Priekšlikumiem RTU kompleksa Ķīpsalā lokālplānojumam aicina izmantot interaktīvu karti

Interaktīva karte

Lai iedzīvotājus ērtā un mūsdienīgā veidā iesaistītu Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma izstrādē, izveidota interaktīva karte http://kipsala.tergis.lv.

Tajā ikviens var izteikt viedokli un iesniegt priekšlikumus lokālplānojuma izstrādātājiem, norādot vietas un situācijas, kas varētu palīdzēt piedāvāt pēc iespējas ērtākus risinājumus transporta un gājēju un sociālās infrastruktūras attīstībai. Tāpat, izmantojot interaktīvo vidi, var sniegt ieteikumus apbūves izvērtēšanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Līdztekus ikviens platformā var uzzināt arī par citu iesniegtajiem priekšlikumiem un viedokļiem.

Platforma publiski būs pieejama visu lokālplānojuma izstrādes laiku un kopā ar lietošanas pamācību pieejama http://kipsala.tergis.lv/.

Jau ziņots, ka 2020. gada 19. jūnijā uzsākta (Rīgas domes lēmums Nr.423) Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma izstrāde, lai grozītu un detalizētu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, nodrošinot Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa teritorijas attīstības iespējas. Lokālplānojuma ierosinātājs ir Rīgas Tehniskā universitāte. Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība aptuveni 35,7 ha.

Interaktīvās kartes sagatavotājs un lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA “Metrum”.

Vairāk informācijas par lokālplānojumu:

https://www.rdpad.lv/pazinojums-par-rigas-tehniskas-universitates-kompleksa-kipsala-lokalplanojuma-izstrades-uzsaksanu/