Šā gada 26. septembrī no plkst. 15.00–17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs piedāvā iespēju tiešsaistē noklausīties saslimšanai ar šizofrēniju veltītu semināru par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju. Tiešsaistes seminārs tiek organizēts, lai aktuālās tēmas apskats, analīze un rīcības ieteikumi būtu pieejami iespējami plašam klausītāju lokam.

Pavasarī, organizējot šizofrēnijai veltītos seminārus klātienē, pārliecinājāmies par lielo interesi un lūgumu pēc plašāka informatīvā atbalsta. Šajā tiešsaistes seminārā būs apvienotas abas klātienes lekciju daļas. Šīs lekcijas ieraksts vēlāk būs pieejams RPNC Youtube kanālā, kā arī mūsu mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā “Pacientiem un tuviniekiem”.

Seminārs par šizofrēniju veidots, lai vairāk atbalstītu pacientu piederīgos un tuvākos cilvēkus, jo psihiska saslimšana būtiski maina arī līdzcilvēku dzīvi. Tiešsaistes semināru vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, psihiatre Liene Sīle.

“Iepriekšējie šizofrēnijas saslimšanai veltītie klātienes semināri ir bijusi lieliska iespēja labāk saprast pacientu piederīgo vajadzības un sniegt informatīvu, arī emocionālu atbalstu un praktiskus ieteikumus. Semināru novērtējuma anketās esam saņēmuši daudz labu vārdu. Turpinot tēmu par šizofrēniju, šajā tiešsaistes lekcijā apkoposim praktiskajos semināros izrunāto, uzsvērsim vēl papildus nepieciešamo sekmīgai sadarbībai starp pacientu, viņa ģimeni un psihiatru. Mēģināsim arī ieskicēt iespējas pacientu ar šizofrēniju ikdienas dzīves organizēšanā, kā arī palīdzību un rīcību krīzes situācijās. Stāstīsim arī par to, kā sadzīvojot ar tuvinieka slimību, organizēt savu dzīvi, kā atpūsties un pašam neizdegt.”

Liene Sīle

Šis ir septītais seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiek no marta līdz novembrim un aptver dažādas tēmas. Pēdējie divi semināri būs veltīti demences tēmai, kas kļūst aizvien aktuālāka.

📌 Tiešsaistes semināra “Veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju” saiti publicēsim RPNC sociālajos tīklos, tomēr, lai semināra saiti kopā ar atgādinājumu saņemtu individuāli, lūdzam semināram reģistrēties līdz 25. septembrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epasta adresi, sūtot – rakstiuz@rpnc.lv.

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

5. decembrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko brīvprātīgo dienu. Nodarbinātības valsts aģentūra aicina Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2022. gada 22. novembra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt paldies tiem Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām, kas savu laiku ziedo brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Latvijā Brīvprātīgo godināšana notiks desmito reizi.

📌 Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2023” brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde.
● Pieteikuma anketas un Godināšanas nolikums pieejami portālā www.brivpratigie.lv.
● Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 21. novembrim.

Godināšanu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Daugavpils pilsētas Jaunatnes lietu un sporta pārvaldi, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Sabiedriskais centrs”, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru, Valmieras novada fondu.

Vasaras izskaņā Rīgā sākās darbs pie sešdesmit jaunu ceļa ātrumvaļņu ierīkošanas. Šobrīd darbi turpinās pilnā sparā un ātrumvaļņi jau ir izbūvēti divdesmit piecās vietās. Pārējās vietās ātrumvaļņus plānots ierīkot līdz šī gada beigām.

Ārtelpas un mobilitātes departaments ceļa ātrumvaļņus izbūvē prioritārā secībā, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus. Ātrumvaļņus izbūvē ielās, kurās ierīkotas dzīvojamās zonas, 30 km/h ātruma ierobežojuma zonas, nav izbūvētas gājēju ietves, tuvumā atrodas skolas un pirmsskolas izglītības iestādes. Attiecīgi, ātrumvaļnus izbūvē satiksmes mierināšanas nolūkos, tādējādi palielinot gājēju drošību.

“Mierīgāka satiksme Rīgā ir mūsu visu drošības interesēs, tāpēc ātrumvaļņus izbūvējam mikrorajonos un Rīgas apkaimēs tajās vietās, kur ir lielāka gājēju satiksme, kur biežāk pārvietojas bērni. Pašu rīdzinieku iesaiste, piesakot vietas, kur ieviest šādus uzlabojumus, ir ļoti labs piemērs sadarbībai starp pašvaldību un iedzīvotājiem.”

Vilnis Ķirsis, Rīgas domes priekšsēdētājs

Ārtelpas un mobilitātes departaments izbūvē asfalta ātrumvaļņus un saliekamos ātrumvaļņus, kuri izgatavoti no gumijas un tamlīdzīga materiāla. Atšķirīgs ir arī ātrumvaļņu augstums, kas ir atkarīgs no atļautā maksimālā braukšanas ātruma konkrētajā ielā.

📌Ar visām vietām, kur šogad gaidāma ātrumvaļņu izbūve, iespējams iepazīties pašvaldības izveidotajā digitālajā kartē.

Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis 14. septembrī tikās ar Latvijas Futbola federāciju un potenciālo investoru no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai pārrunātu iespējas Rīgā attīstīt sporta infrastruktūru un informētu par piemērotākajām vietām, kur var galvaspilsētā varētu atrasties jauns futbola stadions.

“Rīga ir investoriem pievilcīga vieta, kas nostiprina savu lomu Baltijas valstu mērogā uzņēmējdarbībā, mobilitātē, tūrismā, kā arī sporta un kultūras pasākumu rīkošanā. Pateicoties dzelzceļa infrastruktūras “Rail Baltica” projektam, Rīga kļūs par Baltijā centrālo transporta mezglu ar savstarpēji savienotu dzelzceļa tīklu, lidostu un prāmju termināli, savukārt pašvaldības uzdevums ir radīt visus priekšnoteikumus un aktīvi līdzdarboties, lai investoru plānoto projektu realizācija notiktu raiti. Investīcijas sporta infrastruktūrā ir ar lielu pievienoto vērtību, jo ietver sevī potenciālu būtiski audzēt tūrisma aktivitāti Rīgā.”

atzīmēja Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis

Apvienoto Arābu Emirātu uzņēmēja Mohamed Ali Alabbar nodoms ir liela sporta stadiona un futbola laukuma izbūve, lai tajā varētu organizēt plaša mēroga starptautiskas sporta sacensības un kultūras pasākumus. Tikšanās mērķis bija saņemt Rīgas domes vadības atbalstu šāda stadiona izveidošanai un apstiprinājumu, ka pilsēta būtu gatava sadarboties un atbalstīt projekta realizāciju.

Lai gan Baltijas jūras reģiona valstis jau ilgstoši strādā pie barības vielu un bīstamu vielu emisijas mazināšanas, pa pilsētu lietus ūdens sistēmām vidē joprojām nokļūst naftas produkti, metāli (svins un varš), organiskais piesārņojums un citas videi kaitīgas vielas. Projekts MUSTBE plāno uzlabot lietusūdens attīrīšanu, apvienojot dabā balstītus risinājumus (NBS) ar digitālajām tehnoloģijām, tādējādi maksimāli palielinot attīrīšanas procesa efektivitāti un palielināt pašvaldību spēju uzraudzīt to kvalitāti.

PROJEKTA MĒRĶIS

Izstrādāt jaunus tehnoloģiskus un digitālus daudzdimensiju risinājumus lietusūdens pārvaldībai un apsaimniekošanai, demonstrējot lietusūdens attīrīšanas, monitoringa un atkārtotas izmantošanas iespējas pilsētā. Projekta rezultātā samazināsies bīstamo vielu un toksīnu ieplūdes apjoms, kas nonāk Baltijas jūrā projektā iesaistīto pilsētu pilotteritorijās, nodrošinot a) plūdu riska samazināšanos mainīgajā klimatā, b) ūdens kvalitātes uzlabošanos lietusūdens izplūdes vietās, c) uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu un pilsētas ūdens cikla pārvaldību un d) noturīgāko pilsētvidi iedzīvotājiem.

Paredzams, ka jaunie izstrādātie viedie dabā balstītie risinājumi nodrošinās piesārņojuma attīrīšanas efektivitāti vismaz 60% apmērā suspendētajām vielām, 30% kopējam slāpeklim, 60% patogēniem (e-Coli), 50% ogļūdeņražiem (naftas produktiem), 40% smagajiem metāliem.

PROJEKTA PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES

● Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzes izstrāde pilsētu pilotteritorijām, lai apvienotu pieejamos datus vairāku faktoru analīzei;
● Pilotteritoriju izpēte (t.sk. ģeodēziskie darbi, lietusūdens analīzes);
● Tehnisko risinājumu daudzdimensiju analīze lietusūdens attīrīšanai un izstrāde;
● Uzturēšanas vadlīniju sagatavošana izstrādātajiem risinājumiem;
● Risinājumu izbūve/uzstādīšana partnerpilsētu izvēlētās pilotteritorijās;
● Pilotteritoriju monitorings, t.sk. monitoringa programmas izstrāde;
● Komunikācijas un pieredzes apmaiņas aktivitātes.

PROJEKTA PARTNERI

 • Vīmsi pašvaldība (Igaunija) Vadošais partneris
 • Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
 • Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija)
 • Tallinas pilsēta (Igaunija)
 • Pori pilsēta (Somija)
 • Sēderhamnas pašvaldība (Zviedrija)
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Latvija)
 • Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Projekta visu partneru kopējais budžets 3 980 476 EUR. Rīgas pilsētai paredzētais budžets 638 584 EUR apmērā, no kuriem Eiropas Savienības fonda finansējums veido 80 %, jeb 510 867,20 EUR.

MUSTBE projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam ietvaros.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: 01.05.2023. – 30.04.2026.

Kontaktinformācija: Projektu vadītāja Marija Balabka, E-pasts: marija.balabka@riga.lv

Logo_MUSTBE_Interreg

Lai popularizētu sabiedrisko transportu un informētu par pašvaldības paveikto un plānoto darbu sabiedriskā transporta kustības uzlabošanai, trešdien, 20. septembrī, plkst. 13.00 Rātsnamā, Kamīnzālē, norisināsies preses konference, kurā Rīgas domes un SIA “Rīgas satiksme” pārstāvji informēs par aktualitātēm sabiedriskā transporta jomā.

Preses konferencē piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks un SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa.

Medijiem tiks sniegta informācija par pašvaldības paveikto un plānoto darbu, lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību pilsētā, kā arī SIA “Rīgas satiksmes” aktuālā informācija par sabiedriskā transporta biļešu lietošanu.

Šonedēļ daudzviet Eiropā ar saukli “Taupi enerģiju” norisinās tradicionālā Eiropas Mobilitātes nedēļa, aicinot iedzīvotājus pēc iespējas mazāk izmantot privātos transportlīdzekļus, tādā veidā popularizējot zaļo dzīvesveidu un samazinot emisiju un piesārņojuma apjomu pilsētās.

Arī Rīgas pašvaldībā līdz 22. septembrim tiks organizēti dažādi tematiskie pasākumi un diskusijas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību sabiedriskajam transportam, elektriskajam autotransportam, veloinfrastruktūrai, kā arī tehnoloģijām, ar kuru palīdzību var uzlabot pilsētvidi. Pasākumu programma pieejama riga.lv mājas lapā.

No 11. līdz 15. septembrim Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra koordinatori ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu devās mācību vizītē uz Hallu Lielbritānijā. Tās ietvaros dalībnieki papildināja savas zināšanas par kopienu saliedēšanas un attīstības metodēm, iepazina Lielbritānijas labās prakses piemērus un iedvesmas stāstus no Hallas nevalstiskā sektora organizācijām (NVO), kā arī dalījās pieredzē ar Hallas apkaimju koordinatoriem.

