Pirmajā adventē, 28. novembrī, Rīgā iemirdzēsies galvenās Ziemassvētku egles Doma laukumā un Rātslaukumā, savukārt kultūras centros un dievnamos skanēs svētku koncerti.

Kopumā šogad pašvaldība Rīgā ir gādājusi par 16 eglēm, kas atradīsies dažādās pilsētas apkaimēs, un 22 Ziemassvētku eglēm, kas rotās galvaspilsētas kultūras centrus, parkus, skvērus un laukumus.

Svētku noskaņa būs jūtama arī koncertos kultūras centros un dievnamos, kurus ikviens interesents varēs apmeklēt “zaļajā režīmā”, bet atsevišķus koncertus būs iespēja vērot arī tiešsaistē.

Pirmajā adventē pilsētā sākas koncertcikls “Adventa koncerti Rīgas baznīcās”, un 28. novembrī koncerts notiks Rīgas Āgenskalna baptistu baznīcā.

Šajā dienā Rīgas Sv. Pētera baznīcā apmeklētāji gaidīti Ziemassvētku gaidīšanas laika pasakas “Sveces liesma” muzikālajā uzvedumā, kas tapis pēc Selmas Lāgerlēvas darba “Kristus leģenda” motīviem. Pirmās adventes koncerts ar Orķestra “Rīga” un solistes Ievas Paršas piedalīšanos skanēs arī Rīgas Domā. Šis koncerts būs skatāms kā klātienē, tā arī tiešsaistē.

Svētku gaidīšanas atmosfēru uzburs arī Rīgas kultūras centros notiekošie koncerti. Kultūras centrā “Imanta” ar pazīstamu mūziķu un populāru solistu piedalīšanos skanēs koncerts “Ziemassvētku romance”. Savukārt kultūras centrā “Mazā ģilde” klausītāji gaidīti koncertā “Rāmi krastu skalos ūdens.” Abi koncerti būs skatāmi arī tiešsaistē.

Adventa laika kultūras pasākumus atbalsta Rīgas pašvaldība, un programma tapusi sadarbībā ar pašvaldības kultūras centriem un biedrībām. Tuvojoties Ziemassvētkiem, svētku noskaņu Rīgā ienesīs arī pilsētvides noformējums centrā un apkaimēs.

Informācija par Pirmās adventes pasākumu programmu, māksliniekiem, norises laiku, kā arī ielūgumu iegādes kārtību un arī tiešsaistes kanāliem ir pieejama tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv.

Plašāka informācija: Indra Vilde Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838, mob. 26708034, e-pasts: [email protected] https://www.riga.lv/lv/jaunumi  https://kultura.riga.lv

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) ir sagatavojusi un līdz 27. decembrim nodevusi sabiedriskajai apspriešanai Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030. gadam. Tā izstrādē tika iesaistīti vairāk nekā 280 dažādu jomu speciālisti.

Rīcības plāns ir galvenais pašvaldības enerģētikas un klimata pielāgošanās nozares stratēģiskās plānošanas dokuments, kas turpmāk kalpos kā ceļa karte pilsētai, virzoties pretī izvirzītajam mērķim – būt starp pirmajām 100 klimatneitrālajām pilsētām Eiropā. Rīcības plāna izstrāde ir tikai pirmais solis, lai sasniegtu Rīgas pašvaldības noteiktos mērķus un panāktu būtiskus uzlabojumus gaisa piesārņojuma, pilsētvides kvalitātes, dabas vērtību ilgtspējas un klimatneitralitātes jomās.

Rīgas pašvaldība cītīgi strādā, lai kļūtu par pirmo klimatneitrālo galvaspilsētu Baltijā, un aicina ikvienu iesaistīties, lai kopīgi sasniegtu Rīcības plānā izvirzītos mērķus.

Rīcības plāns atvērts publiskai apspriešanai līdz 27. decembrim un ar to var iepazīties tīmekļa vietnē rea.riga.lv.

Priekšlikumus Rīcības plāna pilnveidošanai var iesniegt tiešsaistē, aizpildot anketu (https://www.visidati.lv/aptauja/1794829408/) vai brīvā formā, nosūtot tos uz e-pasta adresi [email protected]. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar aģentūru, tālr. 67012350.

Rīcības plāna sabiedriskā apspriede tiešsaistē tiek plānotā nedēļā no 6. līdz 10. decembrim, precīzais norises laiks tiks paziņots vēlāk.

Rīgas pašvaldība līdz 2030. gadam apņemas sākotnēji ieviest klimatneitralitātes principus pašvaldības infrastruktūras apsaimniekošanā, paralēli strādājot arī pie šo principu piemērošanas visā pilsētā. Galvenie izaicinājumi – atjaunot vismaz 2000 daudzdzīvokļu ēkas līdz 2030. gadam, samazināt pilsētvides lielākā emisiju avota – autotransporta emisijas, tiekties uz bezemisiju siltuma ražošanu un siltumapgādi. Pašvaldības ēkās, ieviešot energopārvaldības sistēmu, plānots samazināt enerģijas patēriņu, kā arī palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru, galvenokārt, iznomājot jumta platības saules kolektoru uzstādīšanai un ieviešot energokopienu projektus, kas neparedz lielus kapitālieguldījumus, taču veicina atjaunīgo energoresursu īpatsvara palielināšanos pilsētas energobilancē. 

