Rīgas dome aicina galvaspilsētas nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam, turpmāk – Memorands.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību un nodrošinātu efektīvu nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada Rīgas pašvaldība un tās teritorijā darbojošās nevalstiskās organizācijas pievienojas atjaunotajam Memorandam. Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Memorandam ik gadu ir pievienojušās jaunas nevalstiskās organizācijas un pašlaik pašvaldība Memoranda ietvaros sadarbojas jau ar 223 nevalstiskajām organizācijām, informācija par šīm organizācijām, kā arī Memoranda teksts un aktuālie grozījumi atrodami ŠEIT.

Jebkura no Memorandu parakstījušajām organizācijām var tikt ievēlēta Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē (turpmāk – Memoranda padome). Memoranda padomes pārstāvji tiek ievēlēti uz diviem gadiem, kas nozīmē, ka nākamās vēlēšanas norisināsies 2025.gadā.

Memoranda padome tika izveidota 2021. gada 21. janvārī. Tā ir konsultatīva organizācija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Memorandā noteikto mērķu sasniegšanu. Tās sastāvā ir Rīgas domes priekšsēdētājs, Rīgas domes pastāvīgo komiteju vadītāji un deviņi Memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvji. Ar informāciju par šiem pārstāvjiem var iepazīties Pašvaldības portālā https://www.riga.lv/lv/rigas-domes-un-nevalstisko-organizaciju-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padome.

Organizācijas, kuras vēlas pievienoties Memorandam un to nav izdarījušas iepriekš, aicinām līdz š.g. 8. marta plkst. 15.00 atsūtīt ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē uz adresi aic@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi šādus dokumentus:

  • iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu – paraugs iesniegumam;
  • pilnvaru, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā – paraugs pilnvarai.

Memoranda parakstīšana tiek plānota elektroniskā formā, informācija par parakstīšanas norises laiku tiks izziņota pēc š.g. 8. marta, kad būs zināms, cik organizācijas šogad vēlas pievienoties Memorandam.

Papildu informāciju par Memoranda parakstīšanu var saņemt pie Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes, e-pasta adrese:  ilze.meilande@riga.lv, tālr. 67181657.

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Nodarbinātības līgumi NVO darbā”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2024. gada 21. februārī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās.

NVO darbībā nereti nākas nodarbināt personas, lai īstenotu kādu projektu vai nodrošinātu ikdienas darbu biedrībā vai nodibinājumā. Likumdevējs ir atļāvis NVO veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, līdz ar to NVO ir nepieciešams noslēgt līgumus, kuru mērķis ir noregulēt nodarbinātības tiesiskās attiecības.

Seminārā tiks apskatīti vairāki nodarbinātības līgumi – darba līgums, uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums un skaidrotas to atšķirības, kā arī sniegta informācija par brīvprātīgā darba līguma niansēm.

Nodarbinātības līgumi nereti saistīti ar citu vienošanos noslēgšanu, tāpēc seminārā papildus tiks sniegta informācija par pilnvarojuma līgumiem, pakalpojuma, patapinājuma un maiņas līgumiem – kur un kad tos nepieciešams noslēgt.

🟪 Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti – šeit 

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 20. februārim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikts semināra ieraksts. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties semināru sev vēlamā laikā un saņemt semināra ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.

NVO nama (Ieriķu iela 43A, Rīga) 1. un 2. stāva gaiteņos līdz 28. februārim ir apskatāma tekstilgleznu izstāde “Dimensijas”, kura vedina apmeklētājus doties telpisku ilūziju un košu krāsu ceļojumā. “Dimensijas” ir nodibinājuma “Fonds Kopā” Dienas aprūpes centra klientu darbu izstāde.

Dienas aprūpes centra “Kopā” klienti (pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem) vairāku gadu garumā nodarbojas ar izšūšanu. Dažkārt liekas, kas tur liels – piešūt pērlīti vai podziņu, bet centra klientiem tas ir sasniegums – gan pirkstos noturēt adatu, gan ievērt diegu, uzsiet mezglu, atrast pareizās krāsas un izmēra pērli, satvert, piešūt un sākt visu no gala.

Izstādē ir apskatāmi darbi, kas tapuši ilgākā – apmēram 6 gadu – laika posmā, mākslinieces – skolotājas Daces Saltās vadībā. Interešu izglītības nodarbībās ir radītas tekstilaplikācijas, kuras ar dažāda veida pērlītēm izšuva un vēra centra “Kopā” klienti.

