Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēkas (Brīvības gatve 430a) neformālais klubiņš „ Juglas aicinājums” 30. janvārī plkst. 16.00 aicina uz tikšanos ar visu laiku populārāko Latvijas kinorežisoru Jāni Streiču.

Jānis Streičs ir dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagastā. 1959. gadā Streičs uzsāka mācības Konservatorijas Teātra fakultātes režijas kursā un pēc studiju beigšanas 1963. gadā sāka strādāt darbu Rīgas kinostudijā. Pirmā patstāvīgā Jāņa Streiča kinorežija ir filma „Šauj manā vietā” (1970).

Režisors uzņēmis 22 spēlfilmas, no kurām populārākās un iemīļotākās ir filmas „Teātris” (1978), „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (1981), „Cilvēka bērns” (1991). Šīs filmas ieguvušas Latvijas kinofestivāla „Lielais Kristaps” balvu kategorijā „Labākā pilnmetrāžas spēlfilma”.

Par filmu „Rūdolfa mantojums” (2010) Streičs ticis nominēts kategorijā „Labākais spēlfilmas režisors”, savukārt savas 80. jubilejas gadā (2016) Jānis Streičs saņēma Lielā Kristapa balvu par mūža ieguldījumu kinomākslā.

Streiča režisētā filma „Cilvēka bērns” saņēmusi galveno balvu Sanremo autorfilmu festivālā (1992), otro godalgu Starptautiskajā bērnu filmu festivālā Čikāgā un galveno balvu Maskavas kinofestivālā „Otrā pirmizrāde” (1993).

1998. gadā Jānis Streičs apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, viņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, bijis Latvijas Kinematogrāfistu savienības priekšsēdētājs un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs.

Uz tikšanos aicināti visi interesenti!

Tālrunis uzziņām 67026281, 67026605

Tikšanās ar Jāni Streiču ir publisks pasākums, kura laikā uzņemtie foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti bibliotēkas publicitātes vajadzībām.

 

Foto: Ieva Lūka, LETA

STRAZDUMUIŽAS NEREDZĪGO CIEMATĀ UZSTĀDA INFORMATĪVO NORĀŽU STABUS

Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas teritoriālās organizācijas projekta «Būt Strazdumuižā!» ietvaros veicām Strazdumuižas Neredzīgo ciemata labiekārtošanas darbus — ierakām informatīvos norāžu stabus, kuri apkaimes iedzīvotājiem,  sadarbības partneriem un vienkārši ciemata apmeklētājiem palīdzēs atrast šādas organizācijas:

– Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB),
– LNB Tiflotehnikas nodaļa,
– LNB Strazdumuižas teritoriālā organizācija,
– LNB Rīgas pilsētas teritoriālā organizācija,
– LNB Strazdumuižas dienas centrs,
– LNB Strazdumuižas klubs,
– SIA «LNB Rehabilitācijas centrs»,
– Latvijas Neredzīgo bibliotēka,
– LNB žurnāls Rosme,
– LNB Rehabilitācijas centrs dienesta viesnīca.

Esam atkal guvuši ko vērtīgu šīs apkaimes attīstībai, tāpēc leposimies ar to un sargāsim!

Esam no sirds pateicīgi mūsu stiprajiem palīgiem Vilim Hofmanim un Andrejam Dābolam! Un sakām lielu, lielu paldies mūsu stiprajam atbalstam — SIA «Strazdumuiža»! Bez jūsu visu palīdzības šis nebūtu panākts! Paldies arī par sadarbību SIA „Latsign”.

Informatīvās norāžu zīmes  uzstādītas ar finansiālu atbalstu no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

STRAZDUMUIŽAS NEREDZĪGO CIEMATĀ UZSTĀDA INFORMATĪVO NORĀŽU STABUS STRAZDUMUIŽAS NEREDZĪGO CIEMATĀ UZSTĀDA INFORMATĪVO NORĀŽU STABUS

Juglā – tikšanās ar vēsturnieku Andri Cauni un gleznotāju Rolandu Bruno Butānu

29.martā plkst.15.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēka (Brīvības gatvē 430a) aicina uz tikšanos ar izcilo vēsturnieku, arheologu un grāmatu autoru Andri Cauni un gleznotāju Rolandu Bruno Butānu.

