Vairākās apkaimēs Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāļu radošās darbnīcas gaida bērnus!

Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) vasaras brīvlaikā aicina bērnus uz radošajām darbnīcām! Gaidām bērnus Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā un piecās RCB filiālēs: Daugavas, Imantas, Sarkandaugavas filiālbibliotēkās un filiālbibliotēkās ”Vidzeme” un „Zemgale”.

Radošajiem darbiem nepieciešamie materiāli (piemēram, pērļošanai pērles, grāmatu veidošanai papīrs, līme un kartons u.tt.) tiks nodrošināti. Paša izgatavotās lietas katrs varēs ņemt līdzi uz mājām.

Par radošo darbnīcu norises laikiem lūdzam interesēties RCB un tuvākajās filiālbibliotēkās:

  • RCB Bērnu literatūras nodaļā Brīvības iela 49/53, tālr. 67037130, e-pasts: bln@rcb.lv;
  • RCB Daugavas filiālbibliotēkā Aviācijas 15, tālr. 67848995, e-pasts: daugava@rcb.lv;
  • RCB Imantas filiālbibliotēkā Slokas ielā 161 k-1, tālr. 67181982, e-pasts: imanta@rcb.lv ;
  • RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā Aptiekas ielā 14A, tālr. 67026109, e-pasts: sarkandaugava@rcb.lv;
  • RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” brīvības gatvē 206, tālr. 67181214, e-pasts: vidzeme@rcb.lv;
  • RCB filiālbibliotēkā „Zemgale” Graudu ielā 59A, tālr. 67848096, e-pasts: zemgale@rcb.lv .

Rīgas Centrālās bibliotēkas projekts „Radošās darbnīcas bērniem” tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros, un tā mērķis ir dot iespēju bērniem, kuri pa vasaru paliek Rīgā, saturīgi un interesanti pavadīt laiku bibliotēkā.

Informācija par projektu – www.rcb.lv

Rīgas Apkaimju alianse sevi redz kā Rīgas domes stratēģisko partneri

Š.g. 23. maijā Rīgas Apkaimju alianse (RAA), kura apvieno 10 aktīvākās Rīgas apkaimju biedrības, bija aicinājusi medijus un citus interesentus uz savu pirmo preses brīfingu, kura laikā alianses valdes locekļi – Alija Turlaja, Kaspars Spunde, Igors Roms un Māris Jansons iepazīstināja auditoriju ar organizācijas mērķiem un uzdevumiem, kā arī atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem.

Kopumā vērojama situācija, ka pilsoniskā sabiedrība Rīgā pēdējos gados ir būtiski augusi. Rīdzinieki arvien vairāk pieskata un seko līdzi pilsētā notiekošajiem procesiem un meklē atbildes uz jautājumiem, kas tieši skar dzīves kvalitāti pilsētā. Šo līdzdalības procesu lielā mērā stimulē un nodrošina aktīvas iedzīvotāju kopienas apkaimēs, kuras ikdienā nodarbojoties ar savas apkaimes dažādu sadzīvisku, visbiežāk infrastruktūras, drošības, mobilitātes, dažādu pakalpojumu pieejamības jautājumu risināšanu, rīko saliedējošus pasākumus, kā arī veic iedzīvotāju pilsonisku aktivizēšanu.

Par galveno tēzi RAA valdes priekšsēdētāja A.Turlaja izvirzīja redzējumu par aliansi kā Rīgas domes stratēģisko partneri: “Uzskatām, ka Rīgas apkaimju biedrības kā apkaimju vajadzību vislabākie pārzinātāji un vietējās kopienas līderi ir līdz šim par maz novērtēts, bet būtisks Rīgas pašvaldības stratēģiskais partneris, kas ļauj pilsētu plānot efektīvi un ilgtspējīgi. Šis ir lielisks resurss jebkurai gudrai pilsētas pārvaldei, lai nodrošinātu pilsētas attīstību un veidot tādu pilsētu, lai cilvēki šeit gribētu dzīvot un uzņēmēji darboties!”.