“Izstādē apskatāmie darbi ir veidoti opārtā – vizuālās mākslas stilā, kam raksturīgas telpiskas ilūzijas un asi krāsu kontrasti. Katrs darbs pauž kādu īpašu skatījumu, ko apmeklētājs var apcerēt savas dzīves pieredzes gaismā. Mūsu māksla veido draudzīgu un aizraujošu saikni starp skatītāju un radošajiem darbiem. Katrs apmeklētājs tiek aicināts iegrimt opārta pasaulē un atrast savu unikālo saikni ar šo māksliniecisko izpausmi.”

tā ar izstādes ieceri iepazīstina “Fonds Kopā” pārstāvji

Vienlaikus šī izstāde ir vērsta uz iesaistīšanos sabiedriskos pasākumos un pozitīvu emociju veicināšanu, nodrošinot centra klientiem iespēju prezentēt savus darbus sabiedrībai. Tādējādi tiek veicināta ne tikai klientu darba rezultātu redzamība, bet arī pašapziņas celšana. Izstāde kalpo kā platforma, kas atbalsta un stimulē cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, radot iespējas izpausties un attīstīties, kā arī veicinot sociālo integrāciju.

🔵 Izstāde ir skatāma NVO nama darba laikā – darba dienās no plkst. 9.00 līdz 21.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00.

Ieeja izstādē ir brīva.

Laipni aicinām visus interesentus apmeklēt izstādi un aplūkot spilgtos un izteiksmīgos darbus!

 📌 Nodibinājums “Fonds Kopā” ir organizācija, kuras viena no galvenajām misijām ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem: sniegt atbalstu, nodrošināt svarīgas informācijas pieejamību, sekmēt integrēšanos sabiedrībā, mazināt sociālo atstumtību. Viens no “Fonds Kopā” pakalpojumiem ir Dienas aprūpes centrs “Kopā”, kas nodrošina darba dienās pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem iespēju saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties dažādās individuālās un grupas nodarbībās.

NVO nams aicina Rīgas NVO pārstāvjus piedalīties semināros, kas notiks februārī. Apmācības vadīs pieredzējuši lektori no dažādām jomām un sniegs ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskus padomus un piemērus no savas profesionālās darbības.

Sagaidāms, ka šie semināri būs lieliska iespēja biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem ne tikai iegūt jaunas prasmes, bet arī veidot kontaktus un dalīties pieredzē ar citiem nevalstiskās organizācijas pārstāvjiem.

Ieskatieties NVO nama februāra semināru piedāvājumā un reģistrējieties!

🔸 7. februāris – “Kā veidot ietekmīgus un pamanāmus tekstus?”, lektore Aiga Veckalne.
Aicinām reģistrēties – ŠEIT 
🔸 13. februāris – “AI rīki iesācējiem. Kā lietot mākslīgo intelektu vizuālo materiālu izveidē?”, lektors Mārtiņš Linde.
Par reģistrēšanās iespējām lūdzam rakstīt e-pastā: nvonams@riga.lv
🔸 21. februāris – “Nodarbinātības līgumi NVO darbā”, lektore Kitija Bite.
Aicinām reģistrēties – ŠEIT
🔸 28. februāris – “Projektu finansēšanas konkursi nevalstiskā sektora organizācijām 2024”, lektore Alise Vītola.
Aicinām reģistrēties – ŠEIT

Visi semināri notiks tiešsaistē no plkst. 14.00 līdz 17.00. Semināri ir bez maksas.

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikti semināru ieraksti. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties seminārus sev vēlamā laikā un saņemt ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Atgādinām, ka NVO nama uzdevums ir atbalstīt tikai un vienīgi nevalstiskās organizācijas. Tādēļ vēršam uzmanību, ka neapstiprināsim dalību semināros interesentiem, kas kā pārstāvēto organizāciju nav norādījuši NVO – biedrību vai nodibinājumu, bet gan, piemēram, minējuši SIA, A/S, pašnodarbināta persona, privātpersona utml.

Lai NVO nama semināri – ceļš uz priekšu un augšup!

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Kā veidot ietekmīgus un pamanāmus tekstus”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2024. gada 7. februārī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināru vadīs Aiga Veckalne, valodniece, tulkotāja, redaktore, lektore. Vada seminārus un praktiskas nodarbības par rakstisko komunikāciju, vienkāršo un vieglo valodu, latviešu valodu publiskajā runā, tipiskajām kļūdām un ieteikumiem lietišķajā sarakstē un dokumentos, elektroniskās sarakstes etiķeti latviešu un angļu valodā, kā arī konsultē uzņēmumus un NVO par valodas lietojumu.

