Notiks Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas, vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme

Eksportostas_vizualizacija

Pirmdien, 14. jūnijā, plkst.17.00 notiks Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas un stratēģiskās ietekmes un vidi novērtējuma vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme.

Pasākums norisināsies video konferences režīmā MS Teams vidē, bet vienlaikus tiks pārraidīts www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā.

Interesentiem līdzdalība sanāksmē tiks nodrošināta:

  1. MS Teams vidē, reģistrējoties iepriekš līdz 14. jūnija plkst.12.00 un e-pastā saņemot saiti pasākuma videi, tādējādi piedaloties gan rakstveidā, gan mutvārdos jautājumu/atbilžu/diskusijas sesijā;
  2. sekojot līdzīgi pasākumam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā un uzdodot jautājumus rakstveidā komentāru sadaļā;
  3. sekojot līdzi pasākumam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā www.rdpad.lv un uzdodot jautājumus WhatsApp uz tālruņa numuru 26418755.

Jau ziņots, ka no 31. maija līdz 2. jūlijam izsludināta Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas un startēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata publiskā apspriešana.

Ar lokālplānojuma redakciju un startēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.07.2021. var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar materiāliem klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67105678.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt un detalizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai sasniegtu Rīgas brīvostas pārvaldes uzsāktā infrastruktūras attīstības projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķus, mazinātu ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošinātu Eksportostas teritorijā esošās infrastruktūras efektīvas un racionālas izmantošanas iespējas, t.sk. pasažieru kuģu (t.sk. prāmju un kruīza kuģu) un ro-ro pasažieru kuģu (ro-pax kuģu) termināļa un piestātnes izveidošanu.