Rīcības plāns ieskicē stratēģiski prioritāros virzienus, lai sasniegtu klimatneitrālas un klimatnoturīgas Rīgas vīziju:  

–      Enerģētika – samazināt enerģijas patēriņu pilsētā līdz minimāli nepieciešamajam;

–      CO2 emisijas – sasniegt maksimālu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru pašvaldības infrastruktūrā;

–      Enerģētiskā nabadzība – nodrošināt, ka mājsaimniecības var atļauties nepieciešamos energoresursus komfortablai dzīvei;

–      Pielāgošanās klimata pārmaiņām – klimatnoturīga Rīga.

Šobrīd Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politika balstās uz Eiropas Zaļo kursu, kā mērķis ir veidot taisnīgu un pārticīgu sabiedrību Eiropā, uzlabot pašreizējo un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti un attīstīt mūsdienīgu, resursu efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei un ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no resursu patēriņa.

Pašvaldību līmenī enerģētikas sektora attīstību un ietekmes uz klimatu mazināšanu veicina Pilsētu mēru pakta iniciatīva, kas aizsākās 2008. gadā pēc ES klimata un enerģētikas tiesību aktu pieņemšanas. Rīga Pilsētu mēru pakta iniciatīvai pievienojās 2008. gadā kā pirmā no Latvijas pašvaldībām.

REA apzinās, ka Rīcības plāna ieviešana nav vienkāršs uzdevums, taču arī daudzas citas Eiropas pilsētas sekmīgi virzās klimatneitralitātes virzienā. Būtiski, ka klimatneitralitātes pasākumu ieviešana ne tikai samazinās pilsētas ietekmi uz klimatu, bet arī palīdzēs attīstīt un modernizēt pilsētvidi, veicinās labklājību un uzlabos dzīves kvalitāti, kā arī mazinās enerģētiskās nabadzības risku. Klimatneitrāla Rīga būs arī rīdziniekiem draudzīgāka Rīga!

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts: [email protected].

Piektdien 12. novembrī 16:00-18:45 norisināsies tiešsaistes diskusija, kurā ar savu pieredzi urbāno mazdārziņu veidošanā dalīsies šī gada redzamāko Rīgas urbānās dārzniecības iniciatīvu veidotāji. Diskusija notiks zoom platformā*, kā arī tiks straumēta “Mans rajons – Lastādija” Facebook lapā**.

Sarunas mērķis ir dalīties pieredzē un iedvesmā – kā veidot pilsētu ar vietu dārziem un telpu audzēšanai un kādēļ tas ir vajadzīgs. Sarunas noslēgumā par Rīgas domes redzējumu par urbāno mazdārziņu vietu pilsētā stāstīs domes deputāte Justīne Panteļējeva, kā arī norisināsies diskusija par izaicinājumiem un iespējām urbānajām zaļajām teritorijām Rīgā – dārziem, mazdārziņiem un siltumnīcām.

Pasākuma programmā:

16:00 Mazliet par Lastādiju (Mārcis Rubenis)

16:10 Lastādijas dārza pieredze (Dita Eglīte)

16:35 Sporta pils dārzi (Renāte Lagzdiņa)

17:00 Augnīca (Elīna Logina)

17:25 Lucavsala (Zaķmens Emīls)

17:50 RD atbalsts (Justīne Panteļējeva)

18:10 Paneļdiskusija – Izaicinājumi un iespējas veicināt dārzu attīstību Rīgā.

Pēc katra pieredzes stāsta būs iespēja uzdot jautājumus konkrētajam stāstītājam, kā arī uzdot jautājumus visiem dalībniekiem paneļdiskusijas laikā.

Diskusija notiek kā noslēdzošais pasākums Lastādijas kvartāla projektā “Urbānais dārzs”, kurā urbānā dārza izveidi atbalstījusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” atbalstu.

* https://us02web.zoom.us/j/82500980504?pwd=RHRiRVFCSnNIbjh6MHd3ZHBMNS9PQT09

** https://www.facebook.com/lastadija/

Foto no Lastādijas dārza. 
Fotogrāfi Vitolds Grabovskis un Guntis Trops.

Daudzdzīvokļu_ēka

No 12. novembra, stājoties spēkā izmaiņām Rīgas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajos noteikumos, par vidi degradējošiem atzītu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājoklis) kopīpašnieki varēs lūgt uz laiku apturēt vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmumu, lai veiktu ēkas atjaunošanas būvdarbus vai remontdarbus. Mājoklis atbilst daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas statusam, ja būves kadastrālās uzmērīšanas lietā tās galvenais lietošanas veids ir norādīts kā “divu dzīvokļu mājas” vai “triju vai vairāku dzīvokļu mājas”.

Atkarībā no mājokļa nesošo konstrukciju stāvokļa un tā, vai īpašnieki būs saskaņojuši būvniecības ieceri Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmumu varēs apturēt uz laiku no 12 līdz 30 mēnešiem.

Izmaiņas noteikumos veiktas, lai veicinātu vidi degradējošu mājokļu saimniekus sakārtot sev piederošos īpašumus. Līdz šim šādu namu īpašniekiem bija tiesības lūgt uz laiku atlikt ēkas atzīšanu par vidi degradējošu, lai veiktu nepieciešamos būvdarbus un remontdarbus un novērstu tās nokļūšanu graustu sarakstā, kā arī izvairītos no paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmes piemērošanas. Rīgas vidi degradējošu būvju sarakstu var apskatīt interneta vietnē https://grausti.riga.lv.

Tomēr, kā rāda Rīgas domes Īpašuma departamenta pieredze, īpašnieki interesi par namu sakārtošanu biežāk izrāda pēc tam, kad ēka jau atzīta par vidi degradējošu un tai piemērota paaugstināta NĪN likme. Jaunais regulējums, kas ļaus uz laiku apturēt vidi degradējoša mājokļa klasificēšanas lēmumu, apzinīgajiem namīpašniekiem nodrošinās iespēju naudas līdzekļus, kas tiktu piedzīti paaugstinātā nodokļa formā, novirzīt mājokļa sakārtošanai arī pēc ēkas atzīšanas par vidi degradējošu.

Ēkām, kuras Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificējusi kā vidi degradējošas, tiek piemērota paaugstināta NĪN likme 3% apmērā no būves vai tai piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, atkarībā no tā, kura ir lielāka. Par periodu, uz kuru vidi degradējoša mājokļa klasificēšanas lēmums tiks apturēts, mājoklim netiks piemērota paaugstinātā NĪN likme. Ja šajā laikā nekustamā īpašuma atjaunošanas un remonta darbi noslēgsies un mājoklis vairs neatbildīs vidi degradējošas būves pazīmēm, klasificēšanas lēmums netiks atjaunots. Tas nozīmē, ka īpašniekiem arī turpmāk nebūs jāmaksā paaugstinātā NĪN likme.

Ja mājokļa īpašnieki noteiktajā termiņā neveiks īpašuma sakārtošanu, lēmums par vidi degradējošas būves klasificēšanu tiks atjaunots no tā apturēšanas brīža, un īpašniekiem būs pienākums samaksāt paaugstināto nodokli par visu lēmuma apturēšanas periodu. Ja pamatotu iemeslu dēļ īpašnieki nespēs iekļauties noteiktajā laikā, būs iespējams saņemt termiņa pagarinājumu būvdarbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem.

Lai lūgtu apturēt lēmumu par vidi degradējošas ēkas klasificēšanu, īpašniekiem jāiesniedz iesniegums Rīgas domes Īpašuma departamentā, pievienojot dokumentus, kas pamato lēmuma darbības apturēšanai nepieciešamo laiku, piemēram, projektēšanas vai būvdarbu līgumu.

Papildus, lai sniegtu finansiālu atbalstu pilsētas namu sakārtošanai, Rīgas domes Īpašuma departaments piedāvā namu īpašniekiem pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas programmā, kā arī kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanas konkursā. Iesniegumu par vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma apturēšanu varēs iesniegt reizē ar projektu kādā no līdzfinansējuma konkursiem. Vairāk informācijas par līdzfinansējuma konkursiem iespējams atrast interneta vietnē https://atjauno.riga.lv/.

Rīgā izveidoti vairāki mobilitātes pilotprojekti

Lai veicinātu mobilitātes inovāciju un ideju izstrādi un attīstību ar augstu potenciālu un pievienoto vērtību, vairākās Rīgas vietās novembrī izveidoti mobilitātes pilotprojekti – prototipi, kurus plānots izmēģināt pilsētvidē.

“Priecājos, ka Rīga kļūst par vidi jaunām idejām un risinājumiem. Tagad reālā vidē tiks izmēģināti prototipi, kas var kļūt par pamatu investoru piesaistei un tālākai izplatībai pilsētā. Tos varēs izmantot pilsētvides uzlabošanai, piesārņojuma mazināšanai, starppilsētu konkurētspējas uzlabošanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai Lai iegūtu maksimāli labākos rezultātus, gaidīsim atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem –  atsauksmes un ierosinājumus,” norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta iniciatīvas “EIT Urban Mobility” gaitā  sadarbībā ar Rīgas domi, biedrību VEFRESH un Elektronikas un Datorzinātņu institūtu tiek īstenots projekts “Pilsētas mobilitātes inkubatora programmas organizēšana Rīgā”, kura gaitā sešas komandas radījušas idejas un izstrādājušas to prototipus.

Komanda “Mikropoint” Zemitāna laukumā izveidojusi jaunu mobilitātes punktu, kas apvieno novietni elektroskūteriem un velosipēdiem, mini velosipēdu darbnīcu un soliņu vienuviet. Risinājums paredz papildināt pārvietošanās līdzekļu spektru Teikas apkaimē, tādējādi uzlabojot mobilitātes tīklu ar videi draudzīgiem transporta līdzekļiem. Projekta mērķis ir iesaistīt Rīgas pilsētas pašvaldību mobilitātes inovāciju izstrādē un atbalstīt idejas ar augstu potenciālu un pievienoto vērtību, sekmējot prototipu testēšanu pilsētvidē.

Komanda “getUgo” piedāvā ar teleoperāciju programmatūras un aparatūras platformu attālināti vadīt autonomus transportlīdzekļus, mašīnas un citas ierīces. Trešdien, 10. novembrī, Teikas apkaimes ielās plānots izmēģinājuma brauciens.

Komanda “E-Stop” piedāvā risinājumu personīgo elektrisko skrejriteņu uzglabāšanai un uzlādei, kas uzstādīts pie tirdzniecības centra “Alfa”.

Komanda “Electrify”  rosina veicināt elektromobilitāti, piedāvājot elektriskus mikrobusus pasažieru pārvadāšanai. Šī iecere vēl ir izstrādes stadijā.

Komanda “Velorūme” piedāvā velonovietni jeb garāžu velosipēdu uzglabāšanai vienas automašīnas stāvvietas lielumā. Šis prototips ir uzstādīts Brīvības gatvē 290.

Komanda “Simplecharge” rosina izmantot ielu apgaismojuma stabus elektrisko transportlīdzekļu uzlādei. Plānots, ka prototipi tiks izveidoti Apuzes ielā.

Projekta īstenošana tika sākta ar 48 stundu mobilitātes hakatonu aprīlī, kam sekoja vasaras inkubatora programma. Tā norisinājās desmit nedēļu garumā, kurā komandas strādāja pie sava mobilitātes risinājuma prototipa izveides.

Infografika - Attīstības programmas kopsavilkums

Oktobra sākumā noslēgusies publiskā apspriešana diviem nozīmīgiem Rīgas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Rīgas attīstības programmas 2021.2027.gadam 1. redakcijai un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektam, kā arī Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētajam vides pārskatam.  Šobrīd norisinās darbs pie  saņemto priekšlikumu izvērtēšanas.

Rīgas attīstības programmas 2021.2027.gadam 1. redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Rīgas attīstības programma ir vidēja termiņa pilsētas attīstības plānošanas dokuments un rīks Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai turpmākajos septiņos gados. Jaunās attīstības programmas publiskās apspriešanas laikā norisinājās gan publiskās apspriešanas sanāksme, gan tematiskās tikšanās un diskusijas, kurās ikviens interesents varēja sniegt savus priekšlikumus dokumenta pilnveidošanai. Informācija par notikušajām aktivitātēm publiskās apspriešanas laikā pieejama šeit.

Kopumā saņemti vairāk kā 90 iesniegumi un vēstules ar aptuveni 600 priekšlikumiem un komentāriem Rīgas attīstības programmas pilnveidošanai. Priekšlikumu autoru vidū ir iedzīvotāji, apkaimju biedrības, uzņēmumi, Pierīgas pašvaldības, Rīgas domes deputāti, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības. Tematiski visvairāk priekšlikumu iesniegti par attīstības programmas 1. un 2. prioritāti – ērtu un videi draudzīgu pārvietošanos pilsētā, kā arī dzīves kvalitāti veicinošu pilsētvidi.

Priekšlikumi un komentāri tiks izvērtēti un izmantoti attīstības programmas pilnveides procesā, kā arī to apkopojums būs publiski pieejams departamenta mājaslapā. Jauno attīstības programmu plānots apstiprināt šī gada beigās.

Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata publiskā apspriešana

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. 

Dokumenta izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās (no 9.01.2018. līdz 8.02.2018. un no 13.03.2019. līdz 10.04.2019.) saņemti ap 3200 priekšlikumu. Tie izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas nodota publiskajai apspriešanai septembrī, un noslēgusies septembra sākumā. Detalizēta informācija par notikušajām aktivitātēm publiskās apspriešanas laikā pieejama šeit.

Par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju ir saņemti teju 300 iesniegumi, kas satur vairāk kā 400 priekšlikumu un vairāk kā 30 institūciju atzinumu. Pēc publiskās apspriešanas laikā saņemto rakstisko priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanas, tiks sagatavots ziņojums par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, ar kuru varēs iepazīties Departamenta tīmekļvietnē šeit.

Ziņojums tiks iesniegts Rīgas domē lēmuma pieņemšanai par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta turpmāko virzību.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinājās jaunās Rīgas attīstības programmas un pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas publiskā apspriešana. Sanāksmju un tematisko tikšanos video ierakstus iespējams noskatīties šeit.  

Infografika

Arī šonedēļ, no 18. līdz 24.  oktobrim, uz dažādām Rīgas apkaimēm dosies speciāli aprīkoti izbraukuma vakcinācijas autobusi,  kas padarīs vakcināciju vēl pieejamāku arī tiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības.

Izbraukuma vakcinācija tiek organizēta pēc tās dēvētā “dzīvās rindas” principa jeb iepriekšējā reģistrācija nav nepieciešama, taču līdzi ir jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam – pasei vai eID. Pieejamās vakcīnas būs “Pfizer/BioNTech” ražotā “Comirnaty” un “Johnsons&Johnsons” ražotā “Janssen”

Katra izbraukuma vakcinācijas punkta kapacitāte (75-100 vakcinācijas epizodes) ir rēķināta ievērojot, ka pēc vakcinācijas katram cilvēkam iekštelpās vēl ir jāuzgaida 15 minūtes, jo tiek novērota viņa reakcija uz vakcīnu. Senioriem tiks nodrošināta priekšroka.

