NVO nams ar cilvēkiem priekšā

23. augustā NVO namu apmeklēja viesi no ārzemēm un Latvijas, lai iepazītu Rīgas pašvaldības darbu nevalstisko organizāciju atbalsta jomā, gūtu jaunu pieredzi un idejas. Tikšanās un diskusija bija biedrības “EAPN-Latvia” iniciēta.

NVO namā viesojās biedrības “EAPN-Latvia” Erasmus+ projekta “Pilnveidosim NVO izglītotāju kompetences sociālai iekļaušanai” sadarbības partneri no Itālijas, Zviedrijas, Grieķijas, Igaunijas un Latvijas. Delegācija iepazinās ar NVO nama darbu nevalstisko organizāciju darbības stiprināšanas un atbalsta jomās, NVO nama piedāvātajām iespējām, darbības rādītājiem, kā arī ar nama tapšanas vēsturi – no idejas līdz atklāšanai.

Viesi nelielā ekskursijā iepazinās ar NVO telpām un tehniskā aprīkojuma iespējām. Dalībnieki guva ieskatu NVO nama gan praktiskajā un organizatoriskajā darbībā, gan notikušajos pasākumos un nākotnes iecerēs. Viesi atzinīgi novērtēja NVO nama atbalstu nevalstiskajam sektoram.