Dabas lieguma zonā “Daugavgrīva” izvedīs būvgružus un ierobežos invazīvos augus

Daugavgrīva karte

Rīgas domess Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde šovasar dabas parka “Piejūra” dabas  lieguma zonā “Daugavgrīva” veiks būvgružu izvešanu un invazīvo augu ierobežošanu.

Dabas parks” Piejūra” ir viens no vecākajiem dabas parkiem Latvijā, kuru ik gadu apmeklē liels skaits cilvēku. Šī Rīgas pilsētas daļa apmeklētājus  saista ne vien  ar klusumu un mieru, bet arī  ar plašajām  pludmalēm, kāpām, mežu  un unikālajām  pļavām.

Veicot pasākumus Eiropas Komisijas vides programmas LIFE apakšprogrammas “LIFE Dabas un bioloģiskā daudzveidība” projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra” realizācijas gaitā tika konstatēts, ka dabas parka lieguma zonā “Daugavgrīva” atrodas būvgruži – ķieģeļu lauskas, dažādi metāli, betona izstrādājumi, kas traucē piekrastes biotopu un sugu atjaunošanu.  Vēsturiski  šeit atradās kūtiņas, kas deviņdesmitajos gados tika likvidētas, bet būvgružus neizveda. 

Lai atjaunotu piejūras zālāju un ierobežotu teritoriju pārņēmušā invazīvā  auga Kanādas zeltslotiņas tālāku izplatīšanos, šī vieta  ir jāsakārto. Savāktie būvgruži tiks nodoti pārstrādei, bet pārējie atkritumi nonāks atkritumu poligonā” Getliņi”. Lai pēc iespējas labāk sekmētu  piejūras zālāju atjaunošanu, pēc darbu pabeigšanas teritoriju noplanēs un nopļaus katru gadu.

Darbi tiks veikti Rīgas pilsētas budžeta programmā “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana”. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, nepieciešamos sakārtošanas pasākumus Dabas parkā “Piejūra” no 31. jūlija līdz 30. septembrim  veiks  SIA”Clean R”. Šis laika posms izvēlēts konsultējoties ar ornitologiem un ievērojot dabas aizsardzības plāna rekomendācijas.

Informāciju sagatavoja: : Inese Meiere, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, E-pasts: inese.meiere@riga.lv,
Tālrunis +371 67012274.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde