Vēl tikai līdz 29. septembrim bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem var iepazīt Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmas, apmeklējot Atvērto durvju dienu pasākumus.

Ceturtdien, 29. septembrī, no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 Atvērto durvju dienu pasākumi notiks Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8A.

Bērniem un jauniešiem piedāvā interešu izglītības programmas dažādās jomās:

kultūrizglītībā (mūzika, deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris, folklora, radošās industrijas);

vides interešu izglītībā (dabaszinības, arheoloģija, ģeoloģija, astronomija, puķkopība, ķīmija, vides pētnieki/eksperimenti u.c.);

tehniskajā jaunradē (datorzinības, programmēšana, LEGO konstruēšana un tehniskā modelēšana, robotika, elektronika, 3D konstruēšana, avio un raķešu kosmiskais modelisms, automodelisms, kuģu un jahtu modelisms u.c.);

sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, tehniskie sporta veidi);

citu izglītojošo programmu jomās (valodas, Estētikas skolas pirmsskolas vecuma bērniem, novadpētniecība u.c.).

Daudzveidīgajos pulciņos ir iespēja iesaistīties gan 101 Rīgas vispārējās izglītības iestādē, gan astoņās Rīgas interešu izglītības iestādēs un astoņās sporta skolās, kā arī deviņās mākslas un mūzikas skolās. Līdz šodienai interešu izglītības iestādēs jau pieteikušies vairāk nekā 20 800 bērnu un jauniešu. “Nāc un piedalies! Aicinu ikvienu izmēģināt un atrast savu īsto aizraušanos Rīgas interešu izglītībā: dejot, dziedāt, zīmēt, konstruēt, eksperimentēt vai apgūt jaunas IT prasmes! Septembris ir īstais brīdis, lai izvēlētos noderīgas un saistošas nodarbības atbilstoši katra bērna un jaunieša interesēm. Interešu izglītība šodien ir ne tikai nozīmīgs instruments bērnu un jauniešu radošuma, talanta izkopšanā, personības attīstībā un nākotnes karjeras izvēlē, bet arī veiksmīgs atbalsts jaunā mācību satura apguvei gan formālajā, gan neformālajā izglītībā,” atzīst Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļas Interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča.

Rīgas pašvaldība mudina izmantot iespēju un pieteikties kādai no vairāk nekā 500 interešu izglītības programmām, kamēr vēl ir brīvas vietas! Ar plašo interešu izglītības iestāžu piedāvāto programmu klāstu var iepazīties tīmekļvietnē www.intereses.lv, Rīgas pašvaldības Facebook kontā “Rīgā mācās” un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta katalogā

Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” šo darbības gadu veltījis informatīvo un izglītojošo materiālu apkopošanai un veidošanai par pasaku tematiku. Tā ietvaros daudzi sabiedrībā atzīti cilvēki dalījušies ar savām atziņām par pasaku vērtību. Pasakas tiek dēvētas par tautu sapņiem, dziedināšanas instrumentu, kā arī formu izpratnes veidošanai par pasauli un lietu kārtību tajā. Līdz šim publicēta aptuveni puse no plānotajiem materiāliem – dokumentālās filmas, audio sarunas, rakstiskas intervijas ar speciālistiem un pierādījumos balstīti izglītojoši raksti. Izsludināts arī pasaku rakstīšanas konkurss jaunajiem rakstniekiem.

Sērijas “Pasakas” mērķis ir atspoguļot pasaku būtiskumu no dažādiem rakursiem, atklājot to lomu cilvēka vērtību sistēmas un morāles veidošanā, un ne tikai. Lai sabiedrībai sniegtu iespējami plašu redzējumu, iniciatīvā iesaistīti dažādu jomu profesionāļi – vēsturnieki, pētnieki, folkloristi, stāstnieki, psihologi, psihoterapijas speciālisti, arī aktieri, mūsdienu pasaku autori un citi.

Līdz šim savu perspektīvu ļāvušas fiksēt tādas personības kā folkloras pētnieks Dr.philol. Guntis Pakalns, Junga analītiskās psihoterapijas speciāliste un psiholoģe Iveta Gēbele, rakstniece Laura Vinogradova, psihoterapijas speciāliste un Junga analītiķe Ginta Ratniece, aktrise Vita Baļčunaite, Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna un citi.

