Šī gada 11. aprīlī, no plkst. 15.00 – 17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks seminārs “Veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju” – 2. daļa – kā stiprināt sevi un veicināt tuvinieka atgriešanos savā dzīvē; kā sadzīvot ar slimību un veidot piepildītu dzīvi. Šis bezmaksas seminārs notiks TIKAI klātienē un uz to īpaši aicinām šizofrēnijas pacientu tuviniekus.

Semināru vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, psihiatre Liene Sīle. Semināra mērķis ir sniegt informatīvu un emocionālu atbalstu ikvienam, kura ģimenē ir šizofrēnijas slimnieks, lai mazinātu izdegšanas risku, kas saistīts ar pacientu ar psihisku saslimšanu atbalstīšanu, būšanu kopā. Seminārā runāsim par aspektiem, ar ko saskaras tuvinieki, mīļam cilvēkam slimojot ar šizofrēniju. Seminārs būs veltīts arī praktiskiem aspektiem – kā organizēt dzīvi, kā atpūsties, kā nepazaudēt sevi rūpēs; kā arī tiks sniegti ierosinājumi, kā labāk sadzīvot ar šizofrēniju, kā rīkoties krīzes brīžos.

Šis ir trešais seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Nākamais, cikla ceturtais klātienes seminārs “Cieņa, kas sakņojas zināšanās: jautājumi apkalpošanas nozaru uzņēmumiem”, plānots 25. maijā.

11. aprīlī seminārs notiks KLĀTIENĒ un tas netiks ierakstīts (lai šizofrēnijas slimnieku radinieki varētu justies brīvi šajā vidē un uzdot visus tiem interesējošos jautājumus), tādēļ lūdzam semināram reģistrēties līdz 10. aprīlim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epasta adresi uz info@rpnc.lv.

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

No 2023. gada 1.marta līdz 31. jūlijam, pateicoties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram un Rīgas pašvaldības finansējumam, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) realizē projektu “Vienādas iespējas visiem – Programmas “Viegliem soļiem” ieviešana Latvijā – atbalsts pedagogiem (II. kārta)”. Projekts sniegs iespēju primāri Rīgas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem iegūt bezmaksas informatīvu un izglītojošu rīku darbam ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi vai aizdomas par tiem.

Bērnu slimnīcas fonds ikdienā sniedz atbalstu bērniem ar AST, apmaksājot ABA terapijas un logopēda nodarbības. Lai arī atbalsts tiek sniegts lielā apjomā – šobrīd aktīvi 154 bērniem – rindā pēc atbalsta gaida vēl vairāki desmiti bērnu. Redzot to, ka BSF nespēj sniegt atbalstu visiem bērniem, kuriem tā ir tik svarīga, kā arī zinot par garajām rindām pie speciālistiem un konsultējoties ar nozares speciālistiem, pagājušajā gadā vecāku lietošanā tika nodota Latvijas auditorijai īpaši pielāgota pasaulē jau zināmā programma “Viegliem soļiem”(Simple Steps). Šī zinātnē un pierādījumos balstītā programma kalpo par atbalsta mehānismu vecākiem, kuru bērniem ir diagnosticēts AST vai aizdomas par AST, lai varētu ar bērnu darboties arī mājas apstākļos, un kad nav pieejamas ABA terapijas nodarbības.

Lai arī tika veiksmīgi uzsākts atbalsts vecākiem, liela problēma ir atbalsta trūkums pedagogiem, kuri ikdienā izglītības iestādēs saskaras ar bērniem, kuriem ir AST. Kaut gan bērni ar AST tiek maksimāli integrēti skolu vidē, ja pedagogi nav pietiekoši zinoši un sagatavoti darbam ar šiem bērniem, tad bieži vien šo bērnu iekļaušana izglītības sistēmā un apmācība kopumā ir ne vien izaicinoša pedagogiem, bet arī neveiksmīga kopumā. Pedagogiem trūkst zināšanu un pieejas darbā ar bērniem ar AST. Līdz šim ir vāji un fragmentāri izstrādāts atbalsts pedagogiem, lai viņi spētu veiksmīgi strādāt un saprast bērnus ar AST.

Tādēļ šogad Bērnu slimnīcas fonds uzņēmies iesākto darbu turpināt – izstrādāt izglītojošu rīku arī pedagogiem, kuri ikdienā saskaras ar bērniem, kuriem ir AST vai aizdomas par tiem. Projekts paredz jaunā programmas sadaļā pedagogiem izvietot profesionālus, izglītojošus video materiālus un lekcijas (ar speciālista dalību) par pedagogu darbu ar bērniem ar AST, kā arī raidierakstu par šo tēmu. Materiāli būs pieejami visiem pedagogiem, kuri izrādīs vēlmi un pieteiksies šai bezmaksas programmai.

Paralēli galvenajām projekta aktivitātēm, kas vērstas uz pedagogu darbu ar bērniem ar AST, projekta ietvaros joprojām tiks atbalstīti arī vecāki, kuri izmanto programmu “Viegliem soļiem” – uzturot komunikāciju starp lietotājiem īpašā grupā, sniedzot palīdzību programmas apgūšanā un lietošanā. Tāpat projekta ietvaros tiks atkārtoti informēta visa sabiedrība par šādas programmas pieejamību Latvijā un tās izmantošanas lietderību, īpašu uzsvaru liekot uz sadaļu pedagogiem darbam ar bērniem ar AST, tādējādi veicot arī sabiedrības izglītojošu funkciju un mazaizsargātas grupas (bērni ar AST) veiksmīgāku integrāciju izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā.

*Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Šī gada 4. aprīlī, no plkst. 15.00–17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks seminārs “Veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju” – 1. daļa. Šis bezmaksas seminārs notiks TIKAI klātienē un uz to tiek aicināti šizofrēnijas pacientu tuvinieki. Semināra par šizofrēniju 2. daļa arī notiks aprīlī, bet par to informācija būs vēlāk. Kā arī plašam lokam klausītāju rudenī būs iespējams noklausīties lekciju par sadzīvošanu ar šizofrēniju Zoom platformā un tā ierakstu – mājaslapas www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

Šis seminārs veidots, lai atbalstītu pacientu piederīgos, jo psihiskās saslimšanas būtiski ietekmē ne tikai cilvēku, kas slimo, bet nereti maina arī līdzcilvēku dzīvi. To vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra “Pārdaugava” vadītājs, psihiatrs Elmārs Tērauds. Lekcijā tiks stāstīts par šizofrēniskā spektra traucējumu dažādību – to simptomi un izpausmes, ko varam novērot ikdienā. Kā atpazīt vārdos neizteiktos lūgumus pēc palīdzības, kā palīdzēt. Lekcijā tiks skaidrotas arī  mūsdienās efektīvākās ārstēšanas pieejas un psihiatriskās rehabilitācijas mērķi.

Šis ir otrais seminārs no cikla  “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiks no marta līdz novembrim un aptvers dažādas tēmas – par aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par  vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret šādiem klientiem.

Seminārs 4. aprīlī notiks KLĀTIENĒ, un tas netiks ierakstīts (lai šizofrēnijas slimnieku radinieki varētu justies brīvi šajā vidē un uzdot visus tiem interesējošos jautājumus), tādēļ lūdzam semināram reģistrēties līdz 3. aprīlim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epasta adresi uz info@rpnc.lv.

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Semināra plakāts – šeit