Rīgā noteiktas divas sniega izvešanas vietas

Rīgas pašvaldība noteikusi divas sniega izvešanas vietas pilsētā, kur apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām.

Sniega izvešanas vietas:

Pirms sniega izvešanas aicinām nosūtīt sekojošu informāciju uz e-pastu ptl@riga.lv:

  • auto reģistrācijas numuru;
  • vārdu, uzvārdu vai komersanta nosaukumu, kurš veic izvešanu;
  • izvedamā sniega apjomu;
  • uz kuru no abām vietām sniegs tiks vests.

Atgādinām, ka vedot sniegu uz norādītajām vietām, jāievēro Aizsargjoslu likums gar augstspriegumu līnijām (7m), kā arī jāseko, lai sniegs nav ar sadzīves atkritumiem.