Ceturtdien, 1. decembrī laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.30 tiešsaistē norisināsies Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēde.

Sēdes darba kārtība:

1.Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019. – 2024. gadam īstenošanas rīcības plāna 2022. – 2024. gadam projekta gala versijas prezentācija.

Ziņotājs: I. Meilande, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja;

2. Par izmaiņām saistošajos noteikumos “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

Ziņotājs: I. Stalidzāne, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes priekšniece;

3.Citas aktualitātes.

Saskaņā ar Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos nolikumu sēdes ir atklātas. Gadījumā, ja vēlaties piedalīties sēdē kā klausītājs, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].