas notika Rīgā no 27. līdz 29. oktobrim bija kultūras mantojuma, izglītības un sadarbības svētki.

Pasākums piedāvāja dalībniekiem daudzveidīgu aktivitāšu klāstu, kas koncentrējās uz bagātīgo Rīgas kultūras mantojumu. Pasākuma akcenti bija informatīvas darbnīcas, kas iedziļinājās Rīgas vēsturiskajās vietās, uzsverot to nozīmi vietējā kultūrā kā arī pārdomas rosinošas diskusijas izpētīja kultūras mantojuma materiālos un nemateriālos aspektus, sniedzot dalībniekiem izpratni par viņu lomu Rīgas kolektīvās identitātes veidošanā. Tāpat nozīmīga simpozija sastāvdaļa bija sarunas par sociālo mediju platformu izmantošanu kā mūsdienīgu instrumentu, lai stāstītu saistošus stāstus un veicinātu izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu. Dalībniekiem bija arī iespēja iepazīties ar Rīgas kultūras vēsturi personiskāk, izmantojot ekskursiju pa pilsētu.

📌 Ievērojams simpozija rezultāts ir kopīgi veidotie videoklipi, kuru mērķis bija parādīt izpētīto un apmeklēto vietu skaistumu un nozīmi. Šo videoklipu galvenā loma ir Rīgas kultūras mantojuma dziļākas izpratnes veidošanā.

Pasākuma daudzveidīgais dalībnieku kopums bija vēl viens panākums, pulcējot vietējos jauniešus un jauniešus, kuri Latvijā ieradušies no tādām valstīm kā ASV, Īrija, Kolumbija, Ekvadora un citas. Šī pieeja saskan ar pasākuma mērķi padarīt Rīgu iekļaujošāku un pretimnākošāku cilvēkiem no dažādām kultūrām, kuri pilsētu sauc par mājām.

Pasākumu organizatorus, lektorus un pašus dalībniekus iedvesmoja apņemšanās izzināt mūsu pilsētas Rīgas bagātīgos kultūras mantojumu. Simpozijs arī radīja savu saukli “Mana Rīga – mūsu Rīga!”, tādejādi cerot turpināt centienus popularizēt Rīgas daudzveidīgo kultūras mantojumu.

Simpoziju organizēja SIA OPEN REPUBLIC ar Rīgas domes finansiālu atbalstu.

Jaunatnes nevalstisko organizāciju un jomas pārstāvji aicināti piedalīties četros tematiskajos vakaros novembrī, lai kopā ar dažādu nozaru ekspertiem iegūtu papildu zināšanas savas kapacitātes celšanai.

“Vakari ar ekspertu” iecerēti kā semināri/diskusijas brīvā gaisotnē, dodot iespēju dalībniekiem klātienē uzdot ekspertiem sev interesējošos jautājumus.

📌 Pieteikšanās – ŠEIT

Piesakoties, dalībniekiem lūgums norādīt sev interesējošos jautājumus, lai palīdzētu ekspertiem vēl efektīvāk sagatavoties un sniegt pilnvērtīgas atbildes.

TĒMAS UN EKSPERTI:

Sponsoru piesaiste organizācijai (trešdiena, 8. novembris, no plkst.16.30 līdz 18.30). Eksperte: Zane Kronberga, “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore. Lokācija: “Visas Iespējas” telpās, Čaka ielā 84a, Rīgā.
Brīvprātīgo piesaiste (trešdiena, 15. novembris, no plkst.17.00 līdz 19.00). Eksperts: Dāniels Liecis, biedrība “Klubs Māja – jaunatne vienotai Eiropai”.
Sabiedriskās attiecības un komunikācija organizācijā (ceturtdiena, 23/11/23, no plkst.17.00 līdz 19.00). Eksperte: Kristīne Tjarve, “Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem” valdes priekšsēdētāja.
Grāmatvedība un finanses (trešdiena, 29. novembris, no plkst.17.00 līdz 19.00). Eksperte: Ieva Žinko, SIA “act.count.think”.

Lokācija pēdējiem trim vakariem vēl tiks precizēta.

