Arhīvs birkai: Rīga

Rīgas pašvaldība no 19. maija līdz 30. septembrim pilotprojekta veidā piedāvā praktisku atbalstu apkaimju biedrībām, kas vēlas sakārtot kādu pašvaldības zemes gabalu, veidojot pievilcīgāku vidi savā apkaimē – konteinerus atkritumu savākšanai, melnzemi vai augu stādus teritorijas labiekārtošanai.

Šāds atbalsta mehānisms tiek izmēģināts, atsaucoties uz pašu iedzīvotāju interesi savām rokām labiekārtot pašvaldībai piederošas teritorijas apkaimēs. Ja pilotprojekts izrādīsies veiksmīgs, pašvaldība šādu atbalstu nodrošinās arī turpmāk.

“Tikai ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, viņos ieklausoties, iesaistot un atbalstot mēs spēsim sakārtot Rīgas apkaimes.”

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone

Galvenā atbalsta mērķauditorija ir iedzīvotāju biedrības. Šoreiz privātpersonām pieteikties nebūs iespējams. Iedzīvotājiem jāizvēlas kāda no pašvaldības teritorijām savā apkaimē, kurā vēlas veikt vides uzlabošanu – savākt atkritumus, veidot puķu dobi vai iesēt zālāju.

Zemes piederību ir iespējams pārbaudīt pašvaldības ģeogrāfisko datu vietnē www.geo.riga.lv.

Ieceres īstenošanai biedrībai vai to pārstāvjiem:

 • jāsazinās ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra (AIC) apkaimju koordinatoru, kura pārziņā atrodas konkrētā apkaimes teritorija. (Apkaimju koordinatoru kontaktinformācija atrodama www.apkaimes.lv un www.riga.lv );
 • vai rakstīt uz e-pastu:  aic@riga.lv  vai zvanīt uz tālruni 80000800 norādot, kāda veida atbalsts būs nepieciešams – vai būs vajadzīgs atkritumu konteiners, vai melnzeme. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas meži” piedāvā biedrībām arī atsevišķus augu stādus;
 • izvēlētais atbalsta veids jāpiesaka vismaz divas nedēļas pirms plānotajiem labiekārtošanas darbiem.

Tālāko atbalsta sniegšanu koordinēs Apkaimju koordinatori.

Atbalstam vides sakārtošanas un labiekārtošanas iniciatīvām apkaimēs biedrības var pieteikties līdz 30. septembrim.

Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar Rīgas domi un apkaimju biedrībām jau trešo gadu kopīgi veido pilsētas pļavas – savvaļas augu oāzes dabas daudzveidības saglabāšanai.

Šogad pļavas tiks veidotas desmit jaunās vietās Rīgā:

 • pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas;
 • Zunda kanāla skvērā;
 • pļavā pie Tekstilnieku ielas;
 • Buru ielas skvērā;
 • Daugavas krasta nogāzē pie Mazjumpravmuižas;
 • Maskavas forštatē pie Siena tirgus;
 • pie Slāvu apļa;
 • Juglā pie Strazdupītes;
 • turpināsies pļavu izveide Dreiliņkalna apkārtnē;
 • Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.

Visas pilsētas pļavas redzamas interaktīvajā kartē: https://bit.ly/Pilsetasplavukarte

Pilsētu un apdzīvotu vietu loma dabas daudzveidības saglabāšanā būtiski pieaugusi, tāpēc arī urbānas teritorijas nereti kalpo kā vietējo savvaļas augu patvērumu vietas. Pilsētas pļavas bagātina apkaimju zaļās zonas, piesaista apputeksnētājus, sniedz dabas iepazīšanas pieredzi iedzīvotājiem, kā arī nodrošina virkni ekosistēmu pakalpojumu – lietus ūdens uztveršanu un attīrīšanu, pilsētas atvēsināšanu, oglekļa saistīšanu augsnē un citus. Katrai pilsētas pļavai izstrādāts atbilstošs apsaimniekošanas plāns.

Līdz maija beigām visās pilsētas pļavās notiks agrā pļaušana. Tās mērķis ir ierobežot nevēlamas ekspansīvās sugas – kamolzāli, vārpatu, aireni. Tāpat agrā pļaušana palīdz novājināt invazīvās sugas – Kanādas zeltslotiņu, daudzlapu lupīnu un citas. Šie augi izaug pirmie, tāpēc agrā pļaušana ir viens no veidiem to ierobežošanai. Pilsētas pļavās iepriekšējās sezonās iesētie pļavu augi attīstās lēnāk, tie ir sīkāki un pļaušana tos maz ietekmēs. Tieši otrādi – pļaušana ļaus pļavu augiem labāk attīstīties, jo tie nebūs nevēlamo augu nomākti. Otrā pļaušana paredzēta vasaras beigās. Pilsētas pļavās notiek arī invazīvo sugu Kanādas zeltslotiņas, cirtainās skābenes, daudzlapu lupīnas un austrumu dižpērkones ierobežošana, izrokot nevēlamos augus un nepieļaujot to ziedēšanu.

