Iedzīvotāji aicināti paust viedokli par Anniņmuižas mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības noteikumu projektu

Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 9. maijam sabiedriskās apspriešanas laikā paust viedokli par Anniņmuižas mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošo noteikumu projektu.

✅ Iepazīties ar projektu un sniegt atsauksmes iespējams mājaslapā riga.lv sadaļā “Saistošo noteikumu projekti” .

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Anniņmuižas mežaparka estētisko, ainavisko, ekoloģisko, vides, kultūrvēsturisko, izglītojošo, rekreācijas un aktīvās atpūtas vērtību saglabāšanu.

Saistošie noteikumi nosaka Anniņmuižas mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību. Plānots ierobežot invazīvo sugu izplatību paaugā, tādējādi radot labvēlīgākus apstākļu dabisko sugu daudzveidībai. Saistošie noteikumi aizliedz veikt dabas vidi postošas darbības.


Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments iepriekš ir plaši informējis un iesaistījis iedzīvotājus noteikumu izstrādē – publiskās apspriešanas laikā tika organizētas divas sabiedriskās apspriedes un aptauja.