“Vakarus ar ekspertiem” rīko Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments) jaunatnes jomas darbinieku apmācību programmas ietvaros.

🔎 Vairāk informācijas, rakstot uz [email protected].

No šī gada 1. novembra Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments tiek pārdēvēts par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Šāds lēmums pieņemts saistībā ar 30. augustā apstiprināto Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikumu (saistošie noteikumi Nr. RD-23-235-sn), kas paredz mainīt nosaukumu visiem Rīgas domes departamentiem. No 1. novembra mainās tikai departamentu nosaukuma pirmā daļa no “Rīgas domes” uz “Rīgas valstspilsētas pašvaldības”, kas turpmāk jāievēro, sagatavojot dokumentus vai komunicējot ar kolēģiem un klientiem.

Aicinām pašvaldības darbiniekus, sadarbības partnerus un iedzīvotājus ņemt vērā izmaiņas!

Aicinām jaunos uzņēmējus līdz š.g. 10.novembrim pieteikties EU fondu finansētai inkubācijas programmai “IN-HABIT”!

IN-HABIT inkubācijas programma atbalstīs 40 agrīnas stadijas jaunuzņēmējus, kuri veido ilgtspējīgus uzņēmumus un vēlas ar savu biznesa ideju pozitīvi ietekmēt Rīgas plānošanas reģionu un Āgenskalna tirgu. Programma ir veidota sadarbībā ar “Bridge for Billions”, vienu no lielākajiem uzņēmēju tīkliem pasaulē.

Ar unikālas tiešsaistes mācību platformas palīdzību, 4 mēnešu garumā, jaunuzņēmējiem būs iespēja attīstīt un pārbaudīt sava biznesa dzīvotspēju; saņemt atbalstu no brīvprātīgā mentora; piedalīties tīklošanās pasākumos; būt daļai no daudzveidīga uzņēmēju tīkla; ar savu produktu vai pakalpojumu piedalīties kopīgā pasākumā Āgenskalna tirgū, kuru kopīgi veidojam par daudzfunkcionālu pārtikas centru ilgtspējīgi ražotai vietējai pārtikai, kā arī vietu radošām un izglītojošām aktivitātēm.

Pēc programmas pabeigšanas, dalībnieki varēs lejupielādēt izveidotā biznesa plāna kopsavilkumu un piedalīties konkursā, lai dotos prezentēt savu biznesa ideju starptautiskā IN-HABIT pasākumā kādā no programmas dalībvalstīm.

Programmas pirmo kārtu veiksmīgi pabeidza 19 jaunuzņēmēji, kuri prezentēja savu ideju noslēguma pasākumā Āgenskalna tirgū. Kā arī viens no konkursa uzvarētājiem, Elīna Zandere ar “LEGOMO” gardēžu dārzeņu maltītēm, š.g. septembrī devās prezentēt savu biznesa ideju starptautiskajā IN-HABIT konsorcijā, Slovākijā, kur veiksmīgi ieguva savu pirmo sadarbības iespēju ar slovāku uzņēmumu.
IN-HABIT ir Eiropas Komisijas “Apvārsnis 2020” programmas (Horizon 2020) projekts, kura mērķis ir nodrošināt iekļaujošus pasākumus veselības un labbūtības jomās četrās maza un vidēja lieluma pilsētās: Rīgā (Latvija), Kordovā (Spānija), Lukā (Itālija) un Nitrā (Slovākija).

Atbalstāmās jomas ir: vietējas izcelsmes pārtikas ražošana, atpūta un izglītība, uzturs, fiziskās aktivitātes, aktivitātes bērniem, darbnīcu izveide, zero waste, kultūras tūrisms (ekskursijas, gidi, lietotnes, audio gidi, spēles), dažādu iedzīvotāju grupu integrācija, atkritumu apsaimniekošana, koplietošanas pārtikas telpas vai risinājumi, pārtikas e-tirgus, aprites ekonomikas idejas (pārtikas un nepārtikas atkritumu radoša atkārtota izmantošana jeb “upcycling”), ar zinātni, viesmīlību un atpūtu saistīti projekti, amatniecības biznesa idejas un citas ar veselību, labbūtību un sociālo uzņēmējdarbību saistītas jomas. saistītas jomas.