Šogad desmit pilsētas pļavās LDF uzstādīs informācijas stendus, kuros varēs iepazīt konkrētā vietā augošos augus. Savukārt rudenī notiks jau ierastās pilsētas pļavu sēšanas talkas – tajās tiks iesētas šajā vasarā ievāktās pļavas augu sēklas.

“Šogad dabisko pļavu skaits Rīgas pilsētā jau tuvosies 40! Iedzīvotāju interese un atbalsts pļavu ierīkošanā rāda arvien paaugošu tendenci – bioloģiskās daudzveidības palielināšana ir būtiska ekosistēmas uzturēšanā, pļavas ne tikai rada jaunas, kvalitatīvas zaļās zonas, bet arī ir veids, kā ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo pilsētas infrastruktūru,”

uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

“Šajā pavasarī vairākās pilsētas pļavās ir parādījušās gaiļbiksītes, tāpat ir veiksmīgi ieaugušies zvaguļi, kuri noteikti palīdzēs vairot pļavās dabas daudzveidību. Šobrīd pilsētas pļavām vairāk par visu ir vajadzīgs kārtīgs lietus, lai notiktu pļavas augu attīstība. Sagaidāms, ka pļavās, kuru izveide notikusi 2021. gada rudenī, ap Jāņiem redzēsim ziedošas pīpenes, dzelzenes un savvaļas burkānus.”

stāsta Latvijas Dabas fonda pilsētas pļavu projekta eksperte Rūta Sniedze-Kretalova

Rīgas pašvaldība šogad arī plāno pieņemt saistošos noteikumus, nosakot jaunas dabisko pļavu atrašanās vietas galvaspilsētā.

Pilsētas pļavas tiek veidotas LDF projektā “urbanLIFEcircles” ar mērķi saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru pilsētās, palielināt bioloģisko daudzveidību, atjaunot un uzlabot ekosistēmu savienojamību un veselību, kā arī sniegt iedzīvotājiem jaunas atpūtas zonas. Projektu “urbanLIFEcircles” īsteno Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, Tartu pašvaldību un Orhūsas pašvaldību, kā arī vairākiem partneriem no Igaunijas. Projektu finansē ES LIFE programma, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Sabiedrības integrācijas fonds, un tas norisināsies līdz 2027. gadam.

Ja Tev Rīgā ir piemājas dārzs, zālājs vai mazdārziņš, esi laipni aicināts piedalīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīkotajā aptaujā par dārziņu un zālāju apsaimniekošanas paradumiem!

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, lai palielinātu zināšanas par dārzu un pilsētnieku lomu pilsētas dabas veidošanā un apzinātu ieinteresēto loku izglītojošos pasākumos, praktiska un finansiāla atbalsta saņemšanā. 

Tāpat Tev būs iespēja reģistrēties jaunumu saņemšanai, Rīgas projekta UrbanLIFEcircles ietvaros, par Bioloģiskās daudzveidības veicināšanu un iespējām piedalīties bioloģiskās daudzveidības veicināšanas aktivitātēs:

 • izglītojošos pasākumos;
 • praktiskās nodarbībās profesionāļu vadībā;
 • grantu atbalsts bioloģiskās daudzveidības veicināšanai tavā piemājas dārzā.

Aptauja aizpildāma pašvaldības tīmekļvietnē www.iesaisties.riga.lv iepriekš reģistrējoties.

Piedalīties aptaujā – Projekts • Aptauja par mazdārziņiem un zālājiem Rīgā (riga.lv)

UrbanLIFEcircles projektu (101074453 LIFE-2021-SAP-NAT) finansē Eiropas Savienības LIFE programma, kas sedz 60% no projekta attiecināmajām izmaksām un Latvijas Valsts reģionālā attīstības aģentūra, kas sedz līdz 30% no projekta attiecināmajām izmaksām.

