Sabiedrību iepazīstinās ar Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju

Rīga, Daugava skats no augšas

Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju un precizēto vides pārskatu, ceturtdien, 16. septembrī, plkst. 18.00 notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Sanāksme notiks klātienē Rīgas Tehniskās universitātes Aulā (Rīgā, Kaļķu ielā 1, 2. stāvā) un tiešsaistē. Tās norisei varēs sekot līdzi tiešsaistē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RD PAD) tīmekļvietnē www.rdpad.lv, Rīgas domes tīmekļvietnē tīmekļvietnē www.riga.lv un RD PAD Facebook kontā. Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai plānotu klātienes sanāksmes apmeklētāju plūsmu, kā arī aktīvo tiešsaistes dalībnieku skaitu, interesenti aicināti reģistrēties līdz 15. septembra plkst. 17.00, aizpildot anketu šeit.

“Līdz ar šo sanāksmi noslēgumam tuvojas Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas aktīvākais posms, kas ietvēra gan tikšanos ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem, gan sarunu ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem. Iedzīvotāji savu viedokli par pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju vēl aicināti paust līdz 4. oktobrim,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

Jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās, kas norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis ap 3200 priekšlikumu, kas izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas ir jau trešā šī dokumenta redakcija, ar kuru sabiedrība tiks iepazīstināta šajā publiskajā apspriešanā.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim. Šobrīd tas ir precizēts, un tādēļ atkārtoti tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Papildu informācija par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.

Ikviens interesents aicināts iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju RD PAD tīmekļvietnē www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A darba dienās darba laikā.