Rīgas pašvaldība līdzfinansēs ēku atjaunošanas dokumentācijas izstrādi

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 20. decembrī, atbalstīja noteikumus*, ar kuriem paredzēts noteikt kārtību līdzfinansējuma piešķiršanai energosertifikātu un tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādei daudzdzīvokļu māju atjaunošanai. Šie noteikumi papildinās pašvaldības ieviesto atbalsta pasākumu klāstu ēku siltināšanas veicināšanai.

“Papildus konsultācijām un ekspertu līdzdalībai kopsapulcēs sniegsim arī finansiālu atbalstu svarīgāko dokumentu izstrādei, kas ir nepieciešami, lai pieteiktos energoefektivitātes atbalsta programmai. Šis, ļoti gaidītais, atbalsta veids ļaus pārvarēt pirmos šķēršļus, ar ko ēkas īpašniekiem jāsastopas jau pirmajās lēmuma pieņemšanas sapulcēs. Turpinām darbu arī pie energoefektivitātes fonda izstrādes, lai atbalsts būtu pastāvīgs un pietiekams visiem interesentiem,” uzsver komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

Pēc noteikumu pieņemšanas domes sēdē un apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā uz līdzfinansējumu dokumentācijas izstrādei varēs pretendēt Rīgas ēkas, kas nodotas ekspluatācijā līdz 1993. gadam, vai arī kurām neatkarīgi no ekspluatācijas nodošanas gada apkures patēriņa (kWh/m2) references līmenis ir F klase. Līdzfinansējuma saņemšanai varēs pieteikties arī par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar vienu īpašnieku, ja dzīvokļu skaits nebūs mazāks kā trīs.

Līdzfinansējums tiks piešķirts atbilstoši pašvaldības budžetā pieejamajiem līdzekļiem. Noteikumu projektā paredzēts, ka atbalsts varēs būt 70 % apmērā no energosertifikāta izstrādes izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro, kā arī 70 % no tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādes izmaksām, bet ne vairāk kā 1100  eiro.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu atbildīgā iestāde būs Rīgas enerģētikas aģentūra, kas ar īpašu atbalsta punktu palīdz īstenot ēku atjaunošanas projektus galvaspilsētā, sākot no konsultācijām, un līdz pat projekta īstenošanai. Atbalsta punkts strādā ar ēku atjaunošanas projektiem un palīdz novērst identificētās barjeras.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, pēc iesnieguma saņemšanas aģentūras izveidota komisija apstiprinās pieteikumu un rezervēs līdzekļus, bet pēc tam tiks parakstīts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi. Ja tehniskā dokumentācija atbildīs noteikumiem, aģentūra izmaksās līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem.

Rīgā ir 11 700 daudzdzīvokļu mājas, kas ir 29,7 % no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita Latvijā. 59 % ēku ir būvētas pirms 1945. gada, bet 34,4 % laikposmā no 1945. gada līdz 1993. gadam. Liela daļa no ēkām ir tehniski novecojušas, un ir nepieciešams atjaunot vismaz 6000 ēku.  Saistībā ar pieaugošajām energoresursu cenām ir ievērojami palielinājusies iedzīvotāju interese par iespēju atjaunot savas ēkas.

Šogad arī apstiprināta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma jaunā atbalsta programma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai. Lai sniegtu atbalstu iedzīvotāju dalībai, nepieciešams piešķirt līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

*saistošie noteikumi “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tehniskās dokumentācijas izstrādei energoefektivitātes pasākumu veikšanai”