10. maijā rātsnamā norisinājās Rīgas domes un nevalstisko organizāciju (NVO) forums, kura centrā bija sabiedrības līdzdalības jautājumi. Rīgas NVO pārstāvji guva pārskatu par pašvaldībā esošajiem līdzdalības rīkiem un diskutēja ar pašvaldības politiķiem un speciālistiem par līdzdalības rīku uzlabošanu, līdzdalības budžeta nākotni un apkaimju attīstības sekmēšanu. Forumā piedalījās aptuveni 100 dalībnieku, tajā skaitā 75 NVO pārstāvji, pārstāvot gan apkaimju biedrības, gan plašu citu nozaru NVO spektru. Forumu vadīja sabiedriskās politikas centra “Providus” direktore un vadošā pētniece labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos Iveta Kažoka

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis savā uzrunā uzsvēra savstarpējās uzticēšanās nozīmīgumu. Ir veikti dažādi darbi pašvaldības un NVO sadarbības stiprināšanai un apkaimju kapacitātes celšanai, tostarp uz pašvaldības un NVO sadarbības memoranda bāzes izveidota šī memoranda īstenošanas padome. Jaunā līmenī pacelts līdzdalības budžeta projektu konkurss. Apkaimju koordinatoru skaits pieaudzis līdz septiņiem, tiek nodrošinātas nepieciešamās telpas NVO aktivitātēm, rīkoti dažādi semināri, lekcijas un tīklošanās pasākumi; ikgadējās tikšanās laikā no apkaimēm gūtas lieliskas idejas nākamā gada budžetam. Klātesošie uzzināja arī par augsti novērtētu līdzdalības platformu, ar kuru gatava dalīties Kijevas pilsēta – rīku, kas palīdzētu pieņemt lēmumus, balstoties uz datiem nevis emocijām.

Foruma dalībnieki tika iepazīstināti ar prezentāciju par plašo pašvaldībā esošo līdzdalības rīku klāstu. Informācija par pašvaldības rīkotajām aktuālo jautājumu publiskajām apspriešanām, viedokļu noskaidrošanu par saistošo noteikumu projektiem, aptaujām un pētījumiem, par pašvaldībā pieejamajiem memorandiem, dažādu nozaru konsultatīvajām padomēm un komisijām, kā arī darba grupām atrodama vienkopus www.riga.lv/sabiedribas-lidzdaliba. Pašvaldība sniedz plašu atbalstu NVO līdzdalības veicināšanai – telpas, aprīkojumu, konsultācijas, apmācības un tīklošanās iespējas, kā arī finansiālo atbalstu gan biedrībām, gan uzņēmējiem projektu konkursu/grantu veidā. Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamajām mājām, kultūrvēsturiskām ēkām un sakrālajam mantojumam sniedz iespēju sakārtot savu pilsētu kopumā. Gadījumā, ja NVO jūtas “apmaldījušās” pašvaldībā, tās aicinātas griezties pie apkaimju koordinatoriem – pašvaldības labās rokas. Būtiskākais ir atrast sev piemērotāko jēgpilnas līdzdalības veidu, un tas iespējams, atbildot uz jautājumiem, kādi ir iesaistīšanās mērķi, vai tiks risinātas personiskas/grupas vai plašākas sabiedrības problēmas/intereses, kā arī, cik laika tam veltīt.

Foruma centrālajā daļā notika paneļdiskusija par Rīgas apkaimju biedrību attīstību un lomu pašvaldībā. Paneļdiskusijā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs un Memoranda padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, Memoranda padomes priekšsēdētāja vietnieks, biedrības “Rīgas Apkaimju alianse” valdes priekšsēdētājs Māris Jansons, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls, Bieriņu apkaimes attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja Sanita Dika-Bokmeldere un Biedrības “Daugavgrīva – Bolderāja” pārstāve Vera Auziņa.

Ņemot vērā Pašvaldību likumu un tajā aktualizēto iedzīvotāju padomju jautājumu, diskusijas mērķis bija noskaidrot, kāda jauda ir apkaimju biedrībām un kādi ir to galvenie izaicinājumi. Biedrību skaita pieaugums Rīgā un tas, ka, apkopojot datus no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, lielākā daļa biedrību reģistrētas pēdējos 5-7 gados, parāda, ka piederības sajūta pilsētai aug. 2019. gadā ieviestais Līdzdalības budžets devis labu atspēriena punktu apkaimju biedrību dibināšanai. No 58 Rīgas apkaimēm lielākajā daļā ir apkaimju biedrības, 32 apkaimju biedrības apvienojušās “Apkaimju aliansē”, 17 apkaimēs vēl nav biedrību.

