Iedzīvotāji vēl līdz 4. oktobrim aicināti iesniegt priekšlikumus Rīgas attīstības programmas 1. redakcijas pilnveidošanai

Rīga

Ar publisko diskusiju “Klimats un vide” 23. septembrī noslēdzās  tematisko tikšanos un diskusiju cikls, kas organizēts, lai sabiedrību iepazīstinātu ar publiskajai apspriešanai nodoto Rīgas jaunās attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakciju un vides pārskata projektu.

Paldies visu diskusiju dalībniekiem, kas piedalījās un sniedza atgriezenisko saiti un priekšlikumus attīstības programmas redakcijai. Jau izstrādes procesā identificējām lielākos izaicinājumus, kas ļoti labi atainojas arī iedzīvotāju un ekspertu viedokļos diskusiju laikā. No dzirdētā saprotam, ka rīdziniekiem aktuāla ir vides kvalitāte, attālāko apkaimju infrastruktūras nodrošinājums, mājokļu pieejamība, tranzītsatiksmes ierobežošana, uzņēmējdarbības iespējas un labs kultūras un izglītības piedāvājums. Plaši apmeklētajā sanāksmē ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem, izskanēja vērtīgi un praktiski rosinājumi kvalitatīvākai sadarbībai ar pašvaldību, kurus ņemsim vērā attīstības programmas ieviešanā. Atgādinām, ka ikviens saņemtais priekšlikums tiks izvērtēts, sagatavojot dokumenta pilnveidoto redakciju,” pauž Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls.

Aicinām ikvienu interesentu, kuram nebija iespēja tiešraidē piedalīties sanāksmēs un diskusijās, tās noskatīties ierakstos, kas pieejami www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Tāpat aicinām izmantot iespēju klātienē iepazīties ar izstrādāto dokumentu projektiem Apkaimju iedzīvotāju centros un sniegt savus komentārus, priekšlikumus līdz 4. oktobrim.”

Attīstības programma ir vidēja termiņa pilsētas attīstības stratēģiskais ietvars un rīks Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai turpmākajos septiņos gados. Plānošanas dokumentu izstrādāja Departamenta speciālisti, savukārt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu – SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Izstrāde uzsākta 2018. gadā, un dokumentu apstiprināt Rīgas domē plānots novembrī. 

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam. Dokumenti pieejami www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A. Papildu informācija par publiskās apspriešanas norisi, t.sk. iespēju rakstiski izteikt priekšlikumus, pieejama šeit.