Iedzīvotāji aicināti tiešsaistē spriest par Rīgas enerģētikas un klimata rīcības nākotni

Rīga

Rīgas enerģētikas aģentūra 20. decembrī plkst. 17:30 rīko tiešsaistes publisko apspriešanu Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plānam 2022.-2030. gadam, kura tapšanā iesaistīti vairāk nekā 280 dažādu jomu speciālisti.

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens Rīgas iedzīvotājs, kuram rūp galvaspilsētas enerģētikas un klimata rīcības nākotne. Tuvākajā laikā tīmekļa vietnē rea.riga.lv būs pieejama saite, lai piedalītos tiešsaistes pasākumā.

Pasākuma programma

LaiksTematsRunātājs
17:30REA ievadsJānis Ikaunieks, Rīgas enerģētikas aģentūra
17:40Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam mērķi un plānotie pasākumi.Jānis Ikaunieks, Rīgas enerģētikas aģentūra
18:00Sabiedriskajā apspriešanā saņemto priekšlikumu analīze un viedokļu apmaiņa.Visi

Rīcības plāns atvērts publiskai apspriešanai līdz 27. decembrim un ar to var iepazīties tīmekļa vietnē rea.riga.lv, kā arī sniegt priekšlikumus tiešsaistē rīcības plāna pilnveidošanai, aizpildot anketu (https://www.visidati.lv/aptauja/1794829408/) vai brīvā formā, nosūtot tos uz e-pasta adresi rea@riga.lv. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 67012350.

Plāns ir pašvaldības galvenais enerģētikas un klimata pielāgošanās nozares stratēģiskās plānošanas dokuments, kurš turpmāk kalpos kā ceļa karte pilsētai virzoties pretī izvirzītajam mērķim – būt starp pirmajām 100, klimata ziņā, neitrālajām pilsētām Eiropā, bet rīcības plāna izstrāde ir tikai pirmais mazais solis izvirzītā mērķa sasniegšanai – Rīgas pašvaldībai sasniegt būtiskus uzlabojumus gaisa piesārņojuma, vides kvalitātes, dabas vērtību ilgtspējības un klimata jautājumu jomās.

Plānā ietvertie stratēģiski prioritārie virzieni, lai sasniegtu klimatneitrālas un arī klimatnoturīgas Rīgas vīziju:  

  • Enerģētika – samazināt enerģijas patēriņu pilsētā līdz minimāli nepieciešamajam;
  • CO2 emisijas – sasniedzam maksimālu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru pašvaldības infrastruktūrā;
  • Enerģētiskā nabadzība – nodrošinām, ka mājsaimniecības var atļauties nepieciešamos energoresursus komfortablākai dzīvei;
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām – klimatnoturīga Rīga.

REA apzinās, ka šī plāna ieviešana nav vienkāršs uzdevums, taču arī daudzas citas Eiropas pilsētas sekmīgi virzās klimatneitralitātes virzienā. Būtiski, ka klimatneitralitātes pasākumu ieviešana ne tikai samazinās pilsētas ietekmi uz klimatu, bet arī palīdzēs attīstīt un modernizēt pilsētvidi, veicinās labklājību un uzlabos dzīves kvalitāti, kā arī mazinās enerģētiskās nabadzības riskus. Klimatneitrāla Rīga būs arī rīdziniekiem draudzīgāka Rīga!