Vizīti dalībnieki iesāka ar Hallas pilsētas domes apmeklējumu. Hallas apkaimju koordinatori pastāstīja vairāk par pašvaldības atbalstu vietējām kopienām un apkaimju iniciatīvām, kā arī darbu ar grūti sasniedzamām sabiedrības grupām, savukārt Rīgas apkaimju koordinatori iepazīstināja pašvaldības pārstāvjus ar viņu paveikto Rīgā.

Rīgas apkaimju koordinatori pie Hallas pilsētas domes ēkas.

Vizītes dalībniekiem bija iespēja iepazīt Hallas apkaimju iniciatīvas, to skaitā iniciatīvu “Outkast Panda Crew” – tās ietvaros Hallā izveidots kopienu centrs, kurā jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, var attīstīt jaunas prasmes, mācoties remontēt automašīnas un uzzinot vairāk par satiksmes drošību. Dalībnieki iepazinās ar dažādām pieejām sadarbības stiprināšanai starp pašvaldību un nevalstisko sektoru, kā arī organizācijām “Forum” un “Sector Connect Hull”, kas piedāvā apmācības, konsultācijas un finansiālu atbalstu NVO, un “Hull Navigation”, kas palīdz iedzīvotājiem atrast piemērotas kopienu aktivitātes viņu dzīvesvietā, uzlabojot viņu veselību, labklājību un iespējas socializēties.

Otrajā mācību vizītes dienā apkaimju koordinatori apmeklēja Hallas vēstures centru, lai iepazītu saskares punktus Hallas un Baltijas valstu vēsturē. Pēc tam dalībnieki viesojās pie Hallas NVO. “Tigers Sport and Education Trust” pārstāvji atklāja praksē balstītās atziņas par to, kā iedzīvotāju iesaiste sporta aktivitātes var palīdzēt veicināt labklājību un aktīvu dzīvesveidu, vienlaikus mazinot noziedzības un bezdarba līmeni. Vizītes dalībniekiem bija iespēja izmēģināt iekļaujošu sporta aktivitāti – soļošanas futbolu jeb soļbolu. Savukārt organizācijas “Back to ours” darbinieki stāstīja par veidiem, kā mākslas un kultūras notikumus padarīt pieejamākus plašākam pilsētas iedzīvotāju lokam.

Noslēdzošajā vizītes dienā apkaimju koordinatori tikās ar organizācijas “Welcome House” pārstāvjiem, kas palīdz bēgļiem un patvēruma meklētājiem iekļauties vietējā sabiedrībā. Iedvesmojošos pieredzes stāstos dalījās vietējie kopienu aktīvisti – par īstenoto kopienu iniciatīvu stāstīja viens no British Council kopienu līderu programmas “Active Citizens” dalībniekiem. Savukārt brīvprātīgā darba nozīmi izcēla organizācijas “HEY Volunteering” pārstāvji, kas piesaista apmācītus brīvprātīgos darbam mākslas un kultūras projektos, kā arī palīdz brīvprātīgajiem uzlabot prasmes, lai viņi kļūtu par līderiem savās kopienās.

Dalībniekiem bija īpaša iespēja piedalīties svinīgās pusdienās kopā ar Hallas pilsētas mēra vietnieku Džonu Robinsonu (John Robinson), viņa kundzi Saritu Robinsoni (Sarita Robinson) un Hallas pilsētas domes pārstāvjiem, lai dalītos savā pieredzē un gūtu padziļinātu ieskatu pašvaldības vīzijā par kopienu iesaisti pilsētā.

Kopbilde ar Hallas mēra vietnieku Džonu Robinsonu (John Robinson), viņa kundzi Saritu Robinsoni (Sarita Robinson), pilsētas domes pārstāvjiem un Hallas apkaimju koordinatoriem

Viesi tika aicināti parakstīties viesu grāmatā, ko valdīšanas laikā parakstījusi arī Karaliene Elizabete II.

Mācību vizītes dalībnieku parakstītā viesu grāmata Hallas pilsētas domē, kurā savulaik parakstījusies arī Karaliene Elizabete II.

Vizītes noslēgumā dalībnieki atskatījās uz piedzīvoto un to, kā gūtās atziņas iespējams pielietot viņu ikdienas darbā.

“Apkaimju iedzīvotāju centra koordinatori vizītes laikā guva jaunas idejas, kuras varētu izmantot ikdienas darbā, stiprinot apkaimju biedrības, veicinot kopienu līderību un attīstot kopienas, iesaistot tās pilsētas attīstībā. Hallas pilsēta augsti novērtēja arī mūsu pieredzi, īstenojot līdzdalības budžeta konkursus, un apkaimju koordinatoru intensīvo ikdienas komunikāciju ar rīdziniekiem, sniedzot atbildes uz jautājumiem par dažādām jomām. Atzinīgi bija novērtēta arī Rīgas NVO nama darbība, jo 10 gadu pastāvēšanas laikā NVO nama organizētos pasākumos ir piedalījušās vairāk nekā 700 organizācijas, un kopumā NVO nams un tā biedri rīkojuši vairāk nekā 17 tūkstošus pasākumu (seminārus, apmācības, tīklošanās),”

uzsver Ilona Stalidzāne, Rīgas domes Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja, kas bija viena no vizītes dalībniecēm.

“Programmas “People to People Cultural Engagement” ietvaros jau astoto gadu Latvijā atbalstām iniciatīvas, kas veicina sadarbību un ideju apmaiņu, stiprinot sabiedrības saliedētību un pilsonisko līdzdalību. Mācību vizīte Rīgas apkaimju koordinatoriem sniedza ieskatu pilsētvides attīstības un kopienu iesaistes stratēģijās, kas ir pierādījušas savu lietderību Lielbritānijā. Starptautiska sadarbība un zināšanu apmaiņa ir dzinulis pozitīvām pārmaiņām, tāpēc esmu pārliecināta, ka dalībnieki ir atgriezušies ar vērtīgām atziņām un idejām, ko ieviest praksē arī šeit, veidojot dinamisku, iekļaujošu un saliedētu Rīgu,”

skaidro British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra koordinatoru mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem un apkaimju biedrībām – izzināt iedzīvotāju vajadzības, informēt par līdzdalības iespējām savas apkaimes attīstīšanā, veicināt komunikāciju starp iedzīvotājiem un pašvaldību, kā arī sniegt atbalstu apkaimju biedrībām un iedzīvotāju interešu grupām.

📌 Vairāk uzzināt par Apkaimju iedzīvotāju centra koordinatoru darbu un aktivitātēm pilsētas apkaimēs iespējams:

www.apkaimes.lv

www.riga.lv

● apkaimju Facebook grupās un Rīgas Facebook kontā “Rīga” un “Rīga attīstās”.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina jauniešu iniciatīvu konkursa papildu kārtu, kurā aicināti piedalīties Rīgas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem un Rīgas skolu skolēnu pašpārvaldes.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

🔹 neformālās mācīšanās aktivitātēm;
🔹 āra dzīves aktivitātēm;
🔹 jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
🔹 fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
🔹 radošai pašizpausmei (piem., radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

Viena jauniešu iniciatīvas projekta aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 300,00. Projektu īstenošanas termiņš: 15.10.2023. – 20.11.2023.

Iniciatīvu projekti jāiesniedz līdz 25.09.2023., nosūtot uz e-pasta adresi macibas.brf@gmail.com. Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski – datorsalikumā (MS Word dokuments), latviešu valodā, e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums iniciatīvu konkursa papildus kārtai”. Projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāiesniedz pieteikums papīra formā, ar pašrocīgu parakstu, līdz pieteikumā norādītajam projekta uzsākšanas datumam.

🔎 Iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikuma formām – ŠEIT

Visi iesniegtie projekti to autoriem būs jāprezentē konkursa komisijai 29.09.2023., informācija par prezentāciju norisi tiks nosūtīta iniciatīvu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

🔎 Papildu informācija un konsultācijas pie Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: macibas.brf@gmail.com).

