Informējam, ka plānotais atklāšanas pasākums tiek atcelts līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.