Vakcinācijas vietu darba dienas un pieejamais vakcīnas veids nedēļā no 18.oktobra līdz 24.oktobrim pieejams Veselības ministrijas mājas lapā: https://www.vm.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-covid-19

18. oktobris (pirmdiena)

GRĪZIŅKALNS, J.G.Herdera Grīziņkalna vidusskola, Lauku 9, plkst. 11.00-15.00

CENTRS, Dailes teātris, Brīvības ielā 75, plkst. 16:00 – 20:00

BOLDERĀJA, pie MEGO, Gobas iela 13, plkst. 7:00-10.00

ZIEPNIEKKALNS, pie CSDD, Bauskas iela 86, plkst. 11:00 – 15:00

MĀRUPE, Pededzes iela 1, plkst. 16:00 – 20:00

DĀRZCIEMS, pie RIMI, A.Deglava 110, plkst. 11:00 – 15:00

DREILIŅI, pie T/C MEŽCIEMS, Biķernieku 143, plkst. 16:00 – 20:00

19. oktobris (otrdiena)

ŠAMPĒTERIS/ZASULAUKS, pie Zasulauka dzelzceļa stacijas, plkst. 7:00 – 10:00

VALDLAUČI, pie TOP! Atpūtas ielā 5, plkst. 11:00 – 15:00

IMANTA, pie LIDL, Anniņmuižas bulvārī 77, plkst. 16:00 -20:00

VECMĪLGRĀVIS, RIMI Vecmīlgrāvis, A.Dombrovska 23, plkst. 7:00 – 10:00

JUGLA, pie t/c JUGLAS CENTRS, Juglas ielā 2C, plkst. 11:00 – 15:00

BRASA, RIMI Valdemārs, K.Valdemāra 112, plkst. 16:00 – 20:00

AVOTI, Ziedoņdārzs, Sparģeļu 10, plkst. 11:00 – 15:00

PĒTERSALA/ANDREJSALA, RIMI, P.Brieža 33A, plkst. 16:00-20:00

20. oktobris (trešdiena)

ZOLITŪDE, LIDL, Anniņmuižas 8A, plkst. 7:00 – 10:00

PĻAVNIEKI, LIDL, Lubānas ielā 113A, plkst. 11:00 – 15:00

PURVCIEMS, t/c MAXIMA, A.Deglava 67, plkst. 16:00 – 20:00

IĻĢUCIEMS, K/C IĻĢUCIEMS, Lidoņu 27, plkst. 7:00 – 10:00

DAUGAVGRĪVA, Parādes iela 8, plkst. 11:00 – 15:00

PĻAVNIEKI, LIDL, A.Deglava 160, plkst. 16:00 – 20:00

CENTRS, pie Dailes teātra, Brīvības 75, plkst. 11:00 – 15:00

TEIKA, Zemitāna laukums 2, plkst. 16:00-20:00

21. oktobris (ceturtdiena)

PURVCIEMS, t/c MINSKA, Nīcgales iela 2, plkst. 7:00 – 10:00

DĀRZCIEMS, t/c LARUS, Dārzciema iela 39, plkst. 11:00 – 15:00

SARKANDAUGAVA, autostāvvieta pie muzeja “Dauderi”, Zāģeru 7, plkst. 16:00 – 20:00

IMANTA, pie Rīgas 69.pasts nodaļas, Slokas 146, plkst. 7:00 – 10:00

IĻĢUCIEMS, Nordeķu parks, Buļļu 118, plkst. 11:00 – 15:00

MASKAVAS FORŠTATE, pie DEPO, Krasta 36, plkst.

ZIEPNIEKKALNS, MAXIMA, Vienības gatve 113, plkst. 11:00 – 15:00

SARKANDAUGAVA, Tilta 11, plkst. 16:00 – 20:00

22. oktobris (piektdiena)

BRASA, Hospitāļu 1, plkst. 7:00-10:00

MEŽCIEMS, LIDL, S.Eizenšteina ielā 81, plkst. 11:00-15:00

BERĢI, DEPO, Rīgas-Siguldas šoseja 6, plkst. 16:00-20:00

TEIKA, t/c ELKOR Brīvības gatve 201, plkst. 11:00 – 15:00

MASKAVAS FORŠTATE, LIDO Atpūtas centrs, Krasta 76, plkst. 16:00 – 20:00

PĻAVNIEKI, MAXIMA, A.Saharova iela 20A, plkst. 11:00 – 15:00

23. oktobris (sestdiena)

MASKAVAS FORŠTATE, Rīgas Spīķeri Maskavas ielā 6, plkst. 7:00 – 10:00

RUMBULA, t/c Zooma, Maskavas ielā 6, plkst. 11:00 – 15:00

BOLDERĀJA, Gaigalas iela 29, plkst. 16:00 – 20:00

ZIEPNIEKKALNS, MEGO, Dižozolu ielā 2, plkst. 7:00 – 10:00

ŠĶIROTAVA, t/c KSENUKAI OZOLS, Mazā Rencēnu 1, plkst. 11:00 – 15:00

DĀRZIŅI, Taisnā iela 71A, Latgales priekšpilsēta, plkst. 16:00 – 20:00

BIERIŅI, Rankas skulptūru dārzs, Slampes un Amulas ielas krustojumā, plkst. 11:00-15:00

SARKANDAUGAVA, SKY&MORE, Duntes ielā 19 A, plkst. 16:00 – 20:00

24. oktobris (svētdiena)

ĀGENSKALNS, Āgenskalna tirgus, Bāriņu iela 10, plkst. 11:00 – 15:00

ZIEPNIEKKALNS, RIMI Aleja, Vienības gatve 194A, plkst. 16:00 – 20:00

MEŽAPARKS, pie Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza, plkst. 11:00 – 15:00

MANGAĻSALA, VESKO, Albatrosu iela 7, plkst. 16:00 – 20:00

Rīgas domes aicina rīdziniekus vakcinēties, jo tikai kopīgiem spēkiem, domājot, darot un rūpējoties citam par citu, mēs varēsim ierobežot un uzveikt Covid-19 vīrusa izplatību!    

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, mob.tālr. 26385691, e-pasts: [email protected].

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Vilnis Ķirsis

Rīgā turpmāko gadu laikā plānots nomainīt vairumu novecojušo sabiedriskā transporta pieturvietu, aizstājot tās ar ērtākām un mūsdienu prasībām atbilstošākām, kā arī uzstādīt jauna dizaina nojumes vietās, kur tās līdz šim nav bijušas vispār. Lai izvēlētos labāko pieturvietu dizaina risinājumu, no 29. septembra līdz 15. oktobrim iedzīvotāji aicināti portālā riga.lv nobalsot par kādu no piedāvātajiem variantiem un arī tos komentēt.  Pēc ieteikumu apkopošanas dizains tiks uzlabots un izveidoti prototipi.

Par dizaina variantiem var nobalsot šeit: https://www.riga.lv/lv/aptaujas

„Pilsētā kopumā ir aptuveni 1700 sabiedriskā transporta pieturvietu, no kurām ar nojumi aprīkotas tikai aptuveni trešā daļa. Daļa pieturvietu būvētas vēl padomju laikos, tādējādi jau sen sasniedzot ne tikai tehnisko, bet arī morālo norietu. Pieturvietu nojumēm ir vienlaikus vizuāli jāiekļaujas pilsētvidē, jānodrošina iespēja patverties no lietus, vēja vai saules un jābūt pieejamām senioriem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar invaliditāti, aprīkotām ar ērtiem soliņiem. Pašvaldība šo jautājumu risinās kompleksi, plānojot novecojošo pieturvietu nomaiņu pret mūsdienīgām pieturvietām ar skaidru juridisko ietvaru. Tagad izstrādāti trīs risinājumi, par kuriem aicinām iedzīvotājus paust viedokli,” norāda  Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.

Jau vēstīts, ka, beidzoties īslaicīgas lietošanas būvju izvietošanas termiņam, vides reklāmas uzņēmums “JCDecaux” šogad visā Rīgas teritorijā demontēja vairākus desmitus tam piederošo nojumju, neraugoties uz pašvaldības aicinājumu uzņēmumu atlikt demontāžu līdz brīdim, kad iepirkuma rezultātā būs piegādātas jaunās pieturvietu nojumes. Lai samazinātu īslaicīgās neērtības, vietās, kur veikta pieturvietu demontāža, pašvaldība līdz jauno pieturvietu nojumju izvietošanai uzstādījusi pagaidu soliņus.

Pavasarī darbu pie pieturvietu dizaina izstrādes un iepirkumu organizēšanas ar V. Ķirša izdotu rīkojumu sāka īpaši šim mērķim izveidota darba grupa. Darba grupas uzdevumi jauno pieturvietu izstrādē bija estētisks un mūsdienīgs dizains, iespēja pasažieriem patverties no lietus, vēja vai saules, nodrošināta vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām un vienkāršota ikdienas uzturēšana.

Pēc iespējamo risinājumu izvērtēšanas tika izsludināta cenu aptauja par sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju un labiekārtojumu elementu dizaina izstrādi. Konkursā tika saņemti trīs pieteikumi, kurus izvērtējot, par piemērotāku atzīts sertificēta arhitekta Armanda Bisenieka (SIA „Valgude”) pieteikums. Arhitekts sagatavojis trīs dizaina variantus, kas tagad tiek nodotas vērtēšanai iedzīvotājiem, informēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un Pilsētvides dizaina pārvaldes vadītājs Valdis Dombrovskis.

Atkarībā no pieturvietu noslodzes un atrašanās vietas specifikas, pilsētā iecerēts izvietot trīs dažāda veida nojumes:

 • ar aizmugures, sānu sienām un jumtu;
 • ar aizmugures sienu un jumtu – var būt ar nelielām sānu sieniņām, kas nodrošinātu nelielu aizvēju;
 • tikai ar jumtu – nojumes tips īpaši šaurām vietām, kas uz ietves aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas, vēlams tikai jumts uz diviem balstiem.

Pilsētā kopā ir 1671 sabiedriskā transporta pieturvieta, no kurām ar nojumi aprīkota aptuveni trešdaļa. Daļa pieturvietu būvētas vēl padomju laikos, tādējādi jau sen sasniedzot ne tikai tehnisko, bet arī morālo norietu.

Patlaban JCDecaux uzstādījis aptuveni 500 nojumes 392 pieturvietās. Saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem JCDecaux 1. kārtā līdz 2024. gadam jāuzstāda 300 nojumes, no kurām uzstādītas jau ir 297, bet 2. kārtā līdz 2034. gadam jāuzstāda 320 nojumes, no kurām uzstādīta aptuveni puse. Satiksmes departaments ir uzstādījis 133 dažāda dizaina nojumes, tās ir fiziski un morāli novecojušas.

Patlaban atlasītas 148 vietas, kur primāri nepieciešams uzstādīt nojumes. No tām 42 ir Satiksmes departamenta izvēlētas, 58 – JCDecaux demontēto nojumju vietas un 48 vietas, kuras ieteikušas apkaimju attīstības biedrības.

Teorētiski varētu būt 500 pieturvietas, kur nepieciešams uzstādīt nojumes. Katrā pieturvietā zemes iznomājamā platība reklāmas objektam varētu būt divi kvadrātmetri. Ilgtermiņā pašvaldības sākotnējo ieguldījumu par nojumēm un uzturēšanu kompensēs ieņēmumi no reklāmas nomas.

Rudens lapas

Jau desmito gadu pēc kārtas, sākot ar oktobra beigām, vairākās nedēļas nogales Rīgas iedzīvotājiem būs iespēja nodot savāktās kritušās lapas.

Lapu nodošanai Rīgas pašvaldība noteikusi konkrētas vietas un laikus:

Dārziņu apkaimē sestdienās – 23.oktobrī, 6., 13., 27. novembrī:

 • Taisnās ielas un Dārziņu ielas stūris             – plkst. 10.00
 • Dārziņu ielas un Cidoniju ielas stūris plkst.   – plkst.10.15         
 • Jāņogu ielas un l. līnijas stūris                      – plkst. 10.25                 
 • Jāņogu ielas un 7.līnijas stūris (parks)           – plkst. 10.35       
 • Cidoniju ielas un Jāņogu ielas stūris             – plkst. 10.45       
 • Jāņogu ielas un Taisnās ielas stūris               – plkst. 11.00
 • Jāņogu ielas un 25.līnijas stūris                    – plkst. 11.15       
 • Jāņogu ielas un Dārziņu ielas stūris              – plkst. 11.30.       
 • Dārziņu ielas un 46.līnijas stūris                   – plkst. 11.45       
 • Dārziņu iela, autobusu galapunktā                – plkst. 12.00
 • Dārziņu ielas un Sakņu ielas stūris               – plkst. 12.30.
 • Sakņu ielas un 25.līnijas  stūris                     – plkst. 12.45
 • Sakņu ielas un Taisnās ielas stūris                – plkst. 13.00
 • Taisnās ielās un Ābeļu  ielas stūris               – plkst. 13.15
 • Sakņu ielas un Cidoniju ielas stūris              – plkst. 13.30       

Šķirotavā sestdienās – 23.oktobrī, 6., 13., 27.novembrī:

 • Sila ielas un Malēju ielas stūris                    – plkst. 14.30

Ķengaraga apkaimē – svētdienās – 24.oktobrī, 7., 14., 28.novembrī:

 • Lokomotīves 44 un Bultu ielas krustojums   – plkst. 9.45
 • Pretī Dubnas ielai 5                                      – plkst. 10.15
 • Pie Aviācijas ielas 5                                     – plkst. 10.30

Pļavnieku un Dārzciema apkaimē – svētdienās 24.oktobrī, 7., 14., 28.novembrī:

 • Cielavu iela, pie Kārsavas ielas 36                – plkst. 11.30
 • Rēzeknes ielas un Zvārtavas ielas stūris       – plkst. 12.00
 • Strautu ielas un Kraukļu ielas stūris              – plkst. 13.00
 • Sesku ielas un Jenotu ielas stūris                  – plkst. 13.30
 • Gaismas ielas b/n, pretī Gaismas ielai 31      – plkst. 14.00

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Austrumu teritoriālās nodaļas kontaktpersonām (darba dienās, darba laikā) –  67026056; 67026654 vai 67013565.

Bieriņu apkaimē sestdienās un svētdienās – 23.,24. oktobrī, 6.,7.,13.,14.,27. un 28.novembrī:

 • Kantora, Amulas un Slampes ielu krustojums (asfaltēts laukums) – no plkst. 10.00 līdz 12.00

Āgenskalna apkaimē sestdienās un svētdienās – 23.,24. oktobrī, 6.,7.,13.,14.,27. un 28.novembrī:

 • Atpūtas un Nomales ielu stūris – sestdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un svētdienās no plkst. 12.00 līdz 14.00

Ziepniekkalna apkaimē sestdienās – 23.oktobrī, 6.,13. un 27.novembrī:

 • Tumes iela, pretī Ziepniekkalna kapiem – no plkst. 12.00 līdz 13.00

Pleskodāles apkaimē sestdienās – 23.oktobrī, 6.,13. un 27.novembrī:

 • Kukšu iela, pretī Pleskodāles kapiem – no plkst. 14.00 līdz 15.00

Torņakalna apkaimē svētdienās – 24.oktobrī, 7.,14. un 28.novembrī:

 • Indriķa iela, ceļa malā pie Nr.11 – no plkst. 11.00 līdz 12.00

Ziepniekkalna apkaimē svētdienās – 24.oktobrī, 7.,14. un 28.novembrī:

 • Mālu iela (pret Mālu ielu Nr.16; 18; 20) – no plkst. 12.00 līdz 13.00

Zolitūdes apkaimē svētdienās – 24.oktobrī, 7.,14. un 28.novembrī:

 • J.Endzelīna un Rostokas ielu stūris (asfaltēts stāvlaukums) pret Zolitūdes tirgus teritoriju – no plkst. 13.00 līdz 14.00

Imantas apkaimē sestdienās un svētdienās – 23.,24. oktobrī, 6.,7.,13.,14.,27. un 28.novembrī:

 • Jūrmalas gatves, Progresa un Kooperatīva ielu krustojums – no plkst. 14.00 līdz 16.00

Bolderājas apkaimē svētdienās – 24.oktobrī, 7.,14. un 28.novembrī:

 • Kapteiņu ielā pirms tilta asfaltētā laukumā – no plkst. 10.00 līdz 11.00

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Pārdaugavas teritoriālās nodaļas kontaktpersonām (darba dienās, darba laikā) – 67013578; 67181874 vai 67037074.

Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā sestdienās – 23.oktobrī, 6.,13. un 27.novembrī:

 • Pie Siguldas prospekta 12 (autostāvvieta) – no plkst. 9.00 līdz 10.00
 • Pie Gdaņskas ielas 6 (krustojumā ar Stokholmas ielu pie lielās priedes) – no plkst. 10.00 līdz 11.00
 • Rusova un Čiekurkalna 6. šķērslīnijas krustojums – no plkst. 11.00 līdz 12.00
 • Albatrosu iela, pie Veiksmes ielas – no plkst. 13.00 līdz 14.00
 • Pretī Garciema ielai 10 (autostāvvieta) – no plkst. 14.00 līdz 14.30

Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā svētdienās – 24.oktobrī, 7.,14. un 28.novembrī:

 • Pie Dzērbenes ielas 14 (autostāvvieta) – no plkst. 9.00 līdz 10.00
 • Tālivalža, Stūrīša un Bajāru ielas krustojums, pie Tālivalža ielas 17 – no plkst. 10.00 līdz 11.00
 • Autostāvvieta starp Lielvārdes un Ieriķu ielu, pretī namiem Ieriķu ielā 75, 77 un Biķernieku ielā 111 – no plkst. 11.00 līdz 11.30
 • Braslas un Purvciema ielas krustojumā, pretī Purvciema ielai 3 – no plkst. 11.30 līdz 12.00
 • Pretī Biatlona ielai 2 – no plkst. 13.00 līdz 13.30
 • Mākoņu ielas un Berģu ielas krustojums – no 13.30 līdz 14.30

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Ziemeļu teritoriālās nodaļas kontaktpersonām (darba dienās, darba laikā) –  67013579; 67181896 vai 67105924.

Pašvaldība atgādina, ka lapu iekraušana atkritumu izvedēja transportā iedzīvotājiem jāveic saviem spēkiem un tikai noteiktajās vietās, datumos un laikos. Lapas nedrīkst iepriekš atvest un atstāt, kā arī lapām nedrīkst būt citu atkritumu piemaisījumu.

Savāktās lapas tiks nogādātas uz biomasas pārstrādes vietu Getliņos. Katrā no lapu savākšanas projekta norises dienām piedalīsies Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes pārstāvji, sekojot līdzi situācijai, koordinējot lapu nodošanu, kontrolējot specializētā atkritumu savākšanas transporta virzību, kā arī palīdzot iedzīvotājiem lapu maisus ievietot atkritumu savākšanas transportā.

Tāpat projekta norises laikā, kā arī pirms un pēc projektā noteiktajiem datumiem, lapu savākšanas punktos pastiprināti patrulēs Rīgas pašvaldības policija, lai novērstu vai ierobežotu nesankcionētu atkritumu – lapu izmešanu.

Rīga

Ar publisko diskusiju “Klimats un vide” 23. septembrī noslēdzās  tematisko tikšanos un diskusiju cikls, kas organizēts, lai sabiedrību iepazīstinātu ar publiskajai apspriešanai nodoto Rīgas jaunās attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakciju un vides pārskata projektu.

Paldies visu diskusiju dalībniekiem, kas piedalījās un sniedza atgriezenisko saiti un priekšlikumus attīstības programmas redakcijai. Jau izstrādes procesā identificējām lielākos izaicinājumus, kas ļoti labi atainojas arī iedzīvotāju un ekspertu viedokļos diskusiju laikā. No dzirdētā saprotam, ka rīdziniekiem aktuāla ir vides kvalitāte, attālāko apkaimju infrastruktūras nodrošinājums, mājokļu pieejamība, tranzītsatiksmes ierobežošana, uzņēmējdarbības iespējas un labs kultūras un izglītības piedāvājums. Plaši apmeklētajā sanāksmē ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem, izskanēja vērtīgi un praktiski rosinājumi kvalitatīvākai sadarbībai ar pašvaldību, kurus ņemsim vērā attīstības programmas ieviešanā. Atgādinām, ka ikviens saņemtais priekšlikums tiks izvērtēts, sagatavojot dokumenta pilnveidoto redakciju,” pauž Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls.

Aicinām ikvienu interesentu, kuram nebija iespēja tiešraidē piedalīties sanāksmēs un diskusijās, tās noskatīties ierakstos, kas pieejami www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Tāpat aicinām izmantot iespēju klātienē iepazīties ar izstrādāto dokumentu projektiem Apkaimju iedzīvotāju centros un sniegt savus komentārus, priekšlikumus līdz 4. oktobrim.”

Attīstības programma ir vidēja termiņa pilsētas attīstības stratēģiskais ietvars un rīks Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai turpmākajos septiņos gados. Plānošanas dokumentu izstrādāja Departamenta speciālisti, savukārt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu – SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Izstrāde uzsākta 2018. gadā, un dokumentu apstiprināt Rīgas domē plānots novembrī. 

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam. Dokumenti pieejami www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A. Papildu informācija par publiskās apspriešanas norisi, t.sk. iespēju rakstiski izteikt priekšlikumus, pieejama šeit.