Rīgā izstrādās lokālplānojumu zemesgabalam Lazdu ielā

Karte - Lazdu16D

Pirmdien, 9. augustā, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja zemesgabala Lazdu ielā 16D un tam piegulošās teritorijas lokālplānojuma izstrādes sākšanu. Galīgais lēmums vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Lokālplāna mērķis ir veikt izmaiņas Rīgas teritorijas plānojumā 2006.–2018. gadam un noteikt teritorijā esošajai darbībai atbilstošu funkcionālo zonējumu, radot noteikumus tās ilgstošai un līdzsvarotai attīstībai.

Lokālplānojums arī radīs priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, un sniegs risinājumus esošā autoservisa teritorijas iedzīvotājiem piemērotākas vides veidošanai.

Procesa ierosinātājs ir SIA “LATBEMA”, lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “VVV Architecture”.

Informāciju sagatavoja: Daina Pētersone Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Komunikācijas nodaļas Stratēģiskās komunikācijas galvenā projektu vadītāja, mob.tel.: 28446809, e-pasts: daina.petersone@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde