Gar Juglas ezeru labiekārtota pastaigu taka ’’Sajūti Juglu’’

attēls no RD Flickr.com konta

Noslēgušies pēdējie labiekārtošanas darbi projektā ’’Juglas ezera pastaigu taka ’’Sajūti Juglu’’’’, kas tapis ar Rīgas pašvaldības organizētā Līdzdalības budžeta konkursa atbalstu.

Projektu Līdzdalības budžeta konkursam iesniedza Juglas attīstības biedrība ar mērķi izveidot pastaigu taku, kas kalpotu kā vides izglītības un infrastruktūras objekts, lai izzinātu un atklātu dabas vērtības pie Juglas ezera.

’’Esam patiesi gandarīti par pastaigu takas “Sajūti Juglu” rezultātu un izpildījumu! Takas izveide ir palielinājusi šīs vietas pievilcību un vērtību, un esam spēruši soli tuvāk iekļaujošai sabiedrībai. Juglas biedrība aicina uz takas atklāšanu 11. jūlijā plkst. 18.00, kā arī uz sarunu par Juglas ūdeņiem un to saglabāšanu’’,

pauž Juglas attīstības biedrības valdes priekšsēdētaja Ilze Neimane.

Projekta gaitā izveidots 250 metru garš koka pastaigu takas posms no skatu platformas virzienā uz Brīvības ielu, izbūvēta arī koka dēļu skatu platforma ar skatu uz ezeru, uz kuras izvietoti soliņi un velo novietnes. Pretī skatu platformai atrodas informatīvs stends, kas vēsta par apkārtējā vidē mītošo lapukoku praulgrauzi, ezera putnu un zivju sugām, informāciju nodrošinot arī Braila rakstā. Drošības nolūkos visas laipas garumā izbūvēta marga ezera pusē un uz tās ir izvietoti 20 taktili, telpiski ciļņi ar raksturīgākajām dzīvnieku sugām Juglas ezerā un tā teritorijā, kas kalpos kā izzinošs materiāls cilvēkiem ar redzes traucējumiem un būs saistošs uzskates materiāls bērniem vides izzināšanā. Vide labiekārtota ar papildu soliņiem un atkritumu urnām.

📸  Foto

Savās ikdienas gaitās pastaigu taku izmanto netālu esošā Latvijas Neredzīgo biedrība. Tās Centrālās valdes priekšsēdētājs Kaspars Biezais pauž gandarījumu par takas pieejamību: ’’Pastaigu taka pilnīgi noteikti ir ieguvums tuvākās apkārtnes, tai skaitā Strazdumuižas iedzīvotājiem. Tā ir izveidota informatīvi pieejama arī neredzīgiem cilvēkiem. Jau tagad tā bieži tiek izmantota pastaigām cienījama vecuma cilvēku vidū, kuri atzinīgi par to izsakās. Projektam noteikti ir augsta pievienotā vērtība.’’

Projekta kopējās izmaksas sasniedz 54 378 eiro ar PVN.

Juglas ezeram blakus esošajā Strazdumuižas parka koku dobumos ir sastopama Latvijā īpaši aizsargājama vabole lapukoku praulgrauzis, kā arī Juglas ezerā sastopamas vairākas ūdensputnu sugas. Gar krastu aug niedrājs, kurā ir sastopami niedrāju putni.


Līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada, kopā piecos konkursa norises gados atbalstīti 46 iedzīvotāju iesniegtie projekti. Rīga bija pirmā pašvaldība Latvijā, kas ieviesa līdzdalības budžetu. Pašvaldību likums paredz, ka līdzdalības budžets visās pašvaldības obligāti būs ieviešams no 2025. gada.