Semināra programmā:

🔸 Kā piesaistīt uzmanību – efektīva teksta struktūra;
🔸 Kā izmantot “infoiemeslus” sociālajos medijos un preses relīzēs;
🔸 Pārliecinoša un ietekmīga teksta elementi;
🔸 Kā formulēt vislabāko ievadu un virsrakstu;
🔸 Kā izvēlēties trāpīgus vārdus un iedarbīgus teikumus – tekstveides principi;
🔸 Kā veidot stāstu – stāstniecības pamatprincipi;
🔸 Kā iesaistīt lasītāju;
🔸 Kā izvēlēties vislabāko aicinājumu rīkoties (Call to Action);
🔸 Kā iedarbīgi pārlasīt tekstu un dzēst lieko;
🔸 Preses relīzes struktūra un svarīgākie izveides principi;
🔸 Preses relīžu nosūtīšanu e-pastā;
🔸 Visbiežāk pieļautās kļūdas jeb kādēļ žurnālisti nelasa un neizmanto preses relīzes;
🔸 Kur atrast noderīgus materiālus;
🔸 Dažādu piemēru analīze;
🔸 Atbildes uz jautājumiem.

📌 Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti – šeit.

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 6. februārim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikts semināra ieraksts. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties semināru sev vēlamā laikā un saņemt semināra ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.

 

 

25. janvārī NVO namā viesojās Moldovas galvaspilsētas Kišiņevas nevalstiskās organizācijas “Laolalta” pārstāvji. Ciemiņus no Kišiņevas uz Rīgu atvedis projekts “DVOR”, kurā dalībnieki iepazina Rīgas pašvaldības pieredzi un sadarbību ar iedzīvotājiem, līdzdalības veicināšanu un atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām.

Ar apkaimju koordinatoru darbu Rīgā iepazīstināja Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Maskavas forštates punkta koordinatore Marija Krasovska, akcentējot koordinatora kā starpnieka lomu starp pašvaldību un iedzīvotājiem un iezīmējot rīdzinieku jautājumus, ar kuriem ikdienā visbiežāk saskarās un kā tos risina.

Savukārt NVO atbalsta sektora vadītājs Dzintars Koks viesus iepazīstināja ar NVO nama darbības modeli, sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, piedāvātajiem pakalpojumiem, izglītojošo darbu un parādīja nama telpas.

Viesi atzinīgi novērtēja Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu NVO, īpaši – iespēju nama telpas draudzīgi izmantot vairākām organizācijām un apbrīnoja, ka zem viena jumta strādā tik daudz un dažādas organizācijas.

Paldies Kišiņevas viesiem par interesi!

 

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Kā izveidot mājaslapu Canva platformā?”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2024. gada 31. janvārī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Seminārā dalībnieki uzzinās, kā izveidot savu mājaslapu Canva dizaina platformā, pat ja neesat dizaina guru un programmēšanas ģēnijs. Varbūt domājat par savas mājaslapas izveidi, bet esat šo ideju atlikuši un nevēlaties maksāt vairākus tūkstošus eiro mārketinga aģentūrām? Pievienojieties apmācībām un apgūstiet vienkāršāko veidu, kā izveidot savu mājaslapu paša spēkiem!

Semināru vadīs Evita Astiča, kura ar sociālo tīklu mārketingu nodarbojas vairāk nekā 10 gadus, vizuālo saturu izveidi – 14 gadus un ar Canva dizaina platformu ikdienas strādā jau vairāk nekā 6 gadus. Vada apmācības un konsultācijas individuāli un grupām.

Semināra programmā:

🔸 Kā būvēt mājaslapu soli pa solim?
🔸 Kā pielāgot mājaslapu mobilajām iekārtām?
🔸 Kā saglabāt vienotu dizaina stilu?
🔸 Kā pievienot pārdošanas saites?
🔸 Kā pievienot savu unikālo domēnu?
🔸 Mājaslapas publicēšana un rediģēšana.

 📌 Aicinām semināram reģistrētiesŠEIT

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 30. janvārim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikts semināra ieraksts. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties semināru sev vēlamā laikā un saņemt semināra ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.

Lai stiprinātu aktīvo iedzīvotāju un NVO pārstāvju līderības prasmes, veidojot saliedētas un spēcīgas kopienas, biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā rīko apmācības “Sabiedrības līderības skola”. Apmācībām līdz 30. janvārim aicināti pieteikties aktīvie iedzīvotāji, kopienu līderi un NVO pārstāvji no visas Latvijas. Apmācību ciklā paredzētas astoņas nodarbības, kas notiks tiešsaistē no 2024. gada 1. līdz 28. februārim.

Apmācību programma ir izstrādāta, ņemot vērā kopienu pārstāvju un organizatoru uzdevumus un izaicinājumus – paredzētas nodarbības, kas ļaus izzināt kopienu nozīmi Latvijā un Eiropas līmenī, apgūt komandas veidošanas metodes un nostiprināt zināšanas mūsdienās tik aktuālajos digitālajos jautājumos par drošību virtuālajā vidē un mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām.