*Projektam jābūt nākotnē potenciāli īstenojamam Rīgas plānošanas reģionā, Rīgā vai Āgenskalna tirgū, kas ir viens no projekta partneriem.

  • Programma ir latviešu valodā, 100% tiešsaistē un 100% finansiāli atbalstīta (EU Horizon 2020).
  • Mācību ilgums: 4 mēneši, sākot ar 09.01.2024.

📌 Pieteikšanās atvērta IN-HABIT mājaslapā līdz 10.11.2023.

Papildu informācija: [email protected]

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti un atvieglotu ikdienu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu un bērnu no 15 līdz 17 gadiem, kuriem ir kustību traucējumi pārstāvjus, līdz 31. oktobrim Labklājības departamentā pieteikties Eiropas atveseļošanās fonda atbalsta pasākumiem mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai.

Individuālo mājokļu vides piekļūstamības uzlabošana sekmēs personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti, kā arī sekmēs to iespēju dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi (t.sk. sekmēs iespēju piekļūt veselības, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem), kā arī veicinās iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Viena mājokļa vides pielāgošanai maksimālais attiecināmais finansējums ir 18 299 eiro. Atbalsts tiek sniegts viena mājokļa pielāgošanai darbspējas vecuma cilvēkiem (līdz 63 gadu vecumam, kā arī bērniem ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadiem) ar kustību traucējumiem, kam ir I un II invaliditātes grupa: tiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā vai izmanto tehniskos pārvietošanās palīglīdzekļus.

📌 Persona var pretendēt uz atbalsta pasākumiem, ja:
● strādā (t.sk. pašnodarbinātā persona);
● mācās (jebkurā izglītības posmā);
● iesaistīts brīvprātīgā darbā (oficiāli noformētas līgumattiecības);
● nodarbojas ar paralimpisko sportu un piedalās nacionālā vai starptautiskā mēroga sacensībās;
● darbojas nevalstiskā organizācijā;
● bezdarbnieks, kas piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos;
● apmeklē dienas aprūpes centru (DAC), specializētās darbnīcas, saņem “atelpas brīža” pakalpojumu.

Pielāgojamais mājoklis:
● Ir mērķa grupas personas īpašumā;
● Pirmās vai otrās pakāpes radinieka īpašumā (jāiesniedz būs mājokļa īpašnieka apliecinājums, ja daudzstāvu namā tad apsaimniekotāja apliecinājums);
● Mājoklis ir esoša māja vai tās daļa, dzīvokļa īpašums vai tā daļa;
● Mājoklis kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu;
● Ir noslēgts īres līgums uz vismaz 5 gadiem;
● Nav veikta nelegāla pārbūve un ēka nav avārijas stāvoklī;
● Nav iekrājušies parādi par dzīvesvietu;

Iesniegumā jānorāda:
● Mērķa grupas personas dati vai likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja dati;
● Dati par personas mājokli, kurā tiks veikti vides pielāgojumi;
● Dokumenti, kas papildus jāpievieno iesniegumam (izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīta pamatdiagnoze (SSK kods), izziņa, kas apliecina nodarbinātību, dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, mājokļa komunālo maksājumu pēdējā kvīts);
● Dokumentus, kurus iesniedz vai uzrāda kopā ar iesniegumu, vai uzrāda apsekošanas laikā (mājokļa plāns vai citi dokumenti, kas attiecas uz mājokli);

Mērķa grupas personas apliecinājumi:
● mājokļa atbilstības apliecinājums, kas ietver informāciju, ka nav saņemtas brīdinājums par telpu īres izbeigšanu, nav uzsākts parādu piedziņas vai cits tiesvedību process.
● apliecinājums par patiesas informācijas sniegšanu.

📌 Rīdzinieki aicināti pieteikties līdz 31. oktobrim plkst. 16.00 Rīgas domes Labklājības departamentā, e-pastā: [email protected] iesniedzot mērķa grupas personas iesniegumu.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par līdzfinansējumu tematisku sporta aktivitāšu organizēšanai Rīgā. Konkursa tēma: “Ģimenes sporta diena”.

