Rīgas Apkaimju alianse aicina Rīgas apkaimju aktīvistus uz koprades iespēju apzināšanu

Koprades iespēju apzināšana notiek Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros ar mērķi abpusējās apkaimju biedrību un pašvaldības iestāžu sarunās un diskusijās definēt, kuras ir tās aktivitātes, kur vietējās kopienas var sadarboties ar pašvaldību pēc jau iepriekš izstrādāta, iespējami vienkārša, abām pusēm pieņemama sadarbības plāna.

Rīgas apkaimēs nozīmīgas ārtelpas bieži vien ir pašvaldības īpašums, kurās vietējās kopienas vēlētos redzēt labiekārtojumu vai sakopšanu. Lai gan pašvaldībai teritoriju sakārtošana būtu izdevīga, ne vienmēr ir viegli atrast juridisko pamatu šādām sabiedrības aktivitātēm.

Vietējo kopienu iesaiste publiskās ārtelpas sakārtošanā Rīgā ir nozīmīga, jo tā būtiski veicinātu apkaimes iedzīvotāju kopības sajūtu un dotu iesaistītajiem pozitīvu emocionālu pieredzi citu līdzīgu aktivitāšu iniciēšanā.

18.augustā notiks uz apkaimju aktīvisma veicināšanu vērsts Rīgas apkaimju biedrību vadītāju un aktīvo biedru pieredzes apmaiņas forums, kur centrālais jautājums ir apkaimju aktīvisma apvienošana ar emocionāli patīkamu pieredzi. Laikā, kad pilsētu aktīvisti jau gadiem piedzīvo emocionālo izdegšanu, svarīgi ir apzināt galvenos instrumentus emocionālai labsajūtai apkaimju aktīvismā un dalīties ar pieredzi, kā turpināt darīt un vienlaikus sabiedriskajā darbā neizdegt.


Rīgas Apkaimju alianses iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka pieredzes apmaiņas pasākumi ir viens no iedvesmojošākajiem un praktisku labumu nesošākajiem pasākumiem apkaimju biedrību aktivitātes vairošanai. Pieredzes apmaiņas pasākumu plānots organizēt apkaimju biedrību līderiem, kuriem ir interese un iespējas iegūtās zināšanas likt lietā savās apkaimēs, tādējādi jauniegūtās zināšanas novadot līdz plašam pilsētas iedzīvotāju lokam.

Projektu īsteno Rīgas Apkaimju alianse.


Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.