Finansiāli atbalstīs privāto muzeju darbību Rīgā

muzejs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) pirmo reizi piešķirs finansiālu atbalstu galvaspilsētas privāto muzeju projektiem, kas īstenojami līdz 2022. gada 31. decembrim.

Konkursa komisija atbilstoši nolikumam izvērtēja astoņu pretendentu pieteikumus un lēma par līdzfinansējuma piešķiršanu 1991. gada barikāžu muzejam, Latvijas Okupācijas muzejam, Retro auto muzejam, “Latvieši pasaulē” – muzejam un pētniecības centram, Latvijas Naivās mākslas muzejam, Ziedoņa muzejam, Žaņa Lipkes memoriālam un muzejam “Ebreji Latvijā”. Kopumā tika saņemti 10 pieteikumi, no kuriem divus konkursa komisija atzina kā prasībām neatbilstošus.

“Līdzfinansējums akreditētu privāto muzeju atbalstam veicinās šo iestāžu kapacitāti sarežģītajos pēcpandēmijas apstākļos un sekmēs jaunu izglītojošu programmu izveidi un pieejamību Rīgā. Vienlaikus tas ir veids, ka mudināt privātajiem muzejiem augt, pilnveidoties, meklēt jaunus tehniskus un metodiskus risinājumus. Iepriecina, ka tika iesniegti vairāki augstvērtīgi pieteikumi un mūs, īpaši skolēnus, sagaida dažādas jaunas, saturīgas nodarbības, izstādes un pasākumi,” atzina konkursa komisijas locekle un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka.

Konkursā piedalīties varēja juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas un privātas komercsabiedrības, kas darbojas Rīgā, ar mērķi sekmēt nozīmīgu privāto muzeju attīstību atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

Rezultāti un citi ar konkursu saistītie dokumenti ir pieejami RD IKSD tīmekļvietnes www.kultura.riga.lv sadaļā „Finansēšanas konkursi”.