Ikviena apkaimes biedrība ir tuvāk stāvoša iedzīvotājiem nekā jebkura cita pašvaldības vai valsts struktūra. Tāpēc var droši uzskatīt, ka caur apkaimju biedrībām var tikt realizēts tiešajai demokrātijai pietuvināts pilsētas pārvaldes modelis, kur iedzīvotāji aktīvi un regulāri piedalās savas pilsētas veidošanā un attīstībā. RAA uzskata, ka tieši šādi jāattīstās pilsoniskai sabiedrībai, nevis tikai reizi četros gados jāpiedalās (ja vispār) pašvaldības vēlēšanās. Turklāt pašreiz esošais līdzdalības formāts, kas tiek izmantots pilsētas plānošanā, t.s., sabiedriskās apspriešanas, nav uzskatāmas par sabiedrības līdzdalību. Pēc būtības tā ir vien sabiedrības informēšana, bet ne iesaiste.

Kā vienu no primārajiem uzdevumiem RAA uzskata nepieciešamību stiprināt apkaimju biedrību kapacitāti, lai tās varētu vēl produktīvāk un kvalitatīvāk (bez aktīvistu izdegšanas) darboties kā komunikators starp iedzīvotājiem un pašvaldību, pildot partnera lomu. “Mēs aicināsim pašvaldību domāt, un esam gatavi kopā atrast labāko veidu, kā atbalstīt, ta­­jā skaitā arī finansiāli, kopienu darbu Rīgā”, teic A. Turlaja.

Vienlaikus ir jāpanāk procesa vienkāršošana, saskaņojot iedzīvotāju un kopienu iniciatīvas. Apkaimju biedrības īsteno projektus, kas ir 100% vērsti uz iedzīvotāju labumu, taču bieži vien prasa pārāk daudz administratīvo resursu. Tāpēc RAA rosina, ka Rīgas pašvaldībā jābūt vienai saziņas personai, kura ciešā sadarbībā ar apkaimēm koordinē iniciatīvu projektus un veic saskaņošanas procedūras starp departamentiem, patstāvīgi apstrādā informāciju un nodod to tālāk, panākot vajadzīgo rezultātu. Tas prasītu pilnībā mainīt sadarbības kultūru starp Rīgas domes departamentiem, kā arī lauzt esošo neefektīvo informācijas apmaiņas un saskaņošanas sistēmu, kuras dēļ daudzi iedzīvotāji nespēj īstenot iniciatīvas, jo pietrūkst zināšanas un laika, kā arī rodas dažādi šķēršļi, ar kuriem tie nav bijuši gatavi saskarties.

RAA iestājas par lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu Rīgas pilsētas pašvaldībā un vēlas deleģēt apkaimju līderus dažādās Rīgas domes konsultatīvajās padomēs, darba grupās. Ir jāpanāk vienošanās ar pašvaldību par iedzīvotāju pārstāvniecību pie lēmumu pieņemšanas – tas nozīmē, ka apkaimju ekspertu viedoklis ir obligāti ņemams vērā pirms jebkuras nozīmīgas ieceres pilsētā, turklāt tās pirmsprojekta stadijā.

Daļa no pašvaldības budžeta ir jānovirza biedrību un iedzīvotāju lemšanai par tā izlietojumu: pirms ikgadējā pilsētas budžeta veidošanas procesa, katrai Rīgas izpilddirekcijai būtu jāaicina apkaimju biedrības sniegt savus priekšlikumus attiecībā uz prioritāri nepieciešamajiem uzlabojumiem savā apkaimē. Veidi un instrumenti, kādā veidā nodokļu maksātāju nauda tiek ieguldīta apkaimēs, ir dažādi. Viens no jau izskanējušajiem variantiem ir rēķināt pēc katras apkaimes nomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apjoma, un noteiktu daļu novirzīt projektiem attiecīgajās apkaimēs.