Gaidāmo video materiālu sarakstā ir intervijas ar psiholoģi ar doktora grādu Junga un arhetipu psiholoģijā Eviju Volfu, aktrisi Ditu Lūriņu-Eigleinu, stāstnieci Inin Nini, rakstnieci Inesi Valteri, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociēto profesori un vadošo pētnieci latviešu folkloristikā Dr.philol. Angeliku Juško Štekeli un citiem.

Tāpat ir publicēts 100 pasaku saraksts – iedvesma vecākiem un avots, kurā smelties idejas vakara kopā lasīšanas stundām. Nupat noslēgusies iniciatīva, kurā projekta “Bibliotēka” sekotāji kopīgi, Tēvu dienas ietvaros, uzrakstīja “Pasaku par tēti”. Arī projekta “Bibliotēka” Jauno rakstnieku konkurss 2022 šogad izsludināts pasaku tēmas noskaņās – jaunie rakstnieki tiek aicināti pieteikt dalību līdz 1.oktobrim un iesniegt konkursam pasaku līdz 1. decembrim (laureāta darbs tiks izdots).

Ar visiem sērijā “Pasakas” publicētajiem materiāliem vienkopus iespējams iepazīties projekta “Bibliotēka” mājas lapā.

“Mēs pieaugušie par maz novērtējam pasaku kā instrumentu,” saka projekta “Bibliotēka” idejas autore un iniciatore Jekaterina Belokoņa. “Pasaka dara daudz vairāk darbu, nekā mēs ikdienā pamanām: tā saliedē ģimenes kopā lasīšanas brīžos, izglīto par cilvēces pamatvērtībām, attiecību sistēmām, uzvedības un morāles normām sabiedrībā, izkopj spēju izteikties un arī trenē atmiņu, kad pārstāstām pasaku otram mutvārdos. Tomēr visbūtiskākā pasakas funkcija, manuprāt, ir spēja dziedināt. Caur pasakām mēs atgriežamies pie sava iekšējā bērna; tajās tēlu valodā ir parādīts, kā cilvēks var palīdzēt sev pārvarēt dzīves grūtības, bagātināties un nostiprināt sevis paša izjūtu. Pēc gudra padoma nav tālu jāmeklē – dažkārt atliek paņemt rokās pasaku grāmatu un risinājums atrodas pats. Galu galā – šķietami vienkāršās lietās ir daudz patiesības.” Projekts “Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. “Bibliotēka” savu darbību sāka 2018. gadā, publicējot interviju sēriju ar Latvijas literatūrā un kultūrā nozīmīgām personām par literatūras vērtību cilvēka dzīvē. Pateicoties plašajai sabiedrības atsaucībai un iesaistei, 2019. gadā projekts tika turpināts ar ceļojošās izstādes “Dzimtas grāmata” izveidi, savukārt 2020. gadā tika radīta sērija ģimenēm ar maziem bērniem “Iemīlēt grāmatu!” un klajā nāca izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”. Savukārt 2021. gada lielākā aktivitāte bija Jauno rakstnieku konkurss, kurš veidots ar mērķi veicināt jauno prozas rakstnieku izaugsmi Latvijā. Konkurss ir atkārtoti izsludināts arī 2022. gadā. Projekta ietvaros regulāri tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām, ar mērķi pievērst uzmanību literatūrai kā pārmantojamai vērtībai un vecināt lasīšanas paradumu veidošanos sabiedrībā. Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājas lapā: www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).

Papildu informācija: Daiga Katrīna Bitēna Projekta “Bibliotēka” satura veidotāja un koordinatore, [email protected], +(371) 25629847.

Līdz 29. septembrim Rīgas pašvaldības izglītības iestādes aicina bērnus un jauniešus vecumā no diviem līdz 25 gadiem iesaistīties un pilnveidot prasmes vairāk nekā 500 interešu izglītības programmās dažādās jomās, iepazīstot “Nāc un piedalies!” piedāvājumu Atvērto durvju dienu pasākumos.

Bērniem un jauniešiem piedāvā interešu izglītības programmas dažādās jomās:

kultūrizglītībā (mūzika, deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris, folklora, radošās industrijas);

vides interešu izglītībā (dabaszinības, arheoloģija, ģeoloģija, astronomija, puķkopība, ķīmija, vides pētnieki/eksperimenti u.c.);

tehniskajā jaunradē (datorzinības, programmēšana, LEGO konstruēšana un tehniskā modelēšana, robotika, elektronika, 3D konstruēšana, avio un raķešu kosmiskais modelisms, automodelisms, kuģu un jahtu modelisms u.c.);

sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, tehniskie sporta veidi);

citu izglītojošo programmu jomās (valodas, Estētikas skolas pirmsskolas vecuma bērniem, novadpētniecība u.c.).