Biedrību pārstāvēm, kas piedalījās diskusijā, bija atšķirīgi viedokļi par apkaimju biedrību jēgu un darba lietderību: Bieriņu apkaimes attīstības biedrībai jau pēc 3 gadu darbības izdevies panākt rezultatīvu sabiedrisko apspriešanu, viena no veiksmes atslēgām – katram jāļauj izpausties jomā, kurā viņš jūtas kompetents. Savukārt, pirms 2 gadiem izveidotās biedrības “Daugavgrīva – Bolderāja” pārstāve atzina, ka atbalsta biedrību ideju, taču netic sadarbībai ar Rīgas domi, jo nav izdevies pietiekami ātri panākt cerētos rezultātus, kas radījis šaubas par to, vai pašvaldība ir gatava strādāt ar cilvēkiem, kas konkrētajās apkaimēs dzīvo jau paaudzēs.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvis atklāja, ka šogad apkaimju platformai būs 15 gadi, 2008. gada rudenī tika organizēts 1. apkaimju forums, pirms tā Rīgā bija tikai 3 apkaimju biedrības. Pašvaldība kā sarunu partnerus vēlas redzēt apkaimju biedrības, jo koprade ir ļoti vajadzīga. Tajās 17 apkaimēs, kurās pagaidām nav apkaimju biedrību, pašvaldība sadarbojas ar neformālajām kustībām. Ja pašvaldība pieņem lēmumus teritorijas labiekārtošanas, saimnieciskās darbības vai kultūras jomas attīstīšanas jomā, jāprasa iedzīvotāju viedoklis un vislielākā nozīme ir jēgpilnai iedzīvotāju iesaistei. Būtiski arī, lai iedzīvotāji saprastu, ka ne visi jautājumi risināmi pašvaldības līmenī, kas palīdzētu kopīgiem spēkiem tiekties uz attīstību.

Saskaņā ar Pašvaldību likumā noteikto iedzīvotāju padomju mērķis ir veicināt iedzīvotāju interešu pārstāvību, kas atbilst apkaimju biedrību definīcijai. Iedzīvotāju padomes nav obligātas, līdz ar to aktuāls ir jautājums, vai Rīgā pastāv abpusēja – pašvaldības un iedzīvotāju – vēlme un nepieciešamība tās veidot. Pilsētas attīstības departaments atzina, ka redz apkaimju biedrības kā gana labu alternatīvu iedzīvotāju padomēm. Notika diskusija par to, ka Pašvaldību likumā galvenokārt domāts par novadu pašvaldībām nevis lielpilsētām, jo īpaši Rīgu. Rīgā varētu apsvērt veidot vairākas padomes, taču ne katrai apkaimei savu (58), bet, līdzīgi kā apkaimju koordinatoriem, vienai padomei pārstāvot vairākas apkaimes, taču tādējādi tiktu izveidota papildu institūcija, kas varētu vairot birokrātiju un mazināt jēgpilnumu. Potenciāli padomes varbūt palīdzētu risināt gadījumus, ja vienā apkaimē ir vairākas pretēji noskaņotas apkaimju biedrības, vienlaikus būtu jādomā par pārstāvniecību arī no mazākām apkaimēm. Kopumā tomēr dominēja viedoklis, ka padomju jēgpilnums Rīgas gadījumā ir stipri apšaubāms, būtu arī vajadzīga vesela vēlēšanu sistēma.

Būtiskākā atšķirība starp padomēm un apkaimju biedrībām ir lēmumprojektu iesniegšanas iniciatīva, līdz ar to aktuāls ir jautājums, vai, stiprinot alternatīvo risinājumu – apkaimju biedrības – to tiesības vajadzētu paplašināt. No Bieriņu apkaimes attīstības biedrības puses izskanēja viedoklis, ka, iespējams, apkaimju biedrības varētu pildīt padomju funkciju, taču tādā gadījumā būtu nepieciešams papildu finansējums, jo likumprojektu gatavošanai vajadzīgi resursi. Diskusijas dalībnieki vienojās, ka šobrīd apkaimju biedrības lieliski pilda savu funkciju, līdz ar to tās būtu jāstiprina. No svara būtu daudzskaitlīga apkaimju interešu pārstāvēšana.

Foruma noslēgumā darba grupas sniedza kopsavilkumu par diskutēto.

 • Darba grupas “Esošie līdzdalības rīki Rīgas pašvaldībā – nepieciešamie uzlabojumi, t.sk. Memoranda padome un tās iespējamā attīstība” ietvaros tika diskutēts par esošo līdzdalības mehānismu kapacitāti un uzlabošanu, kā arī – kāds ir Pašvaldības un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padomes jēgpilnums. Tika secināts, ka informācija par līdzdalības mehānismiem ir gana plaša un pieejama, NVO tā mērķtiecīgāk jāmeklē un esošie mehānismi aktīvāk jāizmanto. Mehānismi strādā daudz efektīgāk, ja darbs notiek racionāli nevis emocionāli un abos virzienos. Pašvaldībai, savukārt, jāizvērtē un nepieciešamības gadījumā jāuzlabo pieejamā informācija. Runājot par Pašvaldības un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padomi, tika secināts, ka vairāk kā 200 sadarbības memorandu parakstījušās NVO ir ļoti dažādas un nav viegli atrast tēmas, kas būtu interesantas visām. Nav vienkārši arī atrast piemērotu sadarbības modeli – apmēram puse klātesošo gribētu runāt par svarīgiem, visai sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, savukārt, otra puse – katrs par savu jautājumu. Atziņa, kas gūta diskusijā – svarīgākais būtu noteikt padomes darba kārtību un sasniedzamos rezultātus. Viena no padomes iespējamajām funkcijām būtu uzraudzība esošajiem līdzdalības mehānismiem. NVO ir jāiestājas vienai par otru un jāseko līdzi, lai sabiedrības līdzdalība strādātu visās jomās.
 • Darba grupa “Līdzdalības budžets – kādam tam būt, sākot ar 2025. gadu”, risināja jautājumu par to, kādu Rīgas iedzīvotāji vēlētos redzēt līdzdalības budžetu no 2025. gada, kad, saskaņā ar Pašvaldību likumu, visām pašvaldībām būs pienākums organizēt līdzdalības budžetu un Rīgā tā kopsummai būs jāpieaug – esošo 700 000 euro vietā šim budžetam būs jārezervē, mazākais, 3,5 miljoni euro. Diskusijā tika risināts jautājums, vai līdzdalības budžets būtu jāatver arī “mīkstajiem” projektiem ārpus publiskās telpas iekārtošanas, lai iztērētu pieejamos līdzekļus, kā arī par iespēju sadalīt Rīgu apgabalos/lotēs, jo projekta summa ir jāaprēķina, pieturoties pie iedzīvotāju skaita. Bija ierosinājums apsvērt arī projektus, kas vērsti uz pašvaldības pakalpojumu/sociālo pakalpojumu uzlabošanu. Publiskās ārtelpas projekti paver iespēju aptvert daudz lielāku teritoriju un izmantot vairāk līdzekļu.
 • Darba grupa “Apkaimju attīstības sekmēšana – lomas, soļi, atbildības: biedrības, apkaimju koordinatori, Rīgas apkaimju attīstības komisija un citi”  diskutēja par apkaimju koordinatoru darbu un sadarbību ar Rīgas apkaimju attīstības komisiju. Tika akcentēts tikko apstiprinātais apkaimju centru attīstības plāns – Rīgā 33 vietās iekartēts, kur būtu jābūt šādiem centriem. Būtu nepieciešams, lai iedzīvotāji varētu saņemt informāciju tieši par savu apkaimi, kā arī izvietot vides reklāmu stendus iedzīvotāju informēšanai. Divi svarīgākie virzieni, kas būtu jāīsteno: jādara viss, lai varētu veikt priekšdarbus, kas nepieciešami kopienu centru izveidei, jo apkaimju biedrības ir tik aktīvas, ka tām vajag savas mājas; jāaktivizē apkaimes, kurās nav apkaimju biedrību. Apkaimju biedrības visbiežāk rodas, lai cīnītos ar problēmām, taču to izveidei jāmeklē pozitīvi iemesli, piemēram, līdzdalības budžets.

Klātesošie tika uzaicināti izteikt pozitīvus ceļa vārdus turpmākajām darbībām un tie tika formulēti šādi:

 • Pēctecība, ilgtspēja, konsekvence;
 • Plānot arvien lokālāk, arvien tuvāk iedzīvotājiem un veikt apkaimju iesaisti plānošanas līmenī;
 • Lai pēc diviem gadiem piederības sajūta un līdzdalība būtu 100%, jo visi kopā mēs veidojam Rīgu!

Prezentācija par pašvaldībā esošajiem līdzdalības rīkiem un foruma videoieraksts. 

Otrdien, 16. maijā, plkst. 16.00 svinīgā klātienes ceremonijā “Mazajā Ģildē” pasniegs Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balvu “Baltais zvirbulis”, lai izteiktu atzinību par kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanu galvaspilsētā.

Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balva “Baltais zvirbulis” tiks pasniegta 19. reizi un mākslinieka Aigara Bikšes veidoto skulptūru jau ir saņēmuši 238 laureāti.

