Piektdien, 24. februārī laikā no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.30 norisināsies Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda īstenošanas padomes 8. sēde.

Memoranda padomes sēdes darba kārtība:

1. Informācija par Rīgas valstspilsētas budžeta 2023 izstrādes gaitu un galvenajām prioritātēm.

Ziņotājs: U. Rakstiņš, Rīgas domes Finanšu departamenta direktors

2. Aktualitātes: informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda parakstīšanas 20.12.2022. rezultātiem; informācija par Vienošanās par grozījumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandā Nr. RD-13-1215-lī parakstīšanu 25.01.2023. un informācijas aktualizēšanu pašvaldības portālā www.riga.lv un tīmekļvietnē www.apkaimes.lv; informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda atvēršanu parakstīšanai 2023. gadā.

Ziņotājs: I. Meilande, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja

3. Nolikuma projekts “Nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanas kārtība dalībai Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē” un 2023. gada konkurss nevalstiskajām organizācijām dalībai Memoranda padomē.

Ziņotājs: I. Meilande, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja

4. Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda foruma plānošana.

Ziņotājs: I. Stalidzāne, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja

5. Dažādi

Aicinām sekot līdzi Memoranda padomes sēdei Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.riga.lv, kur būs redzama tiešraide: https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti