Sāksies informatīvo sarunu cikls par Rīgas teritorijas plānojumu

Portatīvais dators uz galda

Turpinot informēt sabiedrību par jauno Rīgas teritorijas plānojumu un tā pilnveidošanu, no piektdienas, 12. februāra, sāksies Rīga domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) sarunu cikls ar apkaimju organizācijām. 8. februārī noslēdzās pieteikšanās, un interesi piedalīties sarunās paudusi 31 nevalstiskā organizācija.

Sarunas tiks organizētas, izvērtējot teritoriālo un tematisko aspektu – vienkopus un vienlaikus runāt ar organizācijām, ņemot vērā to pārstāvību un intereses. Tuvākajā laikā Departamenta speciālisti sazināsies ar organizāciju pārstāvjiem, lai vienotos par piemērotāko laiku.

Apkaimju sarunu laikā Departamenta speciālisti skaidros teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas risinājumus konkrētajā apkaimē un pārrunās plānojuma izstrādātās redakcijas pēdējā publiskajā apspriešanā 2019. gadā saņemtos priekšlikumus.

Rīgas teritorijas plānojuma izstrādātā redakcija, kas tika nodota publiskajai apspriešanai 2019. gadā no 13. marta līdz 10. aprīlim, pieejama https://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/.

Jau ziņots, ka2020. gada 16. decembrī Rīgas dome nolēma pilnveidot izstrādes stadijā esošā Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, jo veiktas izmaiņas tiesību aktos un nepieciešams pārskatīt transporta attīstības shēmu ar publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” lokālplānojuma risinājumiem.

Jaunā teritorijas plānojuma pilnveidošanas procesā Departamenta speciālisti:

  • izvērtēs Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, ņemot vērā izmaiņas tiesību aktos;
  • pārskatīs transporta infrastruktūras attīstības shēmu;
  • rīkos sarunas ar sabiedriskajām organizācijām par pēdējā publiskajā apspriešanā 2019. gadā saņemtajiem priekšlikumiem;
  • rīkos teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu, kurā informēs par veiktajiem uzlabojumiem.