Jauniešu iniciatīvu konkursu 2023. gadā organizē nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

Rīgas iedzīvotāji līdz 23. septembrim aicināti dalīties ar savu viedokli un pieredzi par suņu staidzināšanu savā apkaimē un ieteikt jaunas vietas suņu pastaigu laukumu ierīkošanai, aizpildot anketu aptauju platformā iesaisties.riga.lv.

Lai izveidotu vienotu pieeju jaunu suņu pastaigu laukumu ierīkošanai Rīgas pilsētā, rīdzinieki aicināti paust savu viedokli platformas iesaisties.riga.lv aptaujā – ŠEIT

Iedzīvotāju aptauja tiks organizēta trijos posmos.

📌Līdz 13. septembrim, aizpildot elektronisku anketu, rīdzinieki aicināti dalīties ar saviem suņu staidzināšanas ieradumiem, pieredzi, piedzīvotajiem negadījumiem, novērtēt savu zināšanu līmeni par suņu staidzināšanas noteikumiem, kā arī sniegt ieteikumus pašvaldībai, kā uzlabot iespējas pastaigām ar suņiem.

📌Otrajā posmā, no 14. septembra līdz 23. septembrim, iedzīvotājiem būs iespēja norādīt konkrētas vietas pilsētā, kur būtu ieteicams ierīkot suņu pastaigu laukumu. Tomēr jāņem vērā, ka pašvaldība var apsvērt suņu laukumu ierīkošanu tikai tai piederošās teritorijās.

● Pēdējā posmā tiks organizēts vebinārs, kurā kopā ar pašvaldības pārstāvjiem tiks pārrunāta iedzīvotāju sniegtā informācija un iezīmēti nākotnes plāni par jaunu suņu pastaigu laukumu ierīkošanu. Vebināra norises laiks tiks precizēts oktobrī.

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” aicina piedalīties atbalsta grupās hronisko slimību pacientus. Projektā plānotas vairākas tikšanās, tostarp 8 atbalsta grupas. Pirmās divas notiks jau pavisam drīz – septembrī un būs veltītas veselības psiholoģijai.

“Veselības psiholoģija – kā saprast pašiem savu un savu tuvinieku domas, izjūtas un rīcību veselības un slimības kontekstā”.

Septembra atbalsta grupās uzzināsiet:

 • Kāpēc svarīga šī tēma?
 • Kā mēs uztveram veselību un slimību? Kā mēs par to domājam un ko izjūtam?
 • Kā salikt pa “plauktiņiem” savus uzskatus un pārliecības par veselību, slimību un ārstēšanos?
 • Kas ir veselības uzvedība – rīcība veselības un slimības kontekstā? Kā veidojas mūsu rīcības algoritms?
 • Vai mūsu personības īpašības ietekmē domas, izjūtas un rīcību veselībā un slimībā? Kur meklēt un atrast pašiem savu iekšējo spēku?
 • Apgūsiet dažas vienkāršas metodes vieglākai ikdienas dzīvei ar slimību.
 • Uzzināsiet, kā labāk saprast un sekmīgāk sadarboties ar ārstu.

Tikšanās vadīs Rīgas Stradiņa universitātes lektore, psiholoģijas un sociālo zinātņu maģistre Gunta Freimane, kas līdzās tam darbojas organizācijā Latvijas Diabēta asociācija.

🔹 Tikšanās notiks – 18. septembrī plkst. 18.00.

🔹 Rīgas centrā, Elizabetes ielā 57, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO” telpās.

Katra tikšanās notiks divās daļās, kur pirmajā daļā – lekcija, otrajā daļā sarunas pie tējas tases.

Dalība ir BEZ MAKSAS.

Aicinām pieteikties ikvienu, kas vēlētos piedalīties šajās atbalsta grupās, bet atcerieties, ka vietu skaits ir ierobežots.

📌 Pieteikšanās atbalsta grupām līdz 2023. gada 10. septembrim. Lūgums rakstīt uz e-pastu: inara.melbarde@sustento.lv Tālrunis: 67590437 vai spied ŠEIT

Projekts “Atklājiet savu spēku” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.