Septembrī vēl plānotie Atvērto durvju dienu pasākumi interešu izglītībā:

Trešdien, 21. septembrī, no plkst. 14.30 līdz 17.00 pasākumi notiks Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” Jēkabpils ielā 19A, Strūgu ielā 2, Aglonas ielā 39,Vizlas ielā 1, Maskavas ielā 279/7/ Maskavas ielā 283B.

Pēc nedēļas, 29. septembrī, no plkst. 15.00 līdz 18.00 pasākumi notiks Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8A.

Daudzveidīgajos pulciņos ir iespēja iesaistīties gan 101 Rīgas vispārējās izglītības iestādē, gan astoņās Rīgas interešu izglītības iestādēs un astoņās sporta skolās, kā arī deviņās mākslas un mūzikas skolās. Kopā līdz septembra vidum pieteikušies jau vairāk nekā 17 000 bērnu un jauniešu.

Rīgas pašvaldība mudina izmantot iespēju un pieteikties kādai no vairāk nekā 500 interešu izglītības programmām, kamēr vēl ir brīvas vietas!

Pasākuma “Nāc un piedalies” kalendārs pieejams tīmekļvietnē www.intereses.lv un Rīgas pašvaldības Facebook kontā “Rīgā mācās”. Tāpat ar plašo interešu izglītības iestāžu piedāvāto programmu klāstu var iepazīties arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta katalogā.

Atver Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra durvis pats un uzzini, kas lācītim vēderā! LU Akadēmiskais centrs aicina ikvienu interesentu izpētīt, kā izskatās Zinātņu un Dabas mājas no iekšpuses, kāds skats paveras uz Rīgu no šo māju jumtiem un kas galu galā dzīvo šajās ēkās, kam ikdienā tik bieži braucam garām.

24. septembrī Akadēmiskajā centrā būs iespēja doties ekskursijās pa Zinātņu un Dabas mājām, apskatīt lielāko stikla mākslas objektu Latvijā, uzzināt, kā izskatās un kas ir daudz piesauktais “ātrijs”, iepazīties ar fakultātēm un institūtiem, kas atrodas Akadēmiskajā centrā, izstaigāt gaiteņus un auditorijas, kur ikdienā jaunas zinības apgūst LU studenti. Par možu garu rūpēsies LU Sporta centrs ar dažādām aktivitātēm lieliem un maziem. Pasākumā būs dažādas aizraujošas, radošas un sportiskas aktivitātes, kas ieinteresēs gan lielus, gan mazus.​

​Īpaši aicinātie tie, kam patīk pilsētu vērot no augšas, jo ekskursiju laikā būs iespēja nokļūt uz ēku jumtiem, lai vērotu gan Pārdaugavu, gan Vecrīgu, gan jaunās Rakstu mājas būvniecības vietu.

“Universitāte nav slēgta kopiena, kas dzīvo savu dzīvi. Universitāte ir sabiedrības daļa, kas apvieno tos, kuri mācās, tos, kuri māca, un tos, kuri meklē veidus, kā mācīties un visiem kopā attīstīties. Mūsu ģimenes, bērni, draugi, sadarbības partneri, apkaimju iedzīvotāji un pat parasti garāmgājēji – visi mijiedarbojas ar Universitāti un iespaido tās izaugsmes plānus,” saka LU rektors profesors Indriķis Muižnieks. “Aicinot ciemos uz Akadēmisko centru ikvienu interesentu, mēs gribam iepazīstināt ar jauno, rosināt pārdomas par pieredzēto, idejas par nākotni. Kopā veidot nākotnes Universitāti.”

Interesenti Zinātņu un Dabas mājās tiek gaidīti 24. septembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00. Ekskursijām un citām aktivitātēm varēs pieteikties uz vietas, iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama.

LU Akadēmiskais centrs atrodas Torņakalnā, Jelgavas ielā 1. Vairāk informācija par Akadēmisko centru: https://www.akademiskaiscentrs.lu.lv/