“Ja esi kopienas vai NVO pārstāvis un vēlies stiprināt savas līderības spējas, iegūt jaunas zināšanas un būt pārmaiņu veidotājs sabiedrībā – aicinām piedalīties “Sabiedrības līderības skolas” apmācībās. Kopā ar pieredzējušiem ekspertiem mācīsimies, dalīsimies ar idejām un tiksimies ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Piedaloties mācībās, dalībnieki apgūs efektīvas stratēģijas un vadības prasmes, lai sasniegtu kopienas mērķus, mācīsies, kā veicināt kopienas iesaisti, mobilizēt resursus, veidot stipras savstarpējās attiecības un uzticamību savā kopienā. Tās ir svarīgas zināšanas ikvienam, kas vēlas iedvesmot savu kopienu pozitīvām pārmaiņām,” stāsta biedrības “Sadarbības platforma”

valdes priekšsēdētāja Lauma Celma.

📌 Nodarbības notiks 2024. gada 1., 7., 12., 14., 15., 21., 22. un 28. februārī no plkst. 18.00 līdz 20.00 tiešsaistē, Zoom platformā. Dalība apmācībās ir bez maksas. Aicinām reģistrēties, aizpildot pieteikuma formu līdz 30. janvārim.

🔎 Līderības skolas programma – skatāma ŠEIT

Dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši visas nodarbības, tiks izsniegts apliecinājums un būs iespēja pretendēt uz dalību nākamajā biedrības “Sadarbības platforma” “Erasmus+” projekta pieredzes apmaiņas braucienā.

“Sabiedrības līderības skolas” apmācības projekta “Vienoti nākotnei” ietvaros organizē biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Informējam, ka nodarbību laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības “Sadarbības platforma” tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

2024. gada “NVO nama ziņas” atklājam, piedāvājot sarunu ar mūsu kolēģi Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Teikas punktā un arī lielisku kaimiņu NVO namā, Ieriķu ielā 43a – apkaimju koordinatori Daigu Mežali. Izvaicāsim par 2024. gada plāniem, dzīvi Teikā un tuvējās apkaimēs, kā arī par sadarbību ar NVO un vietējiem aktīvistiem.

“Novēlu sabalansēt aktīvo darbošanos un atpūtu, lai jaudas pietiek ilgam laikam! Un atrast brīnišķīgus sadarbības partnerus, lai varētu īstenot tās ieceres, kas vieniem pašiem nav pa spēkam! Lai top!”

– NVO pārstāvjiem jaunajā gadā vēl Daiga Mežale.

🔹 Aicinām izlasīt pilnu interviju!

Vēl izdevumā atradīsiet ziņas par gaidāmajiem NVO nama semināriem un NVO pasākumiem, informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem un citas noderīgas ziņas!

📌 Ieskaties janvāra “NVO nama ziņās!”

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus uz tiešsaistes semināru “Vadītājs kā līderis”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2024. gada 17. janvārī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Seminārā dalībniekiem būs iespēja definēt sevi līdera lomā, izveidojot savu vīziju un misiju tās piepildīšanai, pārskatīt savu vērtību sistēmu un radīt plānu līdera personības attīstīšanai un personisko resursu uzturēšanai.

🟩 Semināra programmā:
● Kas ir līderis? Es līdera lomā – prasmes, kompetences, pārliecība;
● Līdera vīzija, misija un vērtības. Kāpēc cilvēkiem vajadzētu man sekot?
● Līdera personiskie resursi un personība. Kā tos stiprināt?

🟩 Dalībnieku ieguvumi:
● Izpratne par līdera lomu un atbildību;
● Savas vīzijas, misijas un vērtību definēšana;
● Līdera personības attīstības instrumentu apzināšana;
● Personisko resursu uzturēšanas plāns.

Semināru vadīs Anita Gaile – zinātņu doktore uzņēmējdarbības vadībā, biznesa vadības un karjeras koučs. Bijusi augstākā līmeņa vadītāja AS “airBaltic Corporation”, Lielbritānijas Ārlietu ministrijas Baltijas jūras reģionā, AS “Citadele banka”. Kopš 2013. gada biznesa vadības trenere un konsultante, lasa lekcijas par cilvēku un pārmaiņu vadību vadošajās Latvijas augstskolās. Pēta cilvēku un organizāciju sadarbības modeļus. Autore izdevumiem “Špikeris vadītājiem”, “Vadītāja Dienas grāmata” un līdzautore “Efektīva vadītāja rokasgrāmatai”.

📌 Aicinām semināram reģistrēties, atverot saitišeit 

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 16. janvārim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Informējam, ka tiem, kas reģistrējās novembrī plānotajam semināram, atkārtoti pieteikties semināram 17. janvārī nav nepieciešams.

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikts semināra ieraksts. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties semināru sev vēlamā laikā un saņemt semināra ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.