ŠOGAD BALVU PASNIEGS ČETRĀS NOMINĀCIJĀS:

 • “Par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu” – godinās Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas vijoles spēles pedagoģi Regīnu Sjaksti. Viņa saņems balvu par nozīmīgu ieguldījumu vijoles spēles pedagoģijā 42 darba gados.
 • “Kultūras un kultūrizglītības iestādes darbinieks” – pasniegs Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenajai ekspertei bibliotēku jomā Zanei Ramiņai par Rīgas Centrālās bibliotēkas Āgenskalna un Torņakalna filiālbibliotēku telpu funkcionālo plānošanu un piemērošanu lietotāju labsajūtai.
 • “Amatiermākslas kolektīva vadītājs” – saņems divas laureātes.
  • Balvu par radošiem sasniegumiem un misijas izjūtu darbā ar bērnu un jauniešu vokālo ansambli “Kolibri” iegūs Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” bērnu un jauniešu vokālā ansambļa “Kolibri” vadītāja Inita Malnača;
  • Balvu šajā nominācijā par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un ģimeņu folkloras studijas “Garataka” 10 gadu jubilejas koncertu “Plostu dārzus darināj’ ” mākslas centrā “Noass” pasniegs Asnatei Rancānei.
 • “Sadarbības projekts un sadarbība kultūras procesa atspoguļošana” – balva tiks pasniegta mūziķim Ralfam Eilandam un menedžerei Daigai Eilandei par koncerta “Ukrainas brīvībai” ideju, iniciatīvu un radošu garu tā rīkošanā 2022. gada 25. februārī.
  • “Baltais zvirbulis” šajā nominācijā tiks piešķirts arī:
   • SIA “Kalnciema kvartāls” par Āgenskalna vēsturiskā tirgus pārveidi daudzpusīgā kultūrtelpā, sadarbību ar pašvaldību un apkaimes iedzīvotājiem.
   • SIA “First Service” par projekta “Ziemassvētku gaismas taka” radīšanu Rīgā 2022. gada Ziemassvētkos.
   • Biedrībai “Ascendum” par radošu un daudzveidīgu 2022. gada Rīgas vasaras kultūras programmu “Satikšanās vieta pie arkas” Viesturdārzā.

Valsts meža dienests ar 1. maiju noteica meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā, kas paredz vairāku būtisku noteikumu ievērošanu. Dienests aicina visus iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem ar uguni mežā.

Lai samazinātu meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas, visiem iedzīvotājiem, uzturoties mežos un purvos ugunsnedrošajā laikposmā ir aizliegts:

 • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
 • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotās vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
 • dedzināt atkritumus;
 • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
 • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta tuvāko mežniecību ir aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, jo tas var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus. Arī meža izstrādātājiem ir jāatceras, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus drīkst tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvotas no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekam ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību ir īpašnieka pienākums.

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai 2023. gadam.

Konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbību un stiprināt to kapacitāti.

Projekta pieteicējs var būt sociālā atbalsta nevalstiskā organizācija – biedrība vai nodibinājums, kas apvieno sociāli mazaizsargāto sociālo grupu pārstāvjus un/vai strādā ar šo mērķa grupu ar mērķi aizstāvēt šīs sociālās grupas pārstāvju intereses un vajadzības un, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji un projekta aktivitātes norisinās Rīgā, izņemot pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas teritorijā un citas specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

Projektu ietvaros atbalstāmas šādas aktivitātes:

 • nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšana;
 • kapacitātes stiprināšanas pasākumi – izglītojoši, informatīvi tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 2000 euro, bet nepārsniedzot 95 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 5 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 15. maijs plkst. 14.00.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 50 000 euro.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā vai papīra formātā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6a, Ieriķu ielā 43a vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikums jāiesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem!

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projektu pieteikumus, tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu konkursa nosacījumiem.

Informatīvie semināri notiks klātienē 25. aprīlī plkst. 14.00 NVO namā Ieriķu ielā 43a un 28. aprīlī plkst. 11.00 E. Smiļģa ielā 46, 315. telpā, Rīgā.

Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit vai rakstot uz e-pasta adresi dace.paegle@riga.lv līdz 24. aprīlim. Abu semināru saturs neatšķirsies, tāpēc lūdzam pieteikties uz vienu ērtāko datumu un vietu.

Papildu informāciju par projektu konkursu var saņemt, sazinoties ar Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju Daci Paegli pa tālruni 67012614 vai e-pastā dace.paegle@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

 • Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn – Šeit
 • Projektu konkursa sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai nolikums – Šeit
 • Projekta pieteikums (1. pielikums) – Šeit
 • Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – Šeit
 • Apliecinājums (3. pielikums) – Šeit
 • Līguma paraugs (4. pielikums) – Šeit
 • Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums) – Šeit
 • Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums) – Šeit

Ņemot vērā papildu piešķirto finansējumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina uzsaukumu projektu konkursam „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. – 2024. gadam projektu īstenošanai 2023.-2024.gadā.


Projektu konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek organizēti bezmaksas latviešu valodas apguves kursi vai latviešu valodas kursi ar sarunvalodas klubu nodarbībām Rīgas pilsētas pieaugušajiem iedzīvotājiem, kuri legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, izņemot bezdarbniekus un skolēnus.