Tāpat viens no RAA uzdevumiem būtu jaunā līmenī attīstīt sadarbību ar Latvijas mācībspēkiem dažādu pētījumu veikšanai par apkaimju dzīves kvalitāti, vidi, ekonomiku un citiem jautājumiem. Bieži vien pietrūkst elementāra statistika un arī padziļināti pētījumi, kas varētu palīdzēt veidot argumentācijas bāzi vai atrast labākos risinājumus dažādām ar pilsētvides tēmām saistītos projektos.

Savā turpmākajā darbībā RAA visiem iespējamiem veidiem centīsies sekmēt jaunu Rīgas apkaimju biedrību veidošanos, it sevišķi tādās lielapdzīvotās apkaimēs kā Pļavnieki, Purvciems, Imanta, Zolitūte un Ziepniekkalns.  Tādēļ vairākas reizes gadā tiks organizēti atvērtie pasākumi, kuros satikties aktīvistiem un apmainīties ar pieredzi. RAA aicina visus interesentus, kuri vēlas dibināt apkaimju biedrības, droši vērsties pēc palīdzības un konsultācijas, rakstot epastu uz rigas@apkaimjualianse.lv vai zvanot pa tālruni 26446757. Organizācija ir atvērta arī jaunu alianses biedru uzņemšanai, par kuru var kļūt ikviena Rīgas apkaimes biedrība.

 

Rīgas Apkaimju alianse ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura dibināta ar mērķi līdzdarboties Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās. Rīgas Apkaimju aliansi 2018. gada sākumā nodibināja desmit Rīgas apkaimju biedrības: Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, biedrība “Berģinieki”, biedrība “Brasa”, biedrība “Kundziņsala”, Čiekurkalna attīstības biedrība, Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Teikas apkaimes biedrība, Vecmīlgrāvja attīstības biedrība.

Apkaimju iniciatīvu konkurss

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  otro uzsaukumu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā 2018.gadā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,  brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

2018. gada 2. uzsaukuma projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.07.2018. līdz 31.10.2018.

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 21. maija plkst. 14.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu sanita.lace@riga.lv ar norādi “Pieteikums konkursam”.

 

Papildu informācija par konkursa nolikumu, pieteikuma dokumentācija un cita informācija atrodama http://www.iksd.riga.lv/public/93210.html

 

Aicina uz bezmaksas nūjošanas nodarbībām 15 Rīgas apkaimēs

Aicina uz bezmaksas nūjošanas nodarbībām 15 Rīgas apkaimēs

Bezmaksas nūjošanas nodarbības turpinās un sagaidot siltu laiku ir papildinātas nodarbību vietas! Ikvienu interesentu sagaida sertificēti treneri, nūjas iespējams saņemt uz vietas!

Nūjošanas grafiks

Tiek dibināta Rīgas apkaimju alianse

Rīgas apkaimju biedrības veidos vienotu nevalstisku organziāciju

Šī gada 28. februārī plkst. 19.00 Rīgā, kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notiks Rīgas apkaimju alianses (RAA) dibināšanas sapulce. Jaunā nevalstiskā organizācija (NVO) tiek veidota, lai apvienotu visas aktīvās Rīgas apkaimju biedrības, tādējādi stiprinot to jaudu un pozīcijas komunikācijā ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Ideja par Rīgas apkaimju alianses izveidi radās tieši pirms gada, kad pirmo reizi apkaimju biedrību pārstāvji pulcējās kopīgā sanāksmē, lai pārrunātu savas darbības aktuālos jautājumus un izaicinājumus. Pēdējos pāris gados vērojams pilsoniskās aktivitātes straujš pieaugums, kas vairākās Rīgas apkaimēs ir rezultējies apkaimju biedrību kustībā. 2017. gadā vien dibinātas trīs jaunas apkaimju biedrības, un šobrīd to skaits tuvojas diviem desmitiem. Jāsecina, ka cilvēki vairs nevēlas samierināties ar pasīvu dalību savas apkaimes un pilsētas pārvaldē, vien reizi četros gados atdodot savu balsi pašvaldības vēlēšanās par kādu no politiskajām partijām.

