Diskutē par Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrāciju Torņakalna teritorijā

Diskutē par Rail Baltica

29. oktobrī Rīgas dome sadarbībā ar RB Rail AS un Satiksmes ministriju organizēja publisko diskusiju par lokālplānojuma un Rail Baltica būvprojekta risinājumiem Torņakalna teritorijai posmā no Jelgavas ielas līdz Friča Brīvzemnieka ielai. Šī bija jau piektā publiskā diskusija “Rail Baltica kā projekts Rīgas attīstībai”, lai nodrošinātu iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, apkaimju biedrību un citu ieinteresēto pušu informēšanu par Rail Baltica projekta integrāciju Rīgas pilsētvidē un līdz šim izstrādātajiem risinājumiem.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, diskusija notika tiešsaistē, un ikviens interesents varēja sekot līdzi un uzdot jautājumus, kā arī sniegt komentārus un viedokļus.

Pasākumā ar projekta virzītājiem RB Rail ASRail Balticaposma caur Rīgu projektētāju pārstāvjiem, Rīgas pašvaldības un lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa 93” ekspertiem piedalījās nevalstisko organizāciju, kas parakstījušas sadarbības memorandus, kā arī Latvijas Universitātes pārstāvji. Diskusija balstījās uz Rīgas pašvaldības un lokālplānojumu izstrādātāju sniegto prezentāciju par Torņakalna mobilitātes risinājumiem saistībā ar Rail Baltica projekta ieviešanu, projektētāju skaidrojumu par Rail Baltica inženiertehniskajiem risinājumiem posmā Jelgavas iela – Torņakalna stacija, kā arī Latvijas Universitātes stāstījumu par tās Akadēmiskā centra attīstību.

Diskusijas laikā izvirzījās galvenās tēmas: sabiedriskā transporta pieejamība Torņakalna apkaimē, stacijas ēkas sasniedzamība un tuneļa profils, Raņķa dambja un citu plānoto lielo infrastruktūras objektu, kā Ziemeļu un Hanzas šķērsojumi, iekļaušanās Rīgas pilsētas ilgtermiņa stratēģijā. Tika izteikti priekšlikumi teritorijas attīstības plānošanā iesaistīt ainavu arhitektus un Latvijas Universitātes telpiskās attīstības plānotājus.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka pilsētvides attīstības plānošanas jautājumos p. i. Inese Sirmā sniedz papildu skaidrojumu diskusijā izskanējušajiem jautājumiem. “Tramvaju sliežu līniju attīstībai Torņakalna apkaimē tiek uzstādīts mērķis nodrošināt racionālu līniju plānojumu un tramvaju apgriešanās loku, lai būtu iespējams veidot maršrutus tikai Pārdaugavas puses apkalpošanai, nešķērsojot Daugavu. Lokālplānojumā šobrīd tiek piedāvāti vairāki varianti perspektīvai tramvaja līniju attīstībai, kas ietver jaunu posmu izveidi ap Uzvaras parku, atjaunojot, piemēram, sliedes Bāriņu ielas sadalošajā joslā vai izbūvējot jaunu sliežu ceļu Hermaņa ielā.  Raņķa dambja un Vienības gatves savienojumā plānota jauna tramvaja līnija, kas savienos Ziepniekkalna virzienu ar centra virzienu.

Nākotnē, pieņemot lēmumu par labāko alternatīvu, tiks ņemts vērā tāds svarīgs aspekts kā pieturvietu pieejamība un sasniedzamība no esošiem un plānotiem publiskās apbūves objektiem – Torņakalna stacijas, Latvijas Universitātes kompleksa, nozīmīgākajām pakalpojumu sniegšanas iestādēm.

Pilsētas ilgtermiņa transporta attīstības shēma ir būtisks pamats Rail Baltica integrācijai pilsētas transporta infrastruktūrā. Raņķa dambja un Vienības gatves savienojums ir daļa no plānotā Centra loka, kas kalpotu pilsētas kodola un dzīvojamo teritoriju atslogošanai no tranzīta transporta un Daugavas kreisā krasta apkaimju savstarpējai savienošanai. Vienības gatves un Raņķa dambja savienojums šķērsos dzelzceļu tieši zem jaunās Torņkalna stacijas peroniem, tādējādi kompleksā ar ielu un krustojumu pārbūvi un jaunu ielu posmu izbūvi starp Vienības gatvi un Uzvaras bulvāri, tas veidos transporta infrastruktūru jaunajam pilsētas centram Daugavas kreisajā krastā. Rail Baltica līnijas būvniecība rada iespējas izveidot labus savienojumus starp teritorijām abās dzelzceļa pusēs gājējiem un velobraucējiem. Papildus esošajiem savienojumiem Mūkusalas ielā un Jelgavas ielā tiek plānoti divi jauni gājēju/velotuneļi – jauno dzelzceļa peronu dienvidu galā, kā arī pretī Latvijas universitātes teritorijai.”

Līdz šim Rail Baltica lokālplānojuma un projekta izstrādes ietvaros notikuši vairāki dažādi sabiedrības līdzdalības pasākumi: publiskās diskusijas, darba grupas, individuālās tikšanās un teritoriju apsekošana dabā kopā ar sadarbības memorandu dalībniekiem.

Papildu informācija, citi materiāli saistībā ar Rail Baltica projektu pieejami Rail Baltica vietnē www.railbaltica.org/info/ un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapas sadaļā “Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojums”:www.rdpad.lv/rtp/rail-baltica-trases-teritorijas-lokalplanojums/.