MĒRĶIS:

Iespēja ģimenēm kopīgi piedalīties fiziskajās aktivitātēs, lai veicinātu ģimeņu iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos. Pasākuma programmā jāparedz dažādu sporta veidu sacensības un fiziskas, atraktīvas aktivitātes dažādām vecuma grupām, kā arī iespēja vērot dažādu sporta veidu paraugdemonstrējumus, piedalīties radošās un tehniskās aktivitātēs.

NORISES LAIKS:

2023. gada decembra brīvdiena.

MĒRĶAUDITORIJA:

Rīgas iedzīvotāji un viesi, ģimenes ar bērniem, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības.

NORISES VIETAS:

Dažādas Rīgas apkaimes gan telpās, gan brīvā dabā ar sabiedriskā transporta pieturvietu pieejamību vismaz 300 m attālumā no norises vietas.

● Pretendēt uz līdzfinansējumu var nevalstiskā sporta organizācija, kura savu darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai ir vismaz viena gada pieredze sporta aktivitāšu organizēšanā.

Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 10.11.2023. plkst.12.00 noformēti atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: [email protected].

📌 Nolikums un saistītie dokumenti – skatīt ŠEIT.

Atbildīgais: Vaira Platača, tālr. 67037246, e-pasts: [email protected].

Latvijas Tautas sporta asociācijas (LTSA) projekts “Mamanet treniņi Ukrainas sieviešu integrācijai” ir viens no 14 projektiem, kas izvēlēts atbalstīšanai Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra (RAIC) projektu konkursā “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai”. Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Balstoties uz ārzemju kolēģu pieredzes, Latvijas Tautas sporta asociācija piedāvā fiziskās aktivitātes kā vienu no rīkiem, lai veicinātu sieviešu no Ukrainas integrāciju Latvijas sabiedrībā. Paredzēts, ka treniņos sievietes no Ukrainas piedalīsies kopā ar sievietēm no Latvijas, kas veicinās savstarpējo komunikāciju, palīdzēs veidot jaunas draudzības, iemācīties spēlēt vienā komandā, ņemot vērā ikviena dalībnieka individuālas īpašības.

Mamanet ir volejbolam līdzīga spēle, tā notiek volejbola laukumā ar 6 spēlētājām katrā laukuma pusē. Dalībniecēm bumba jānoķer rokās, pirms tā tiks nodota nākamajai spēlētājai, nevis kā volejbolā, kur tā ir jāatsit. Latvijā to jau spēlē vairāk nekā 20 pašvaldībās un vismaz 700 sievietes. Jau kopš 2016. gada Latvijas Tautas sporta asociācija veiksmīga attīsta Mamanet spēli Latvijā: CSIT Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu ietvaros notika pirmais Starptautiskais Mamanet čempionāts, kurā piedalījās arī komanda no Latvijas un izcīnīja 6. vietu. Bet tieši pēc Covid-19 pandēmijas Mamanet Latvijā piedzīvoja uzplaukumu: tiek organizēti turnīri, draudzības spēles, reizi gadā norisinās Latvijas čempionāts. Latvijas spēlētāju meistarība atzīta arī starptautiskajā līmenī: šogad Mamanet komanda “Zasa” no Jēkabpils novada uzvarēja starptautiskajā Mamanet čempionātā, kas norisinājās Itālijā no 5. līdz 10. septembrim.

Spēles mērķauditorija ir sievietes vecumā 30+ un jebkura vecuma mammas. Mamanet spēle tieši domāta sievietēm, kuras pēc bērna piedzimšanas retāk sporto vai pat nemaz nesporto. Latvijas Tautas sporta asociācijas rīcībā esošas Mamanet spēlētāju atsauksmes liecina, ka šī fiziskā aktivitāte palīdz sievietēm pārvarēt grūtas dzīves situācijas, sniedz pašpārliecību, palīdz atslēgties no ikdienas problēmām. Tieši tāpēc radās ideja piedāvāt šo aktivitāti sievietēm no Ukrainas (sievietes 30+ un mammas), kuras pašlaik dzīvo Rīgā.