Rīdzinieku veidotās kopienas un biedrības, kuras tur rūpi par savām apkaimēm un pieskata pilsētas attīstību, kļūst arvien profesionālākas un zinošākas, tāpēc spēku konsolidācija ir nākamais loģiskais solis to attīstībā.

Topošās Rīgas apkaimju alianses mērķis būs līdzdarboties Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās.

Līdz ar alianses dibināšanu apkaimju biedrības vēlas panākt lielāku ietekmi un atsaucību darbā ar Rīgas pilsētas un valsts iestādēm, stiprinot Rīgas iedzīvotāju piederības sajūtu pilsētai un vairojot rīdzinieku līdzatbildību par Rīgā notiekošajiem procesiem. Ar laiku RAA varētu pretendēt uz pašvaldības konsultatīvā partnera lomu, kuras viedoklī ieklausās un respektē pilsētas vadība un institūcijas, vienlaikus iegūstot lielisku komunikācijas kanālu un atgriezenisko saiti ar Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

Šobrīd savu dalību Rīgas apkaimju alianses dibināšanas sapulcē ir apstiprinājušas sekojošas Rīgas apkaimju biedrības:

1) Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai;
2) Biedrība “Berģinieki”;
3) Biedrība “Brasa”;
4) Biedrība “Free Riga” (Lastādija);
5) Biedrība “Kundziņsala”;
6) Biedrība “Vecdaugavieši”;
7) Bieriņu apkaimes attīstības biedrība;
8) Čiekurkalna attīstības biedrība;
9) Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība;
10) Mežaparka Attīstības biedrība;
11) Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība;
12) Sarkandaugavas attīstības biedrība;
13) Teikas apkaimes biedrība;
14) Vecāķu biedrība;
15) Vecmīlgrāvja attīstības biedrība.

Rīgas apkaimju alianses sapulcē plānots apstiprināt alianses statūtu galējo redakciju, ievēlēt valdi, kā arī vienoties par citiem svarīgiem darbības principiem. RAA arī pēc nodibināšanas būs atvērta jaunu biedru uzņemšanai, vienlaikus sekmējot arī pašu biedrību rašanos Rīgas apkaimēs, kur to vēl nav, daloties ar savām zināšanām un pieredzi.

Papildinformācija:
Alija Turlaja
tālrunis 26446757
sarkandaugavai@gmail.com

Kaspars Spunde
tālrunis 29273563
biedriba@ciekurkalns.lv

Sākas Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam redakcijas publiskā apspriešana un SIVN vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

Sākas Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam redakcijas publiskā apspriešana un SIVN vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

Planšete

Tiek izsludināts projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” pirmo uzsaukumu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā 2018.gadā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

2018. gada 1. uzsaukuma projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.03.2018. līdz 30.06.2018.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka ir ieviestas izmaiņas Konkursa nolikuma 2. un 6. punktā, kā arī 4. pielikumā! Aicinām savlaicīgi iepazīties ar izmaiņām un tās ievērot.

Projekta konkursa nolikums un aizpildāmās veidlapas atrodamas http://www.iksd.riga.lv/public/90679.html.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 23. janvāra plkst. 16.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu sanita.lace@riga.lv ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu , iepazīties ar jau īstenoto projektu pieredzi, un veicinātu sadarbību starp organizācijām, kas darbojas apkaimēs, tiks rīkots apkaimju sadarbības forums . Forums norisināsies 9.janvārī, plkst. 15.00. NVO namā, Ieriķu ielā 43A. Semināram pieteikties sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz e-pasta adresi nvonams@riga.lv. Plašāka informācija par pasākumu atrodama http://www.iksd.riga.lv/public/90510.html

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: sanita.lace@riga.lv.