NORISINĀJĀS RĪGAS DOMES SĒDE KONSULTATĪVĀS PADOMES SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS JAUTĀJUMOS

Otrdien, 6. jūnijā tiešsaistē notikušās kārtējās Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēdes ietvaros tika sniegts ieskats integrācijas jomā 2022. gadā/2023. gadā paveiktajā saskaņā ar Rīgas valstspilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.–2024. gadam īstenošanas rīcības plānu 2022.–2024. gadam, akcentējot šādus aspektus:

Tika sniegta informācija par Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem – Rīgas Atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem kā vienas pieturas aģentūras  piedāvātajiem valsts un pašvaldības pakalpojumiem, aktualitātēm un izaicinājumiem.

Sabiedriskās politikas centrs “Providus”  informēja sēdes dalībniekus  par pētījumu “Vai Latvijas krieviski runājošo iedzīvotāju pilsoniskā apātija ir mīts vai realitāte?” , kas veikts 2022. gada novembrī, pamatojoties uz 3 fokusgrupām ar 28 Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotājiem un parāda šo apkaimju iedzīvotājus starp divām prizmām – pilsonisko aktīvismu un fatālismu.

Sēdes dalībnieki  tika informēti par to, ka š.g. septembrī-oktobrī jāorganizē jaunu Konsultatīvās padomes locekļu – NVO pārstāvju atlases konkurss, jo esošajiem NVO pārstāvjiem decembrī beigsies  3 gadu pilnvaru termiņš. Sēdes noslēgumā tika pārrunātas tēmas, kas ierosinātas izskatīšanai nākamajā sēdē.