Rīgas līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un zemesgabalu labiekārtošanai

vēsturiskās ēkas

Foto: Rīgas dome

https://flic.kr/s/aHBqjzYWH1

Šī gada 20. oktobrī plkst. 16.00 Rīgas pašvaldība aicina uz semināru “Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2023. – 2024. gadā”. Seminārs notiks “Koka Rīga” telpās Krāsotāju ielā 12, Rīgā.

Semināra ietvaros pašvaldības speciālisti informēs par līdzfinansējuma programmas 2023.-2024. gada nolikuma noteikumiem. Nolikums nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2023.-2024. gada periodā piešķirs līdzfinansējumu Rīgas administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, ja to tehniskais stāvoklis būs atzīts par bīstamu, kā arī dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem. Nolikumā ir arī jaunums – noteikta kārtība līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamām mājām piesaistīto teritoriju labiekārtošanai.

Dzīvojamo māju programma paredzēta diviem gadiem: pirmajā gadā dzīvojamo māju īpašnieki varēs iesniegt savus projektus pašvaldībai. Tie tiks izvērtēti un, nepieciešamības gadījumā, sadarbībā ar īpašniekiem tajos veiks nepieciešamos labojumus un precizējumus. Pirmā gada noslēgumā visi iesniegti projekti, kuri atbilst programmas prasībām, tiks apstiprināti un atbilstoši nolikumā paredzētiem vērtēšanas kritērijiem tiks sarindoti vienotā sarakstā, kurš tiks iesniegts domei budžeta līdzekļu piešķiršanai 2024. gada budžetā.

Pēc pašvaldības 2024. gada budžeta apstiprināšanas par tiem projektiem, kam tiks piešķirts finansējums, tiks slēgti līgumi par projekta ieviešanu un pēc to pabeigšanas tiks izmaksāts apstiprinātais līdzfinansējums. Maksimālais līdzfinansējums ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, turklāt bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Savukārt dzīvojamām mājām piesaistīto zemes labiekārtošanas darbu projektu īstenošana paredzēta 2023.gadā un maksimālais līdzfinansējums ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 10 000 eiro labiekārtošanas darbu veikšanai un līdz 3000 eiro attiecīgā labiekārtošanas projekta tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai.

Līdzfinansējums  tiek izmaksāts pēc konkursā apstiprinātā projekta īstenošanas. Papildus informācija par programmām un nolikums pieejams mājaslapā www.atjauno.riga.lv.

Programmas administrēšanu nodrošina Rīgas domes Īpašuma departaments.

Informējam, ka seminārā varēs piedalīties ne tikai klātienē, bet arī sekot līdzi un uzdot interesējošos jautājumus arī tiešsaistē. Reģistrācija dalībai klātienē vai tiešsaistē semināram zvanot pa tālruni 67037293 vai aizpildot pieteikuma anketu https://ej.uz/atjauno_riga_20-10-22

Seminārs tiks straumēts Rīgas domes Īpašuma departamenta YouTube kanālā “Rīgas līdzfinansējums ēku atjaunošanai”.