Izsludināts finansēšanas konkurss Ziemas saulgriežu, Adventa un Ziemassvētku pasākumu organizēšanai Rīgā

Lai atbalstītu kultūras kalendāra pasākumu – Ziemas saulgriežu, Adventa un Ziemassvētku programmas – norisi no 27. novembra līdz 31. decembrim, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludinājis finansēšanas konkursu.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Rīgas kultūras kalendārā iekļauto privātpersonu organizēto pasākumu īstenošanu galvaspilsētā.
 
Projektu pieteicēji ir aicināti iesniegt Ziemas saulgriežu, Adventa un Ziemassvētku programmai tematiski un saturiski atbilstošus, daudzveidīgi un mākslinieciski kvalitatīvus kultūras pasākumus plašai mērķauditorijai, t.sk. ģimenēm, dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, kas īstenojami publiskajā ārtelpā – publiskiem pasākumiem atbilstošas norises vietās pilsētas centrālajā daļā un apkaimēs.

Programmas norises laiks ir no 27. novembra līdz 31. decembrim. Visi pasākumi ir jānodrošina bez ieejas maksas.

Pieteikumus konkursam var iesniegt  līdz 3. oktobra plkst. 12.00. Piedalīties un uz līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt 12 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums.

Konkursa vadlīnijas, nolikums un citi ar to saistītie dokumenti  pieejami šeit.