Projekta labuma saņēmējiem jābūt Rīgas pilsētas deklarētajiem iedzīvotājiem vai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētus kursus.

Projektu konkursa ietvaros tiek organizēti latviešu valodas kursi vai latviešu valodas kursi ar sarunvalodas klubu nodarbībām atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 noteiktajiem līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1 un B2, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.

Pretendenti tiek rosināti plānot projektu aktivitātes dažādās Rīgas apkaimēs.

Finanšu līdzekļus piešķir konkursa kārtībā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām izglītības iestādēm, kas atbilst visiem konkursa nosacījumiem.

 • Kopējā plānotā summa konkursā 2023.gadā ir 80 000 EUR.
 • Maksimālais pašvaldības finansējums vienam projektam 2023.gadā: 35 000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana 2023.gadā jāplāno laikā no 2023.gada 3.jūlija līdz 2023.gada 15.novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023.gada 2.jūnijs, plkst.12.00.

Projekta pieteikumi iesniedzami līdz paziņojumā par Konkursu norādītajam termiņam, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

Papildinformācija TIKAI PROJEKTU PIETEICĒJIEM pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: irina.vasiljeva@riga.lv. Pierakstīšana uz kursiem pa šo e-pastu vai tālruni netiek veikta.

Rīgas iedzīvotāji sākot ar 2023.gada 3.jūliju, kad tiks publiskoti konkursa rezultāti mājas lapās www.riga.lv un www.apkaimes.lv, paši varēs pieteikties kursiem, izvēloties iestādi, kurā mācīties.
Rīgas domes darbinieki nenodrošina pierakstu plānotajiem latviešu valodas kursiem.


SAISTOŠIE DOKUMENTI:

 • Rīgas domes 05.04.2023. saistošie noteikumi Nr.192 “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” – Šeit
 • Projektu konkursa nolikums – Šeit
 • 1.pielikums – Projekta pieteikuma veidlapa – Šeit
 • 2.pielikums – Projekta budžets – Šeit
 • 3.pielikums – Apliecinājums – Šeit
 • 4.pielikums – Mācību programma – Šeit
 • 5.pielikums – Finansēšanas līgums – Šeit
 • 6.pielikums – Pārskats – Šeit
 • 7.pielikums – Pieņemšanas/nodošanas akts – Šeit

Lai stiprinātu Rīgas skolu pašpārvalžu attīstību, sekmētu bērnu aktīvu pilsonisko līdzdalību un stiprinātu labbūtību, Rīgas dome projekta gaitā sniegs atbalstu pašpārvalžu attīstībai.

“Pārskatot pētījuma “Jauniešu līdzdalība un skolēnu pašpārvaldes: esošā prakse un potenciāls attīstībai” rezultātus, redzams, ka lielākajā daļā skolu skolēnu pašpārvaldes pastāv formāli un nedarbojas aktīvi. Kopš 2021. gada tiek organizēti projektu konkursi, lai atbalstītu skolu pašpārvaldes darbību, un tajos aktīvi piedalās arī Rīgas skolas. Tādējādi ir būtiski turpināt atbalstu šim iesāktajam,”

uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Lēmums atbalstīt projekta īstenošanu pieņemts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11. maija sēdē.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments plāno īstenot projektu „Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai “Kontakts””. Tā mērķis, īstenojot skolēnu iniciatīvu projektus,  ir stiprināt Rīgas skolu pašpārvalžu attīstību, sekmēt bērnu aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu skolēnu labbūtību, tajā skaitā mazināt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, kā arī atbalstīt un sekmēt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Dalībskolu galvenās aktivitātes projektā ir:

 • veicināt izglītības iestādes pašpārvaldes darbības analīzi, kartēšanu, izpēti, ar mērķi veicināt jaunu dalībnieku iesaisti, izveidot iepriekšējās darbības analīzē balstītu darbības plānu, sagatavot īstermiņa darbakārtību;
 • veicināt izglītības iestādes pašpārvaldes līdzdalību lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā izglītības iestādes vai pašvaldības līmenī;
 • veicināt līdzdalības kompetences pilnveidošanu un sekmēt izglītības iestādes pašpārvalžu dalībnieku prasmju, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību, kas ir nozīmīgs pamats projekta dalībnieku pilsoniskās līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā;
 • veicināt jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu;
 • veicināt saliedētību izglītības iestādē un ir vērstas uz izglītības iestādes psiholoģiska klimata uzlabošanu un emocionāli drošas un pozitīvas vides veidošanu;
 • veicināt jauniešu medijpratības un kritiskās domāšanas prasmju attīstību;
 • veicināt sadarbību starp izglītojamajiem un izglītības iestādes atbalsta personām, pedagogiem un administratīvo skolas personālu.

