Pašvaldība piedāvā atbalstu vides sakārtošanas un labiekārtošanas iniciatīvām apkaimēs

Rīgas pašvaldība no 19. maija līdz 30. septembrim pilotprojekta veidā piedāvā praktisku atbalstu apkaimju biedrībām, kas vēlas sakārtot kādu pašvaldības zemes gabalu, veidojot pievilcīgāku vidi savā apkaimē – konteinerus atkritumu savākšanai, melnzemi vai augu stādus teritorijas labiekārtošanai.

Šāds atbalsta mehānisms tiek izmēģināts, atsaucoties uz pašu iedzīvotāju interesi savām rokām labiekārtot pašvaldībai piederošas teritorijas apkaimēs. Ja pilotprojekts izrādīsies veiksmīgs, pašvaldība šādu atbalstu nodrošinās arī turpmāk.

“Tikai ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, viņos ieklausoties, iesaistot un atbalstot mēs spēsim sakārtot Rīgas apkaimes.”

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone

Galvenā atbalsta mērķauditorija ir iedzīvotāju biedrības. Šoreiz privātpersonām pieteikties nebūs iespējams. Iedzīvotājiem jāizvēlas kāda no pašvaldības teritorijām savā apkaimē, kurā vēlas veikt vides uzlabošanu – savākt atkritumus, veidot puķu dobi vai iesēt zālāju.

Zemes piederību ir iespējams pārbaudīt pašvaldības ģeogrāfisko datu vietnē www.geo.riga.lv.

Ieceres īstenošanai biedrībai vai to pārstāvjiem:

  • jāsazinās ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra (AIC) apkaimju koordinatoru, kura pārziņā atrodas konkrētā apkaimes teritorija. (Apkaimju koordinatoru kontaktinformācija atrodama www.apkaimes.lv un www.riga.lv );
  • vai rakstīt uz e-pastu:  aic@riga.lv  vai zvanīt uz tālruni 80000800 norādot, kāda veida atbalsts būs nepieciešams – vai būs vajadzīgs atkritumu konteiners, vai melnzeme. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas meži” piedāvā biedrībām arī atsevišķus augu stādus;
  • izvēlētais atbalsta veids jāpiesaka vismaz divas nedēļas pirms plānotajiem labiekārtošanas darbiem.

Tālāko atbalsta sniegšanu koordinēs Apkaimju koordinatori.

Atbalstam vides sakārtošanas un labiekārtošanas iniciatīvām apkaimēs biedrības var pieteikties līdz 30. septembrim.