RCB Juglas filiālbibliotēka sadarbībā ar Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju ar šo tematisko pēcpusdienu iesāks Latvijas simtgadei veltītu pasākumu ciklu „Rīga lepojas”.

Andris Caune (1937) ir ļoti pieredzējis vēsturnieks, kura sākotnējā specializācija ir arheoloģija, konkrēti — arheoloģiskie izrakumi Vecrīgā, kuriem veltītas viņa pirmās grāmatas „Rīga zem Rīgas” (1985) un „Pati Rīga ūdenī” (1992). Andris Caune ir „Rīgas Vidzemes priekšpilsēta pirms 100 gadiem”, „Rīgas Ziemeļu priekšpilsēta pirms 100 gadiem”, „Rīgas klusais centrs pirms 100 gadiem”, „Rīgas Vecpilsēta pirms 100 gadiem”, „Rīgas Latgales priekšpilsēta pirms 100 gadiem”, „Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem” un citu grāmatu autors

1970. Andris Caune gadā sācis vadīt arheoloģiskos izrakumus Rīgā, sevišķi aktīvi un vispusīgi veicis pētījumus Vecrīgā. 1993. gadā sācis strādāt Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā, sešus gadus no 1996. līdz 2002. gadam arī vadījis šo institūtu.

1997. gadā Caune ticis apbalvots ar ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 2001. gadā saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu. 2007. gadā apbalvots ar II šķiras Atzinības krustu.

Tikšanos košāku un daudzveidīgāku padarīs plaša gleznotāja Rolanda Bruno Butāna izstāde ar Vecrīgas skatiem. Mākslinieks ļauj skatītājam pašam veidot dialogu ar pilsētvidi. Vecie nami, baznīcas, torņi, velves, arhitektūra Butāna gleznās atainojas neparastākā skatījumā.

Mākslinieks no 2004.-2007.gadam dzīvojis Amerikā un ražīgi strādājis. Daudzi viņa darbi ir privātajās kolekcijās ASV, Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Izraēlā, krievijā.

Izstāde bibliotēkā būs apskatāma no 15.marta līdz 13.aprīlim. Laipni gaidīti visi interesenti!

Ieeja bez maksas. Kontaktinformācija bibliotēkā: tālr. 67521669

2016.gada 7.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 3869 „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 07.06.2016. saistošie noteikumi Nr.208 „Zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Saistošie noteikumi:

Lēmums – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt

Papildus dokumenti:

Ziņojums par institūciju atzinumiem – Lejupielādēt
Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols – Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Šķērsprofili – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Inženierkomunikācijas – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Apbūves priekšlikums un apstādījumu struktūra – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Teritorijas esošā izmantošana – Lejupielādēt

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka no šī gada 18. janvāra līdz 15. februārim notiek lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešana zemes gabalam Rīgā, Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.0100 123 2176), Juglas apkaimē.

Lokālplānojuma mērķis ir manīt atļauto izmantošanu no Publiskās apbūves teritorijas uz tādu dzīvojamās apbūves teritoriju, kurā saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto, varētu realizēt daudzdzīvokļu mājas apbūvi, kurā daļēji (pirmajos stāvos) varētu būt izvietoti arī pakalpojumu objekti, piemēram, sporta un veselības centrs, ēdināšanas, tirdzniecības vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa 93, lokāplānojuma pasūtītājs – SIA „Juglas Investment”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.02.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 15.02.2016. var iepazīties:

• Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
• interneta portālā – Geolatvija.lv;
• klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.02.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 15.02.2016.var izteikt arī elektroniski portālā Geolatvija.lv

Lokālplānojums publiskai apspriešanai notiek pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3344 „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.0100 123 2176) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.