Apkaimju konkurss

Sīkāka informācija:

https://www.riga.lv/lv/jaunums/sakas-iedzivotaju-balsosana-par-rigas-apkaimju-attistibas-veicinasanas-konkursam-iesniegtajiem-projektiem

Balsojumu elektroniski var veikt:

https://balso.riga.lv/projekti