Projekta partneri ir:

 • Rīgas Iļģuciema pamatskola;
 • Rīgas 96. vidusskola;
 • Rīgas 34. vidusskola;
 • Rīgas 13. vidusskola;
 • Rīgas Hanzas vidusskola;
 • Rīgas 22. vidusskola;
 • Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola;
 • Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija;
 • Rīgas 88. vidusskola;
 • Rīgas 84. vidusskola;
 • Ziemeļvalstu ģimnāzija;
 • J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola.

Projekta kopējais finansējums Rīgai ir 19 200 eiro, no kuriem atklātā projektu konkursa nodrošinātais finansējums ir 14 400 eiro. Rīgas domes līdzfinansējums ir 4800 eiro.

Projektu pašvaldībā īstenos no 2023. gada 15. augusta līdz  31. decembrim.

Sestdien, 13. maijā, rīdzinieki aicināti apmeklēt plašo Muzeju nakts programmu galvaspilsētas muzejos un Rīgas kapitālsabiedrībās. Muzeju naktī varēs ne tikai apskatīt pašus muzejus, bet arī durvis vērs tramvaju depo un vēsturisko sūkņu stacija “Baltezers.”

MUZEJU NAKTS PASĀKUMI RĪGAS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS

Muzeju naktī piedalīsies arī SIA “Rīgas ūdens” un SIA “Rīgas satiksme” (RS).

 • “Rīgas ūdens” 13. maijā no plkst.19.00 līdz plkst. 1.00 aicina apmeklēt vēsturisko sūkņu staciju “Baltezers”, kur būs iespējams iepazīt stacijas vēsturisko mašīntelpu un aplūkot eksponātus, kā arī noskatīties dažādus video materiālus par ūdensapgādi Rīgā.
 • “Rīgas satiksme” no plkst.17.00 līdz plkst. 23.00 vērs apmeklētājiem 4. tramvaju depo vārtus Tipogrāfijas ielā 1, Torņakalnā.
  • Apmeklētāji varēs izzināt sabiedriskā transporta vēsturi, aplūkojot gan vēsturiskus transportlīdzekļus, gan tramvaju attīstībai veltītu ekspozīciju, kā arī uzzināt vairāk par pašu tramvaju depo ēku, kas būvēta pēc 1900. gadā izstrādāta projekta.

MUZEJU NAKTS PASĀKUMI RĪGAS MUZEJOS

 • Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” aicinās izbaudīt 20. gadsimta sākuma gaisotni, apskatot jūgendstila interjeru un klausoties klaviermūziku viesistabā.  Īpašā kino seansā ikkatrs varēs iepazīt skaistākās Eiropas jūgendstila pilsētas filmā „Jūgendstils un sabiedrība”. Būs iespēja ielūkoties arī vēsturiskajiem jūgendstila interjeriem veltītajā izstādē „Flīzes” un mākslinieces Irinas Ošlejas (1966 – 2021) darbu izstādē „Pamosties sapnī”.
 • Aleksandra Čaka muzejā būs iespējams apskatīt mākslinieces Īras Rozentāles darbus. Mazie apmeklētāji varēs zīmēt un krāsot Čaku, kā arī kā īpašu dāvanu savā īpašumā varēs saņemt A. Čaka muzeja tetovējumu. Muzeja nakts noslēgumā plkst. 22.00 paredzēts aktiera Jura Hirša koncerts.
 • Rīgas Porcelāna muzejā plkst. 19.00 pirmizrādi piedzīvos video, kurā māksliniece Juta Rindina dalās savās pārdomās par to, kāds ir keramiķa radīšanas process, kur māksliniece rod idejas un kas sagādā vislielāko gandarījumu savā darbā. Māksliniece sevi dēvē par eklektiķi un pļāpīgu stāstnieci. Sekot līdzi viņas stāstiem porcelānā, mālā, akmens masā ir aizraujoši, jo tie ir vizuāli izteiksmīgi, asprātīgi un neordināri.

Eiropas Muzeju nakts ir starptautisks muzeju pasākums, kas kopš 2005. gada ik pavasari notiek daudzās Eiropas valstīs. Līdz ar tradicionālajām ekspozīcijām notiek arī dažādi īpaši pasākumi – radošās darbnīcas, koncerti, teātra uzvedumi. Pasākums tradicionāli norit no sestdienas vakara līdz svētdienas pirmajai rīta stundai.

Ieeja muzejos akcijas laikā ir bez maksas.