📌 Treniņi sāksies 27. oktobrī un norisināsies līdz 2024. gada marta beigām Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas sporta zālē piektdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 20:30 un sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:30 (precīzāks grafiks katru mēnesi tiks publicēts www.sportsvisiem.lv).

Afiša

● Sievietes no Ukrainas, kurām ir interese piedalīties treniņos, aicinām sazināties ar LTSA, rakstot uz e-pastu: [email protected], vai zvanot uz numuru +371 26895037, jo dalībnieku skaits treniņā ir ierobežots.

Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija š.g. 20.oktobrī apstiprināja nolikumus programmām, kuru ietvaros ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu – kultūrvēsturiskā būvmantojuma un sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai, uz publisko ārtelpu vērsto dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai, kā arī dzīvojamo māju atjaunošanai un mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

📌 Ir apstiprināts konkursa nolikums “Rīgas līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma un dzīvojamo māju fasāžu saglabāšanai 2024. gadā”. Projekti jāiesniedz līdz 16.02.2024.

📌 Atvērta pieteikšanās programmai “Rīgas līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2025. gadā”. Mājas atjaunošanas, siltināšanas projektu un projektu lielajā labiekārtošanas programmā varēs iesniegt līdz 10.05.2024.

📌 Programmā „Rīgas līdzfinansējums mazā labiekārtošanas projekta īstenošanai 2024. gadā” projekti jāiesniedz līdz 16.02.2024.

📌 Apstiprināts konkursa nolikums “Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2025. gadā”. Projektu iesniegšanas termiņš šajā programmā ir līdz 28.06.2024.

Konkursu nolikumi, kā arī informācija par iespēju pieteikties konsultācijām par projektu sagatavošanu pieejama mājaslapā www.atjauno.riga.lv.

Projektu konkursus administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Ir ierasts uzskatīt, ka demence piemeklē vecus cilvēkus mūža nogalē, tomēr šodienas reālā situācija liecina, ka demence piemeklē arī cilvēkus pusmūžā un pat spēka gados. Bez tam, lai arī demencei ir kopīgas iezīmes un cēloņi, tai ir arī individuālas izpausmes. Ir svarīgi prast atšķirt vienkāršu novecošanu no demences pirmajiem simptomiem. Precizēta diagnoze palīdz savlaicīgi uzsākt ārstniecību un pagarināt normālu psihes darbības ilgtspēju. Jāatzīmē, ka 15 % gadījumu izrādās, ka tā bijusi atgriezeniska demence. Tomēr pārējos gadījumos līdzcilvēkiem būs nepieciešams slimajam sniegt aizvien lielāku atbalstu un aprūpi. Zināšanas par aprūpes pamatprincipiem ir svarīgas, lai aprūpi prastu organizēt sekmīgāk. Tajā svarīgas ir slimā higiēnas un sadzīves vajadzības, telpas iekārtojums, apgaismojums, priekšmetu un mēbeļu izkārtojums, norādes, pat krāsām ir nozīme, lai tās slimajam neradītu stresu un apjukumu. Piemēram, melnā krāsa rada asociācijas ar caurumu, bet spīdīgas lietas – ar ledu, savukārt dzeltens teksta fons un līnijas ir vislabāk uztveramas. Ir noderīgi zināt, kāds ir demences profilakses arsenāls un kādas ir atbalsta iespējas, lai rūpējoties par tuvinieku, nepazaudētu savu dzīvi.

“Pašu slimības gaitu nevar kontrolēt, ar to ir jāsamierinās, jo slimnieka personības izmaiņas rada slimība, tās nav atkarīgas no cilvēka paša”, atzīmē profesors Māris Taube. “Visgrūtāk ir redzēt, kā ar vislielāko mīlestību un iejūtību rūpējoties par tuvinieku, aprūpētāji paši iet postā. Šajā situācijā nekautrējoties ir jāpieņem atbalsts no citiem – tuviniekiem, draugiem, atbalsta organizācijām un institūcijām, kuru piedāvātie pakalpojumi kļūst aizvien kvalitatīvāki. Vienatnē būs par grūtu tikt galā ar slimības izmainīto tuvinieka uzvedību un visiem nepieciešamajiem aprūpes darbiem, bet dzīve turpinās… Savā lekcijā pievērsīšos arī ļoti svarīgajiem demences psihosociālās ārstēšanas principiem un uz pierādījumiem balstītām nefarmakoloģiskām intervencēm slimnieka stāvokļa uzlabošanai.”

Šis ir 9. un beidzamais seminārs par sabiedrības psihiskās veselības svarīgām tēmām no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļu un tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināru aptvertās tēmas – par psihiatriskās stigmas un aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret klientiem ar psihiskās veselības traucējumiem. Semināru lekcijas daļa ir ierakstīta un ieraksti ir atrodami RPNC mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

Seminārs ir bez maksas.

📌 Lai saņemtu semināra pieejas saiti, lūdzam semināram reģistrēties līdz 25. oktobrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz [email protected].

📌 Vairāk informācijas par semināru ciklu: [email protected].

Biedrība “Radošās Idejas” aicina 18 līdz 25 gadus vecus jauniešus pieteikties bezmaksas apmācību programmai Social Business Academy, kas ļaus ielūkoties sociālās uzņēmējdarbības pasaulē, kā arī iedvesmoties no pieredzējušiem mentoriem un attīstīt vērtīgas prasmes.

Social Business Academy ir pārrobežu iniciatīva Latvijas un Somijas jauniešu atbalstam. Tās ietvaros jaunieši uzzinās, kā uzņēmējdarbība var būt gan ienākumu avots, gan rīks sociālās ietekmes radīšanai. Dalībniekiem tiks piedāvātas izglītojošas lekcijas, iedvesmojošas aktivitātes un pieredzējušu mentoru un nozares ekspertu atbalsts. Jauniešiem būs iespēja attīstīt savas līderības un komunikācijas prasmes, kā arī uzlabot iemaņas strādāt komandā. Laipni aicināti arī jaunieši, kam šobrīd nav biznesa ideju – būtiska ir interese apgūt ko jaunu.

2024. gada februārī notiks vienu mēnesi ilga treniņnometne, kas iekļaus klātienes uzņēmējdarbības simulācijas aktivitātes divu dienu garumā un tiešsaistes nodarbības dažas reizes nedēļā. Savukārt marta sākumā noritēs divu dienu Līderības nometne, kurā jauniešiem būs iespēja tīkloties ar domubiedriem no Somijas un pilnveidot jauniegūtās prasmes. Visbeidzot jauniešiem būs iespēja iesaistīties inovāciju laboratorijā, kas iekļaus personalizētu 1:1 mentoringu, un pārrobežu tiešsaistes tīklā, kur jaunieši varēs sadarboties, rast iedvesmu un atbalstu.

Apmācībās aicināti piedalīties 18-25 gadus veci jaunieši, kas dzīvo Latvijā (Kurzemē, Rīgā, Pierīgā, Vidzemē vai Zemgalē)* un atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

  • dzīvo ārpus Rīgas;
  • ir bezdarbnieki;
  • nestudē vai nemācās;
  • ir migranti vai bēgļi.

● Apmācības ir bezmaksas. Jauniešiem tiks apmaksāta uzturēšanās, ēdināšana un ceļa izdevumi uz pasākuma norises vietu.

📌 Pieteikšanās apmācībām notiek līdz 2023. gada 15. decembrim.
📌 Pieteikšanās anketa – ŠEIT

Aktivitāte notiek Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gada projekta “Sociālā uzņēmējdarbība iespēju radīšanai jauniešiem Somijā un Latvijā” ietvaros. Projektu īsteno Reach for Change Latvia, Radošās Idejas, DILA un Juvenia. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (SocEntYouth ID CB0100057). Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam teritorijā ietilpst Latvijas reģioni Kurzeme, Zemgale, Rīga, Rīgas reģions un Vidzeme. Latgales reģions šajā programmā šobrīd nepiedalās.

Kontaktpersona:
Anna Lūse, Reach for Change Latvia, e-pasts: [email protected]